הממונה על התקציבים מבקש את אישור להקצבה של 24 מיליארד שקל לרכבת ישראל

מדובר בהסכם סובסידיה תפעולית רב שנתי, מהשנה עד סוף 2008, אשר ילווה את מימוש התכנית

הממונה על התקציבים באוצר, אורי יוגב, מבקש את אישור ועדת הכספים להקצבת ענק כהרשאה להתחייב בסך 24 מיליארד שקל, אשר תממן את חלק הממשלה בהסכם התמיכה בתכנית הפיתוח של רכבת ישראל. מדובר בהסכם סובסידיה תפעולית רב שנתי, מהשנה עד סוף 2008, אשר ילווה את מימוש התכנית.

לפי ההסכם, המדינה תשלם לחברה הממשלתית של הרכבת סך של 11.1 מיליארד שקל תמורת הנפקת מניות הון של החברה, בפריסה רב שנתית של 1.3 מיליארד עוד השנה, 1.5 מיליארד בשנה הבאה, וכ-2 מיליארד שקל בכל אחת מהשנים 2008-2005. סכום נוסף של 2.4 מיליארד שקל יינתן כהלוואת בעלים לחברה, בפריסה דומה של 400 מיליון שקל מהשנה עד 2008.

בחלוקה התקציבית מגדיר יוגב את הסכום הכולל של תמורת ההנפקה וההלוואה 13.5 מיליארד שקל כהוצאות פיתוח. ככל הידוע, ניתן יהיה לרשום אותן לאחר מימוש ההרשאה להתחייב, לא כהוצאה תקציבית שתשפיע על גודל הגירעון אלא כהשקעה בחברה הממשלתית. זאת, לפי כללי החשבונאות הבינלאומיים החדשים, אשר התקבלו באיחוד האירופי באוגוסט השנה.

סכום נוסף של 10.5 מיליארד שקל מוגדר בבקשה כ"תמיכה במחירי מוצרי יסוד". יוגב מסביר כי הוא יינתן כסובסידיה הונית לפירעון הלוואות שתיטול חברה הרכבת במהלך 15 השנים הבאות של תקופת הסכם הפיתוח, בפריסה של 700 מיליון שקל בכל שנה. ההלוואות שתגייס החברה בתקופת ההסכם, יסתכמו ב-6.5 מיליארד שקל.

יוגב מציין בבקשתו כי ההקצבה אמורה לתת את הגב הכספי הראשוני לחברת הרכבת העצמאית שהחלה לפעול בבעלות מלאה של הממשלה מה-1 ביולי השנה היום בו נכנס לתוקף החוק שהפריד את הרכבת מרשות הנמלים והרכבות.

הוא מוסיף שהסכם הפיתוח, אשר נעשה בין משרדי התחבורה, האוצר וחברת הרכבת, מתבסס על תכנית שתקדים את ההשקעות אשר תוכננו במסגרת תכנית המתאר הארצית של רשת הרכבות. כל זה במטרה להאיץ את פיתוח תשתית מסילות הברזל ולהשלים את פריסת הרשת בקנה מידה ארצי עד 2008.

ועדת הכספים אמורה לדון בבקשה בשבוע הבא. האוצר הוסיף לבקשתו את פירוט תכנית הפיתוח הרב-שנתית ממנה עולה כי ההשקעות הבולטות בפרוייקטים נמשכים הן בקטע הרכבת מנתב"ג למודיעין (כ-1.1 מיליארד שקל) שיושלם במחצית 2006; הכפלת קו ת"א כפר-סבא (480 מיליון שקל) שתושלם בסוף 2005; שדרוג הקו הקיים לירושלים (381 מיליון שקל) שיושלם בעוד שנה; ומסילה שלישית בנתיבי איילון (263 מיליון שקל) שתושלם במחצית 2005.

ההשקעות הבולטות בפרוייקטים חדשים לפי התכנית הן: הנחת הקו המהיר לירושלים (3.18 מיליארד שקל) עד סוף 2008; פרוייקט ראשל"צ מערב (כ-1.2 מיליארד שקל) עד מחצית 2008; וכן פרוייקט רעננה קו החוף (כ-1.15 מיליארד שקל), הכפלת הקו לבאר-שבע, קו אשקלון באר-שבע, קו העמק, וקו עכו כרמיאל בהשקעות של כמיליארד שקל כל פרוייקט עד 2008-2007.

צרו איתנו קשר *5988