רשות ני"ע חייבה חברת החשמל לפרסם דו"ח מקיף על הבקרות הפנימיות

לראשונה בישראל חויבה חברה בפרסום דו"ח ברוח ההוראות הכלולות בחוק סרבנס-אוקסלי

רשות ניירות ערך הורתה לחברת החשמל לפרסם בתוך חודשיים דו"ח מקיף על הבקרה הפנימית והחיצונית בה, בהתאם להוראות חוק סרבנס-אוקסלי. זו הפעם הראשונה בה מוציאה הרשות הוראה כזו.

ההוראה ניתנה בעקבות גילוי טעות אקטוארית חמורה בדו"חות החברה לשנת 2003. הטעות נגעה לאופן חישוב הקצאת סך ההתחייבויות האקטואריות, בין ההתחייבות שנצברה עד 31 בדצמבר 2003 לבין ההתחייבות שתצטבר בעתיד.

משמעות הטעות היתה מעבר של חברת החשמל בשנת 2003 מרווח של 244.5 מיליון שקל להפסד של 50.8 מיליון שקל. כלומר: מדובר היה בטעות בהיקף של 295.4 מיליון שקל, אשר לא התגלתה בזמן אמת בידי גופי הבקרה בתוך החברה ובידי רואי החשבון שלה, משרד פורר-קסירר.

בהודעתה אמש (ד'), הסבירה חברת החשמל את הטעות: זו נבעה "מהקצאה על-פי גיל הפרישה הסטטוטורי (גיל 65, והחל מ-31 בדצמבר 2003 - גיל 67), בעוד שההקצאה אמורה להיות על-פי גיל הפרישה החזוי, לאחר ששוקללו בו שיעורי הגריעה בגין פרישה מוקדמת, פרישה לנכות, עזיבה ותמותה לפני גיל פרישה".

הטעות התגלתה בבדיקה של משרד פורר-קסירר לאחר פרסום המאזן, הובאה לידיעת החברה וזו דיווחה על כך לרשות ני"ע. במארס השנה החליטה החברה למנות אקטואר חיצוני, שיבחן מחדש את כל החישובים וההנחות האקטואריות המשמשים בחישוב העתודה לפנסיה.

האקטואר הבוחן, שבא בנוסף לאקטואר הקבוע של החברה, אישר בשבוע שעבר את התיקונים שערכו החברה והאקטואר שלה. הוא גם הודיע, כי יזדקק למספר חודשים על מנת לבחון את מכלול ההנחות האקטואריות, עליהן נשענת חברת החשמל בחישוב חבותה לעובדיה היוצאים לגמלאות.

על-פי הוראת הרשות, תפרסם חברת החשמל דו"ח שיכלול מיפוי של הבקרות ובדיקת האפקטיביות שלהן, לרבות נקודות העוצמה והחולשה, ברוח עקרונות פרק 404 לחוק סרבנס-אוקסלי. זהו אחד החלקים הידועים ביותר בחוק, והוא מחייב את החברות הנסחרות בארה"ב לפרסם מדי שנה סקירה מקיפה על הבקרות הפנימיות והחיצוניות בהן.

בין הפרטים שנקבעו בסרבנס-אוקסלי, ואשר לפיהם אמורה חברת החשמל לפרסם את הדו"ח שלה:

- הכללים לפיהם בודקת ההנהלה את אפקטיביות הבקרות הפנימיות.

- חוות דעת של רואי החשבון על בדיקה זו של ההנהלה.

- גילוי של כל החולשות המהותיות הקיימות בבקרות.

- הערכת השינויים המשפיעים על אפקטיביות הבקרות.

דברי ההסבר של רשות ני"ע האמריקנית לחוק כוללים שורה ארוכה של פעולות הנדרשות על מנת לעמוד בחובות אלו. ביניהן: בדיקה מעמיקה של מערך הביקורת הפנימית בידי ההנהלה, בחינה ספציפית של עבודת הביקורת הפנימית בידי רואי החשבון, פיתוח ושימור של חומר ראיות המשמשות בבדיקות ההנהלה ורשימה ארוכה של נושאים בביקורת הפנימית שאת האפקטיביות שלהם יש לבדוק בצורה פרטנית.

כמו כן, חויבה חברת החשמל לפרסם בתוך שנה דו"ח, גם הוא ברוח פרק 404, על הבקרות שלה בנוגע לרכוש קבוע ולרכוש קבוע בהקמה. דו"ח זה יכלול מיפוי של הבקרות הידניות ומערכות המיחשוב (IT), תוך ציון נקודות העוצמה ונקודות החולשה שלהן.

החברה גם תכין נוהל עבודה למסירת דיווחים לדירקטוריון על מדיניות חשבונאית קריטית, כולל ההנחות והאומדנים שנלקחו בחשבון. הנוהל יקבע גם את הדרך להתערבות של הדירקטוריון באומדנים קריטיים ובאישור הדו"חות הכספיים, ויכלול התייחסות לאופן בו יש להציג לדירקטורים את הדו"חות.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988