בנק ישראל ממליץ על גזירות בתחום התחבורה: מס ליסינג לפי ק"מ נסיעה, מס על מקום חניה בעבודה ומס גודש

לטענת בנק ישראל, בעלי רכב צמוד בליסינג משתמשים ברכבם בשיעור של 24%-61% יותר מבעלי רכב בבעלות פרטית ; ממליץ לשנות את הסדרי הליסינג ולעבור לתשלום מחיר ריאלי של שימוש שוטף ברכב

בדו"ח בנק ישראל הוקדש פרק נפרד הממליץ על מתווה מדיניות שמטרתה ריסון השימוש ברכב פרטי כחלק מהמדיניות לשיפור איכות הסביבה בישראל. בדו"ח בנק ישראל הודגש כי אחת הסוגיות הסביבתיות החשובות ביותר נוגעת לשימוש ברכב פרטי.

בבנק ממליצים על שלוש פעולות מרכזיות שיצמצמו בעתיד את השימוש ברכב פרטי בישראל. הפעולה הראשונה היא הקשחת התנאים והעלאת המיסוי להסדרי ליסינג של "רכב צמוד", הפעולה השנייה היא מיסוי של מקום החניה במקום העבודה והשלישית - קביעת מדיניות תכנון להקמתם והרחבתם של יישובים קטנים אשר המגורים בהם מצריכים שימוש מוגבר ברכב פרטי.

בבנק ישראל מדגישים כי הסוגיות הסביבתיות חשובות במיוחד בישראל - בין היתר משום שהיא מדינה קטנה וצפופה, וקצב הגידול של אוכלוסייתה גבוה מאשר במדינות המפותחות.

1. שינוי הסדרי הליסינג ומעבר לתשלום מחיר ריאלי של שימוש שוטף ברכב

לטענת בנק ישראל, בעלי רכב צמוד במסגרת עסקת ליסינג משתמשים ברכבם בשיעור של בין 24% ל-61% יותר מאשר בעלי רכב בבעלות פרטית. לדברי בנק ישראל, יש להטיל מס על נהגי הליסינג בהתאם למרחק אותו הם נוסעים. על פי הדו"ח מודל התמריצים הנוכחי הוא מעוות ויוצר מצב שהעלות השולית של שימוש יתר ברכב ליסינג היא אפסית, והנהג שמזהם יותר כיוון שהוא נוסע יותר אינו משלם על כך במשכורתו.

כאמור, עפ"י בנק ישראל, הסדרי הרכב הצמוד, ובמיוחד הליסינג, מובילים לעלייה תלולה בהיקף הנסיעה של בעליהם - וההיקף הכולל של נסיעות בישראל גבוה ב-5%-8% כתוצאה מקיומם של כלי רכב צמודים. כדי לצמצם את היקף הנסיעה בשיעור זה ממליצים בבנק ישראל לבטל את התמריצים לכלי רכב צמודים: לשנות את הסדר הליסינג הקיים כך שהנוסעים ישלמו את המחיר הריאלי של השימוש השוטף ברכב.

עוד ממליצים בבנק ישראל לאמץ תוכניות למעבר לכלי רכב מזהמים פחות ושימוש בדלקים נקיים יותר. בבנק ישראל הדגישו כי מובן שהפחתת השימוש ברכב הפרטי מחייבת גם מתן עדיפות לתחבורה הציבורית, שיפור באיכותה והשקעה משמעותית בפיתוח התשתית עבורה.

2. הטלת מס על מקום חניה בעבודה - בעיקר באיזורי גודש

בנק ישראל ממליץ להטיל מס על מקום חניה שמקבל עובד ממקום העבודה שלו ובמקביל, להעניק הטבת מס לעובד שיוותר על מקום החניה שלו במקום העבודה. זאת, במטרה להקטין את מספר האזרחים שמגיעים למקום העבודה בכלי רכב פרטי. למקום החניה, עפ"י ההצעה, ייקבע ערך נורמטיבי, שיושפע מהמיקום הגיאוגרפי של החברה, כך שההטבה לצורך מס בתל-אביב, ובפרט במרכז העסקים שלה, תהיה גבוהה יותר מבאיזורים אחרים.

שיטת המיסוי תהיה כזאת, שלעובד יינתנו שתי אפשרויות: לוותר על מקום החניה או להשתמש בו על בסיס יומי. אם יבחר באפשרות השנייה, יחוייב במס לפי מספר הימים שבהם השתמש בחניה במהלך החודש.

בבנק ישראל מציעים לשקול בעתיד גם לתת לעובדים אפשרות לפדות את ערך החניה שלהם ולקבל שווה-ערך לה כתוספת לשכר, במקרה שיחליטו לא להשתמש בה. נכון לעכשיו, מכל מקום, מציינים בבנק ישראל כי הטבת המס עדיפה על פני "זיכוי" במשכורת, כיוון שהוא כולל גם את העובדים שמקום העבודה שלהם אינו שוכר חניה מצד שלישי, ומאפשר מתן הטבה שווה לכולם.

עוד ממליצים בבנק ישראל להטיל מיסי גודש בערים העמוסות על מנת לעודד עובדים להגיע למקום העבודה בתחבורה ציבורית.

3. קשר ישיר בין הקמת יישובים חדשים לצפיפות בכבישים וצריכת דלק מוגברת

בבנק ישראל מציינים, כי מחקרים מוכיחים על קשר ישיר בין תהליכי "פרבור" (מעבר לפרברים) והקמת יישובים חדשים לבין עליית השימוש במכוניות פרטיות וצריכת דלק מוגברת.

למעשה, ובמרומז, ממליצים בבנק ישראל לשקול בעת הקמת יישובים חדשים גם את ההשלכה השלילית של צעד כזה על זיהום הסביבה והצפיפות בכבישי ישראל.

צרו איתנו קשר *5988