מועצת מינהל מקרקעי ישראל אישרה - שמירה על השטחים הפתוחים תהיה מרכיב חיוני בכל ההחלטות על הקצאות קרקע

יפעל לחיסכון מיטבי בהקצאת קרקע לפיתוח ויקפיד על הכוונת הפיתוח לשטחים המיועדים לכך בתוכניות ; יוזם ההחלטה: "לשטחים הפתוחים תפקידים חשובים לקיום ערכי הטבע, הנוף והמורשת ולהבטחת איכות חיים"

בדיון מיוחד שהתקיים היום (ה') במינהל מקרקעי ישראל אישרה מועצת המינהל כי הוא יכיר בחשיבותם של השטחים הפתוחים ויפעל לשמירתם בדרכים העומדות לרשותו.

על-פי הצעת ההחלטה שאושרה, מינהל מקרקעי ישראל רואה את השמירה על השטחים הפתוחים כמרכיב חיוני שיקבל ביטוי בכל החלטה על הקצאה וניהול קרקע. המינהל יפעל לחיסכון מיטבי בהקצאת קרקע לפיתוח, יקפיד על הכוונת הפיתוח לשטחים המיועדים לכך בתוכניות, יקדם הקצאת קרקע לשמורות טבע, גנים לאומיים, יערות, פארקים ושטחים חיוניים לשמירה על המגוון הביולוגי והנופי של הארץ.

כמו כן, המינהל יעודד את השמירה על השטחים הפתוחים בחקלאות ויגביר את האכיפה נגד פלישות ושימושים שלא כדין בשטחים פתוחים וחקלאיים.

בדיון, שבראשו עמד יו"ר המועצה, שר הבינוי והשיכון, זאב בוים, הציגו יואב שגיא, ראש מכון דש"א של החברה להגנת הטבע ונציג הארגונים הסביבתיים במועצת המינהל, פרופ' תמר דיין מאוניברסיטת תל אביב וערן פייטלסון מהאוניברסיטה העברית, את חשיבות השטחים הפתוחים והמגוון הביולוגי, והיוזמה, כאמור, זכתה לתמיכה פה אחד, כולל השר ומנכ"ל המינהל, ירון ביבי.

שגיא, שיזם את ההחלטה: "לשטחים הפתוחים תפקידים ציבוריים חשובים לקיום ערכי הטבע, הנוף ומורשת התרבות המאפיינים את הארץ ולהבטחת איכות חיים ומרחב פתוח למטרות בילוי ונופש לתושבי המדינה היום ובעתיד. לכן, מתוך מודעות לצורך בשילוב מושכל בין צורכי הפיתוח והשמירה על השטחים הפתוחים, הצעתי כי המועצה תקבע שהשמירה על השטחים הפתוחים היא מרכיב חיוני, שיקבל ביטוי בכל החלטה על הקצאה וניהול מקרקעין ואני שמח כי ההצעה התקבלה בברכה ואושרה פה אחד".