אלקטרה נדל"ן רוכשת 49% משני בנייני משרדים בטורונטו, תמורת 56 מיליון שקל

מדובר בשני בניינים צמודים בשטח כולל של 21,850 מ"ר, שצפויים להניב לאלקטרה נדל"ן 5.7 מיליון שקל בשנה מדמי שכירות

חברת אלקטרה נדל"ן, שבבעלותה המלאה של חברת אלקטרה הבורסאית , רכשה היום 49% משני בניני משרדים בטורונטו, קנדה, תמורת 17 מיליון דולר קנדי (56.3 מיליון שקל), לפי שווי של 34.8 מיליון דולר קנדי (115.4 מיליון שקל). יתר הזכויות בנכס הם בבעלות חברה קנדית.

הנכס שנרכש כולל שני בנייני משרדים צמודים בשטח כולל של 21,850 מ"ר, והוא מושכר לדיירים שונים ולתקופות שונות. הבניינים מאוכלסים כיום בתפוסה של 98%. דמי השכירות ברוטו שמניבים הבניינים הנם כ-6.1 מיליון דולר קנדי, שהם כ-20.2 מיליון שקל. לאחר ניכוי הוצאות ניהול ואחזקה, דמי השכירות נטו הינם כ-3.5 מיליון דולר קנדי (כ-11.6 מיליון שקל). חלקה של אלקטרה נדל"ן בדמי השכירות נטו יעמוד על 5.7 מיליון שקל בשנה.

כמו כל העסקאות מסוג זה, תמומן הרכישה באמצעות הלוואה ממוסד פיננסי בקנדה, בהיקף של 26 מיליון דולר קנדי (כ-82.6 מיליון שקל).

אלקטרה הצהירה כי היא עובדת על תשקיף על מנת להנפיק את אלקטרה נדל"ן בבורסה. מנכ"ל החברה, שלמה שרף, אמר כי, "אלקטרה נדל"ן תונפק, להערכתי, לפי שווי של כ-400 מיליון שקל, ומכיוון שהיא רשומה בספרים במחירים נמוכים יותר, הרי שצפויים לחברה האם אלקטרה רווחי הון בהיקף של עשרות מיליוני שקלים".

אלקטרה סיימה את הרבעון הראשון עם מכירות של 461.6, גידול של 14.4% לעומת הרבעון המקביל. מרבית הכנסות החברה (407 מיליון שקל) הגיעו מעסקי ההתקנה, הבנייה והשירות של המערכות האלקטרומכניות של החברה, שגדלו בכ-11% לעומת הרבעון המקביל. לעומת זאת, הרווח התפעולי שהניב מגזר המערכות האלקטרומכניות, ירד ל- 20 מיליון שקל לעומת 23.2 מיליון שקל ברבעון המקביל.

צבר ההזמנות של אלקטרה עמד בסוף הרבעון הראשון על 2 מיליארד שקל, לעומת 1.94 מיליארד שקל ברבעון המקביל. מתוך צבר זה, הזמנות בהיקף של כ-1.14 מיליארד שקל מיועדות לביצוע השנה, כאשר החלוקה בין הרבעונים היא לינארית. ייתרת ההזמנות, בסך של 860 מיליון שקל, מיועדת לביצוע ב-2005.

אלקטרה הציגה רווח נקי של 16.7 מיליון שקל ברבעון הראשון - גידול של 12.3% לעומת הרבעון המקביל. רווח זה לווה בתזרים מזומנים חיובי של 33.1 מיליון שקל מפעילותה השוטפת, לעומת 20.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

התזרים "החופשי" של החברה (התזרים מפעילות שוטפת, בניכוי השקעות) היה שלילי ברבעון הראשון, שכן החברה רתמה לצורך פעילות ההשקעות שלה 109.1 מיליון שקל ברבעון זה. מרבית פעילות ההשקעה נותבה לרכישת נדל"ן מניב בהיקף של 116 מיליון שקל במזומן.

לפני כחודש וחצי דיווחה אלקטרה על רכישת 75% מבניין באי ג'רסי שבאיי התעלה, תמורת כ-13 מיליון ליש"ט. הנכס נמכר תמורת 16.55 מיליון ליש"ט, שאליהם הצטרפו הוצאות רכישה בסכום כולל של 750 אלף ליש"ט. מרבית הרכישה תמומן באשראי בנקאי בהיקף של 15 מיליון ליש"ט, בריבית קבועה של 6.5%, לתקופה של עשר שנים. אשראי זה, כמקובל בעסקאות מעין אלה, הובטח בשיעבוד קבוע על הנכס ושכר הדירה.

צרו איתנו קשר *5988