פקיד השומה התיר לחילן-טק קיזוז מס בגין מחצית מהפסדי "טלגרף"

המשמעות המעשית: חילן-טק תימנע מתשלום מס בשנים 2004-2002 * יתרת ההפסד הצבור שהותר לקיזוז - 37.8 מיליון שקל

חודשיים לאחר פרסומו של פס"ד רובינשטיין, בו קבע ביהמ"ש העליון כי לא ניתן לקזז הפסדי עבר של שלד בורסאי עם רווחים הנובעים מפעילות שונה שיצקו לתוכו בעלים חדשים, מודיעה חברת התוכנה חילן-טק , שבשליטת עופר הירשזון ואבי באום, כי הגיעה להסכם עם פקיד השומה, המתיר לה לקזז כמעט מחצית מההפסד הצבור של העיתון "טלגרף" (שאיכלס את החברה בעבר) עם רווחים מפעילותה הנוכחית.

ככל הידוע, הצליחו בעלי חילן-טק לשכנע את פקיד השומה, כי ההפסדים הצבורים שעמם נרכש השלד הבורסאי, טרם יציקת פעילות התוכנה לתוכו, לא היוו את הסיבה המרכזית לרכישה. עובדה נוספת ששיחקה לטובתם היא היותם של בעלי טלגרף, קבוצת שרם-פודים-קלנר, בעלי עניין גם בגלגול הנוכחי של החברה, מה שהצביע על המשכיות בפעילותה.

על פי ההסכם עליו דיווחה חילן-טק היום, ההכנסה החייבת לפני קיזוז הפסד מעסק שנקבעה על פי הסכם השומות, אינה שונה מהותית מההכנסה החייבת עליה דיווחה החברה בשנים 2001-2000 ושבגינה זקפה החברה הוצאות למיסים.

עוד נקבע בהסכם השומות, כי יתרת ההפסד מעסק של החברה לסוף דצמבר 2001, בסך של 37.8 מיליון שקל, תהא ניתנת לקיזוז משנת 2002 כשהיא צמודה למדד.

חילן-טק מדווחת, כי השלכות ההסכמים שבין החברה לפקיד השומה בגין השנים 97'-99' (קודם ליציקת פעילות התוכנה) ובגין השנים 2001-2000 הם: תשלום מס בסך כ-12 מיליון שקל עבור השנים 2001-2000 (עליהם כאמור כבר זקפה החברה הוצאות מיסים) והוצאות מימון ואחרות בסך של מיליון שקל, שייזקפו לדו"ח הרווח והפסד ברבעון השלישי של השנה.

המחלוקת בין חילן-טק לבין שלטונות המס, מקורה, כאמור, בעסקה מסוף שנת 99' שבה רכשה החברה את פעילות עיבוד השכר של חילן.

במועד הרכישה, היוו הפסדיה הצבורים של חילן-טק מתקופת טלגרף, כ-85 מיליון שקל, את הנכס העיקרי שלה.

בתחילת ינואר 2002 התקבלו במשרדי חילן-טק שומות מס הכנסה לשנים 97'-99', לפיהן נדרשה החברה לשלם 3.1 מיליון שקל. חילן-טק הודיעה, כי לחברה מחלוקת עם פקיד השומה, הנוגעת לאי הכרה בהפסדים צבורים של החברה בשנים קודמות. פקיד השומה לא קיבל את עמדת החברה, שהגישה ערעור לביהמ"ש. בעקבות פנייתה של החברה לביהמ"ש התנהל מו"מ בין הצדדים שהוביל להסדר הנוכחי. מקור המקורב לחילן-טק העריך היום, כי הפסדים אלה ישמשו את החברה לקיזוז תשלומי מס, לפחות בשלוש השנים הבאות (2004-2002).

העיתון הכלכלי "טלגרף", שיזמה קבוצת משקיעים בראשות אבי טיומקין ושרם-פודים-קלנר, הנפיק את מניותיו בבורסת הנאסד"ק בתחילת שנות ה-90, אך כעבור 3 שנים נסגר בעקבות הפסדי ענק ונותר להיסחר כשלד בורסאי.

בשלהי 99' רכש את השליטה בשלד הבורסאי איש העסקים צביקה בארינבוים (חתנו של טיומקין), שבד בבד גייס עבור החברה הון מקבוצת משקיעים שאיפשר את רכישת פעילותה של חילן, אחת משתי חברות התוכנה הגדולות בשוק עיבוד נתוני השכר (לצד מלם). כעבור שנה הונפקה החברה בבורסה בת"א ומאוחר יותר הועברה בה השליטה לידי הירשזון ובאום (המשמש כמנהל עסקיה).

כיום עוסקת חילן-טק במתן שירותי מחשב לניהול משאבי אנוש ושכר. החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 43.6 מיליון שקל ורווח נקי של 4.3 מיליון שקל. את שנת 2002 כולה סיימה החברה עם רווח נקי של 6.4 מיליון שקל.

כאמור, בתחילת חודש אוגוסט הביע ביהמ"ש העליון עמדה נחרצת לגבי עסקה בה נרכשת חברה לצורך ניצול הפסדיה הצבורים. ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה בנושא חברת הבנייה יואב רובינשטיין, שרכשה את השלד הבורסאי של חברת אקווריום פיש, שעסקה בגידול דגים, כדי לנצל את הפסדיו הצבורים.

מס הכנסה טען שהעסקה מלאכותית, וביהמ"ש העליון קיבל את עמדתו (בניגוד לעמדת ביהמ"ש המחוזי). בעקבות פסק הדין העריכה נציבות מס הכנסה, כי תוכל לגבות עשרות מיליוני שקלים בגין עסקאות דומות שבוצעו בעבר.

צרו איתנו קשר *5988