עמוד הביתדעותגיל רוזנשטוק

גיל רוזנשטוק הוספה למעקב +

גיל רוזנשטוק

כתבות אחרונות

פיצוץ בצנרת ה-IFRS

פיצוץ בצנרת ה-IFRS

מוסד ה-IFRS פירסם תקן חשבונאי לגבי מכשירים פיננסיים, ויש עוד תקנים בדרך

01/09/2014, 20:54
IFRS - חוזרים לכושר

IFRS - חוזרים לכושר

מה משמעות התקן החשבונאי החדש בנושא "הכנסות מחוזים עם לקוחות"?

30/06/2014, 12:02
מהפכת ה-IFRS ממשיכה

מהפכת ה-IFRS ממשיכה

התקינה החשבונאית הישראלית מחדשת את תהליך האימוץ בשלבים של ה-IFRS

15/09/2013, 17:38
זכות הווטו של ה-IFRS

זכות הווטו של ה-IFRS

כיצד תשפיע ההבחנה בין זכויות מגינות ובין זכויות משתתפות על הדוחות הכספיים?

30/11/2011, 19:00
IFRS באופן אפקטיבי

IFRS באופן אפקטיבי

תקן חשבונאות חדש מבטל אפשרות בחירה בשליטה משפטית כטריגר לאיחוד הדוחות

07/09/2011, 21:53
הכול יחסי ב-IFRS

הכול יחסי ב-IFRS

תקן חשבונאות חדש אוסר על שימוש בשיטת האיחוד היחסי לטיפול בחברות בשליטה משותפת

15/08/2011, 15:26
א-סימטריה חשבונאית

א-סימטריה חשבונאית

כללי החשבונאות נותרו שמרניים לגבי הצגת המלאי - אך לא לגבי עיתוי מכירת המלאי

25/01/2009, 16:58
מתווך או סוחר?

מתווך או סוחר?

גורם עסקי המשמש כמתווך בעסקת מקרקעין אינו רשאי לתת ביטוי בדו"חות למחזור המכירות של הנכס

18/01/2009, 14:58
בריבית דריבית

בריבית דריבית

באילו נסיבות ניתן לבטא רווחים או הפסדים מהלוואות כתוצאה משינויים בריבית השוק?

16/11/2008, 13:43
כמה קטן, ככה גדול

כמה קטן, ככה גדול

חשבתם לשערך נכסים באמצעות רכישה במהופך (כשהגוף הקטן "בולע" לכאורה גוף גדול)? ה-IFRS מונע זאת

05/11/2008, 17:25
מכירת נכס באשראי

מכירת נכס באשראי

עסקאות רבות נרשמות בדו"חות לפי "גישת שתי העסקאות", הבוחנת את העסקה לפי האינטרס הכלכלי של הצדדים

19/05/2008, 15:49
מרבה נכסים

מרבה נכסים

התקינה הבינל' לא תאשר הכרה ברווח בשל חילוף נכסים, אם אין לעסקה מהות מסחרית

14/09/2008, 15:33
בריבית דריבית

בריבית דריבית

התקינה החשבונאית מתערבת בפעולות בין צדדים קשורים, ומחייבת זקיפות ריבית גם בהלוואות שניתנו ללא ריבית

17/08/2008, 15:05
אין אופציה

אין אופציה

כיצד תשפיע מהפכת ה-IFRS על הנפקת אופציות לעובדים?

30/07/2008, 15:58
מהון להון

מהון להון

קיימת חשיבות רבה להבחנה בין הון עצמי להון זר בדו"חות הכספיים

13/07/2008, 15:17
אין ארוחות חינם

אין ארוחות חינם

הטיפול בהנחות מסחריות מוסדר גם בעולם החשבונאות ; מה עומד מאחורי סיסמאות כגון "שבוע ללא מע"מ"?

02/07/2008, 14:19
יד שנייה מבעל שליטה

יד שנייה מבעל שליטה

בין חברה לבין בעל השליטה בה מפריד מסך האישיות המשפטית הנפרדת ; מצב זה עלול להיות בעייתי

15/06/2008, 14:57
צמוד לתקינה

צמוד לתקינה

לפי התקינה הבינל' יש לשאול מדוע חברה ישראלית, שעסקאותיה נקובות בשקלים, חותמת על חוזה שכירות דולרי?

27/05/2008, 15:57
בעיות קליטה

בעיות קליטה

הכנסות שהופקו מנכסים שבבעלות עולה חדש פטורים ממס ; האם החלפת הנכסים שוללת את הפטור?

27/05/2008, 14:57
מהות קודמת לצורה

מהות קודמת לצורה

עסקאות יירשמו בדו"חות הכספיים לפי המהות הכלכלית - ולא לפי הדרך המשפטית שבה נוסח החוזה

13/05/2008, 11:49
הצג דעות נוספות

נושאים קשורים

צרו איתנו קשר *5988