"ביטוח לאומי גובה שלא כדין עבור הטבות שאינן בתלוש השכר"

ההסתדרות הגישה בקשה לתביעה יצוגית בסך 111 מיליון שקל נגד ביטוח לאומי, בטענה כי הוא גובה ממעבידים דמי ביטוח בגין הטבות שונות שאינן באות לידי ביטוי בתלוש השכר של העובדים

ההסתדרות במרחב חיפה, בראשות ברוך זלץ, הגישה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בקשה לאישור תביעה ייצוגית בסך כ-111 מיליון שקל נגד הביטוח הלאומי, בטענה כי הוא גובה ממעבידים דמי ביטוח בגין הטבות שונות שאינן באות לידי ביטוי בתלוש השכר של העובדים. זאת, למרות שאינו משלם לעובדים אפילו שקל בגין הטבות אלה בעת תשלום גמלאות מחליפות שכר.

ההסתדרות טוענת כי במשך השנים גבה המוסד דמי ביטוח בסך מיליארדי שקלים, מבלי ששילם בגינם לעובדים את מלוא הגמלאות מחליפות השכר. סכום התביעה מבטא את שיעור הגבייה הלא חוקית לכאורה בשנתיים האחרונות.

באמצעות עוה"ד ליאורה ביין-אלון וחגי טל ממשרד פרופ' ביין ושות' ועו"ד יפית מנגל טוענת ההסתדרות כי מעבידים רבים אינם כוללים בתלושי השכר של עובדיהם הטבות שונות בעין או בשווה כסף (כמו השתלמויות מקצועיות, פעילויות רווחה וכו'), משום שלדעתם הן אינן נחשבות ל"הכנסה" של העובד, או שאינם יודעים כיצד לקבוע את שווייה ולייחס לעובד את חלקו היחסי בה. הביטוח הלאומי מודע לתופעה, הן משום שהוא עורך ביקורות ניכויים אצל מעבידים והן משום שמבקר המדינה הפנה את תשומת-ליבו לכך.

חריגה מסמכות

למרות זאת, כשהביטוח הלאומי משלם לעובדים אלה גמלאות מחליפות שכר (מענק לידה, דמי אבטלה, תגמול מילואים, דמי פגיעה וכו') או הפרשי גמלאות כאלה, הן משולמות רק בהתאם לשכר העובד המצוין בתלוש המשכורת, כלומר בשיעור נמוך יותר מההכנסה שבגינה גבה ביטוח בעדו.

ההסתדרות טוענת כי למרות שהחוק מחייב את המוסד לגבות את דמי הביטוח באמצעות טופס המאפשר לו להחזיק מידע מלא ומדויק לגבי ההכנסה שהמעביד משלם לכל עובד ועובד בנפרד ושבעדה משולמים דמי ביטוח - בפועל הוא חורג מסמכותו וגובה את הביטוח באופן גלובלי מכל מעביד (שכר כולל עבור כל העובדים).

דרך זו, לטענת ההסתדרות, מונעת מהעובדים לחשב את הפער בין ההכנסה המשמשת לגביית דמי ביטוח בעדם, לבין זו המשמשת לתשלום גמלה מחליפת שכר, ולעמוד על זכותם בנושא.

טרם הוגשה תגובת המוסד לביטוח לאומי. (ת"צ 10-01- 31733).

צרו איתנו קשר *5988