בנק הפועלים פרס לחברת סופריור חובות ב-212 מיליון שקל

סופריור ממשיכה לרשום הפסדים כבדים - 15 מיליון שקל ברבעון השלישי * יצרנית הכבלים הגדולה בישראל נסחרת בשווי של 5.5 מיליון דולר בלבד

חברת סופריור כבלים , העוסקת בייצור ושיווק כבלי כוח ותקשורת, ממשיכה לדווח על הפסדים כבדים - 14.8 מיליון שקל ברבעון השלישי, לעומת 10.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מאז שנת 1998, בה מכרו כלל וישאל את מניות השליטה בחברה לסופריור טלקום האמריקאית, צברה סופריור כבלים הפסדים של 160 מיליון שקל, שמחקו 70% מההון העצמי של החברה.

הפסדי החברה מחד והעדר תמיכה פיננסית מצד בעלת השליטה מאידך, יצרו אצל סופריור מאזן ממונף במיוחד שבו מממן ההון העצמי פחות מ-10% מההתחייבויות. היקף חובות החברה לבנקים עמד בסוף הרבעון השלישי על כ-370 מיליון שקל, מתוכן כ-150 מיליון שקל התחייבויות שוטפות.

על רקע קשיי החברה לעמוד בנטל מימון ההתחייבויות, מדווחת סופריור, כי הגיעה להסכם עם הבנק העיקרי המממן אותה, ככל הידוע בנק הפועלים , על שינוי לוח הסילוקין של הלוואות לזמן ארוך. יתרת פרעונות הקרן לתשלום החל מסוף 2003 ובמשך חמש השנים הבאות, תשולם על-פי לוח סילוקין ל-15 שנים. ההסכם החדש קובע כי בתום 5 שנים תיפרע יתרת ההלוואות, אך ברור שבמצבה הנוכחי של החברה היא תידרש במועד זה לפריסה נוספת של יתרת החוב לזמן ארוך (שעומדת כיום על 212 מיליון שקל).

כמו כן, הוסכם בין החברה לבנק הפועלים שסכום השווה ל-10 מיליון דולר מאשראי לזמן קצר של החברה יומר להלוואה לזמן ארוך לפרעון בתנאים דומים. בד בבד, הגדיל הבנק את מסגרת האשראי לזמן קצר ב-5 מיליון דולר והיא תעמוד מעתה על 25 מיליון דולר. החברה התחייבה לשלם לבנק עד מיליון דולר בהתקיים רווחיות מינימלית מסוימת. גורם בסופריור העריך, כי ההסדר עם הבנק יפחית ביותר מחצי את עלויות המימון בגין הלוואות זמן ארוך, שעומדות כיום על מעל 30 מיליון שקל ופוגעות בתוצאות החברה.

סופריור כבלים סובלת מהמיתון הנמשך במשק ומהמשבר העולמי החריף בענף התקשורת והאלקטרוניקה שהחל באמצע 2001 ומשפיע מהותית על מכירות החברה ורווחיותה. בשנים הראשונות שלאחר רכישת השליטה, ביצעה החברה הפרשות גדולות להפסד שהיו פועל יוצא של מהלכי רה-ארגון בהם נקטה בעלת השליטה, ושכללו סגירת חמישה אתרי ייצור (שלושה נותרו) ופיטורי מאות עובדים.

השליטה בסופריור, שבעבר נקראה כבלי ציון, נרכשה ע"י סופריור טלקום במאי 98', לפי שווי של 50 מיליון דולר (לעומת שווי של 5.5 מיליון דולר בלבד לפיו היא נסחרת כיום). על רקע שחיקה ברווחי התעשייה המקומית, בעקבות פתיחתם של מכרזי חברת החשמל ובזק, רכשה סופריור כבלים, שנה לאחר מכן, את המתחרות העיקריות שלה - כבלים ופיכה פלסט - אך גם השליטה בשוק לא החזירו אותה לרווחיות.

סופריור, שאת תשעת החודשים הראשונים של השנה סיימה בהפסד של 21 מיליון שקל, מדווחת על גידול של 3% במכירות שעמדו על 402 מיליון שקל. הלקוח העיקרי של החברה הוא חברת החשמל, שהיווה כ-30% מהמכירות. היתרה התפלגה בין שוק מקומי (בעיקר מכירות לבזק, סלקום וסיטונאי חשמל גדולים) - 41% ויצוא בחו"ל - 29%.

מכירות החברה לייצוא, כולל באמצעות החברה-הבת בבריטניה פרמייר, הסתכמו ב-77.5 מיליון שקל - עלייה של 27% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מקור הגידול הוא בייצוא כבלי הכוח לארה"ב ולבריטניה. ייצוא כבלי התקשורת נשאר ברמה דומה לזו שבשנה הקודמת, עקב המיתון העמוק בשוק הכבלים האופטיים בעולם.

סופריור רשמה ברבעון השלישי הפסד תפעולי של 2.2 מיליון שקל (כ-2 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של השנה). מה שהעביר אותה להפסד כבד היו הוצאות מימון של 12.7 מיליון שקל ברבעון (30.3 מיליון שקל לתקופה כולה), שנבעו, בראש ובראשונה, מעלייה בהוצאות ריבית כתוצאה מעלייה באשראי בנקאי. הגידול הניכר בצריכת האשראי, מדווחת סופריור, נובע בעיקר מקיטון באשראי ספקים ומההפסד השוטף.

את השורה התחתונה בתוצאות 2003 ריככה מכירת זכויות במקרקעין באילת לביג מרכזים מסחריים של האחים נפתלי. בינואר הושלם השלב הראשון של העסקה, שכלל העברת זכויות בכ-60% מהקרקע תמורת 17.8 מיליון שקל נטו. מהמכירה נרשם בדו"חות סופריור רווח הון של 11.6 מיליון שקל. מכירת יתרת הנכס הותנתה במספר תנאים מתלים שלא התקיימו בתקופה שנקבעה לכך בהסכם. עם זאת, הביעה ביג עניין בקיום העסקה והחברה בוחנת את האפשרות לביצועה.

בחודש אפריל התקשרה סופריור במספר הסכמים לרכישת מניות בקזאנרגוכבל, תאגיד שהוקם על פי חוקי קזחסטן והעוסק בייצור כבלי כוח ועם קזחמיס, תאגיד נוסף בקזחסטן המחזיק 10% מקזאנרגוכבל והעוסק בייצור מוטות נחושת, לרכישת מניות קזאנרגוכבל ולאספקת מוטות נחושת לחברה מקזחמיס. עד כה לא מומשו ההסכמים עקב אי עמידת קזחמיס בהתחייבותה לספק לחברה נחושת כאמור.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988