"להקפיד על סנכרון בין תיקי ההשקעות לקראת סוף השנה"

דרור קרני, מנכ"ל הפמילי אופיס "קרני פתרונות פיננסיים": מומלץ לקראת 2016 לשפר את "מכניזם ההשקעות" וגם לבדוק בשנה הקרובה את הגדלת מרכיב ההשקעות האלטרנטיביות מסך הנכסים עד לכ-30% מסך התיק הכולל

דרור קרני / צילום: בלה שחר הלל
דרור קרני / צילום: בלה שחר הלל

זה הגיע. עוד שנה עומדת לקראת סיום ועימה גם סוף שנת המס. זהו הזמן להתחיל לסיים את איסוף המסמכים הרלוונטיים ולהתחיל במלאכת תכנון המס.

לדברי דרור קרני, מנכ"ל "קרני פתרונות פיננסיים",  פמילי אופיס המתמחה במתן שירותים פיננסיים ללקוחות אמידים, אמנם, מדובר בפרוצדורה שגוזלת זמן, אולם היא נחוצה וחשובה עבור כל מי שמעוניין למזער באופן חוקי את חובות המס שלו. לדבריו, בטרם תסתיים שנת 2015, מומלץ לבצע צ'ק ליסט פיננסי כולל על מנת שניתן יהיה לוודא ולעקוב אחר מרב האפשרויות לייעול הטבות המס הפוטנציאליות שמגיעות לנו.

לדברי קרני, לחלק ניכר מבעלי האמצעים קיימים  מספר חשבונות בנק בבנקים שונים ולעתים מספר תיקים המנוהלים בגופים שונים.  לדבריו, המערכות השונות "אינן מדברות האחת עם השנייה" ולכן לקראת סוף השנה קיימת חשיבות גדולה לריכוז כל המידע הרלוונטי, וזאת במטרה להביא לאופטימום וקיזוז  של כל הרווחים  אל מול ההפסדים בתוך אותה שנת המס. 

"כך לדוגמה" אומר קרני, "חשבון שקיימים בו רווחי הון בסך של 50 אלף דולר, יתקזז בחלקו כנגד חשבון אחר, בו נרשמו הפסדים בסך של 20 אלף דולר והמשקיע ישלם מה רק על רווחים של 30 אלף דולר. לדבריו, להתחשבנות זאת רלוונטיים גם חשבונות חו"ל וניירות ערך זרים". 

"אם נהיה יותר ספציפיים" אומר קרני, "משקיע שלרוע מזלו השקיע בשנת 2015 בחברות כדוגמת החברה לישראל וכיל, חברת הביגוד פוקס או אפילו בחברת הביטוח הגדולה בישראל "מגדל", שכל אחת מהן הפסידה במהלך השנה כ-40% מערכה, יוכלו לשמש השקעות אלו לאחר מימוש כ"נכס מס"  שיקזז את חבות מס רווחי הון. בנוסף, יש משפחות רבות עם שלושה או ארבעה תיקים מנוהלים שונים בחברות וגופים שונים שאינם מסונכרנים ולכן אינם יכולים לקזז בין רווחים להפסדים.  על מנת שלא לשלם מס רווחי הון מיותר, חשוב להקפיד על סנכרון בין התיקים לקראת סוף השנה". 

- מה לגבי חשבונות המנוהלים בחו"ל?

קרני ממליץ שלא "לשכוח" חשבונות המנוהלים בבתי השקעות או בבנקים בחו"ל. גם בחשבונות אלה יכול להיות רכיב של רווח או הפסד  שיכול להיות משמעותי. לדבריו, תחום נוסף אליו צריך לשים לב בהסתכלות הכוללת הוא השקעה  בבעלותכם השקעות בניירות ערך אחרים כמו במניות של חברות פרטיות  בהן הפסדתם כספים, גם הן יוכלו לשמש כנכס מס. 

- ומה לגבי הפקדות פנסיוניות לסוף שנה? 

"מדינת ישראל מעודדת אותנו לחסוך לטווח ארוך באמצעות מתן הטבות מס ייחודיות ומשמעותיות למפקידים לקופת גמל".

הטבות מס מוענקות ליחיד בשיעורים קבועים מהכנסתו ועד לתקרה שנקבעה בחוק. ההטבות מוענקות כנגד תשלומים ששילם עמית לקופת גמל, עבורו או עבור בן או בת זוגו. עצמאי רשאי להפקיד 11% מהכנסתו השנתית, עד לתקרה של  208,800 שקל בשנה (15,138  שקל בחודש), וליהנות מניכוי ממס, על פי סעיף 47 לפקודת מס הכנסה. ניכוי ממס פירושו שמס הכנסה מקטין את המשכורת החייבת במס, בגובה ההפקדה לקופת הגמל. 

בנוסף ובלי קשר, עצמאי רשאי להפקיד 5% מהכנסתו השנתית, עד לאותה תקרה (208,800  שקל), וליהנות מזיכוי ממס, על פי סעיף 45 לפקודת מס הכנסה. המשמעות של זיכוי ממס היא החזר מס בגובה 35% מהסכום שהופקד בקופת הגמל. 

- איך מקבלים בפועל את הטבת המס? 

 "מפקידים את תקרת הסכום המזכה בהטבות מס כספים בקופה על פי בחירתך עד סוף השנה, ומצרפים את אישור המס שהתקבל מהקופה לדו"ח השנתי שאתה מגיש למס הכנסה. אגב, כדי להימנע מהלחץ של הפקדת כספים ברגע האחרון, מומלץ לעבור להפקדות חודשיות שוטפות באמצעות הוראת קבע או כרטיס אשראי".

- ומה בנוגע לקרן ההשתלמות?

"קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לטווח בינוני. כספים שהופקדו בקרן ניתן למשוך לאחר שלוש שנים למטרת השתלמות מקצועית, ואחרי שש שנים לכל מטרה. נכון להיום, קרן השתלמות היא אפיק ההשקעה היחיד שההפקדות בו פטורות ממס רווחי הון. עצמאי רשאי להפקיד לקרן השתלמות 7% מההכנסה השנתית, עד לתקרה שנתית של 264 אלף שקל - כשרק 4.5% מהסכום מוכרים לו כהוצאה. תקרת ההפקדה המוטבת לרווחים פטורים ממס ב-2015 היא 18,480 שקל. לכל עצמאי מומלץ להפקיד את הסכום המירבי, הפטור ממס רווחי הון, בלא קשר להכנסתו בפועל. בנוסף, לא רבים יודעים אבל עצמאי רשאי להורות, במועד ההצטרפות, שהוותק בקופה יהיה לתחילת שנת המס, אף שההפקדה מבוצעת בסוף שנת המס, ובכך להקדים את המועד שבו ניתן למשוך את הכסף שנצבר בקופה". 

- מבלי להיכנס לייעוץ השקעות, איזה עצה אתה נותן ללקוחות שלך לשנה הקרובה?

"שאלה מצויינת. השנה האחרונה החלה מצוין - מינואר ועד מאי הבורסות עלו בחוזקה ותיקים מנוהלים הניבו תשואות גבוהות של עד 5%. ואז, רוסיה החלה להרגיז את הבורסות ואחרי כן באו ספקולציות שיעורי הגיוס של הבנק הפדרלי ורוחות נגדיות נוספות, פוליטיות ופיננסיות, שמחקו לחלוטין את הרווחים הללו".

"בסופו של דבר, לאחר עליות ותנודות, רוב התיקים המנוהלים בישראל נמצאים עם תשואה של 3%-1% לשנת 2015. אולם, אם נבדוק את התשואות של קופות הגמל או קרנות ההשתלמות המנוהלים באותו בית השקעות ניתן לראות שהן משיגות, לאורך זמן, תשואות גבוהות יותר. זאת בין השאר משום שדמי הניהול בקופות וקרנות אלה בדרך כלל נמוכים בצורה משמעותית מדמי הניהול של התיקים מנוהלים וכן מהיכולת של הקרנות והקופות להשקיע בניירות ערך לא סחירים, בנדל"ן לסוגיו, והלוואות שונות". 

לכן, "אני ממליץ 2 המלצות עיקריות לשנת 2016: האחת, להקדיש מחשבה על איך אני משפר את מכניזם ההשקעות שלי. לדוגמא, הייתי ממליץ למי שמחפש אלטרנטיבות השקעה לבחון את  "פוליסות החיסכון". מדובר במוצר פנסיוני שנהנה מיתרונות רבים על פני התיקים המנוהלים בבנקים ובבתי ההשקעות  ולכן אמור לתת תשואה גבוהה יותר, בטח לאורך זמן. בין היתרונות של המוצרים אפשר למצוא דילוג על הבנק כך שלא משלמים דמי משמרת ועמלות קנייה ומכירה של ניירות ערך , השקעה של כשליש בהשקעות אלטרנטיביות הכוללות את כל יתרונות הגמל וההשתלמות עליהן דיברתי קודם ובנוסף מנגנון של דחיית רווחי מס רווחי הון, כך שמשלמים מס רק בפדיון ולא בכל אינטראקציה". 

אגב, "סיכוי סביר שממש לאותו בית ההשקעות בו מנוהל התיק שלך, קיים גם המוצר הזה, אבל היות והוא מנוהל בחברה נפרדת, לא בטוח שמנהלי התיקים יציעו אותו ללקוחות". 

"הדגש השני אותו מומלץ לבדוק בשנה הקרובה הוא הגדלת מרכיב ההשקעות האלטרנטיביות מסך הנכסים עד לכ-30% מסך התיק הכולל. ישנו מגוון רחב של מוצרי השקעה פיננסיים נדל"ניים בעלי פוטנציאל תשואה גבוהה מאוד, כאשר לעיתים מדובר בפוטנציאל תשואה שנתית דו ספרתית, הרבה יותר מההשקעות המסורתיות בשנתיים האחרונות ומהצפי ל-2016. דוגמאות לכך הינם קרנות נדל"ן פיננסיות המשלימות הון עצמי ליזמים חברות המלוות ליזמים רציניים עם בטוחות מתאימות, קרנות ריט סחירות או לא סחירות בישראל וארה"ב ועוד".

בכל מקרה, אומר קרני, במיוחד בהשקעות מסוג זה, ועל רקע פרשיות בהן נתקלנו גם לאחרונה, צריך למצוא גופים מתאימים עם ניסיון ומומחיות ולהקפיד לקרוא טוב טוב על מה חותמים ולא להפסיק לעקוב אחריהם.

 

צרו איתנו קשר *5988