בג"ץ דחה עתירה לביטול היתרי הבנייה בהר חומה

בג"ץ דחה היום (ג') עתירה של 29 תושבים ערבים ועמותת עיר שלם כנגד הרשויות, אשר ביקשה לבטל את התוכניות המאשרות את הבנייה בהר חומה.

השופט יעקב קדמי, בהסכמת הנשיא אהרון ברק ואליעזר גולדברג, קבע, כי לא היה כל פגם מהותי לא במישור התיכנוני ולא במישור המשפטי שהצדיק את הגשת העתירה. עוד קבע פסק הדין, כי הטענות הגורפות בדבר אפליה וקיפוח אינן מתייחסות לאישור תוכנית הבנייה, אלא להשהיית מימוש הפקעת הקרקע.

על העותרים, למעט עמותת עיר שלם, הוטלו 25 אלף שקל הוצאות משפט. בעתירה ביקשו התושבים של אום טובא ובית סחור להכריז על ביטול ההחלטות המתייחסות לאישור תוכנית הבניין בהר חומה.

ל-29 הערבים היו שטחי קרקע באיזור הר חומה שהופקעו מהם לצורכי בניית החומה. בבסיס הטענות של הערבים בבג"ץ היתה טענה, שתוכנית הבנייה אינה נותנת מענה לצרכיה של האוכלוסיה הערבית. עוד נטען לאפליה וקיפוח של האוכלוסיה הערבית המתגוררת בסמוך להר חומה ולליקויים בהליכי התיכנון והאישור של התוכנית. בנוסף, נטען לניגוד עניינים של מספר חברים בוועדה המחוזית המעורבים באישור התוכנית.

השופט קדמי מציין בפסק הדין, כי בעקבות החלטת הממשלה ליישם את תוכנית הר חומה הוקצבו 130 מיליון שקל לשיפור התשתיות במזרח העיר. עם זאת, פסק הדין מציין, כי לטענת העותרים, הסכום הנדרש הוא כ-30 מיליארד שקל. פסק הדין קובע, כי הטענות בקשר לאפליה וקיפוח אצל האוכלוסיה הערבית אינן שייכות לנושא העתירה. הטענות הללו נבחנו בבג"ץ קודם ונדחו.

עוד קובע פסק הדין, כי השכונה שתיבנה בהר חומה אינה סוגרת את שעריה בפני איש, לרבות התושבים הערבים. בנוסף, קובע פסק הדין שלא ניתנה כל הוכחה שתיכנון השכונה הוא תוצאה של שיקולים זרים ושאין להם קשר לצרכים האמיתיים של האוכלוסיה שעבורה נעשה התיכנון.

בג"ץ גם קבע, כי לא הובאה כל הוכחה לעניין ניגוד העניינים הנטען. (בג"ץ 1459/97)

צרו איתנו קשר *5988