עמוד הביתדעותמוטי בניאן

מוטי בניאן הוספה למעקב +

מוטי בניאן / איר: גיל ג'יבלי

כתבות אחרונות

היטל השבחה ממוכר למוכר

היטל השבחה ממוכר למוכר

וועדה מקומית פעלה באופן בלתי סביר עת חייבה בתשלום דמי היטל ההשבחה שנוצרו לפני שהבעלים קנו את הבית

14/12/2016, 12:49
נאמנות שלא רשומה בשום מקום

נאמנות שלא רשומה בשום מקום

הוכח באמצעות תדפיסי בנק שאכן הכספים לרכישת הקוטג' עברו מחשבון התובעים לחשבון הורי הנתבעת, ואף התובעים שילמו את מס הרכישה שהיה נדרש לשלם עת הורי הנתבעת העבירו במתנה את הקוטג' אל הנתבעת

29/11/2016, 11:17
אין פיצוי על סמך תכניות ספקולטיביות

אין פיצוי על סמך תכניות ספקולטיביות

מהו קנה מידה לחשב ירידת ערך בקרקע על בסיס הפגיעה בציפייה שהייתה לבעל קרקע שהקרקע שלו תושבח אך לרוע מזלו העניין לא צלח ודווקא קרה הגרוע מכל קרי הייעוד של הקרקע השתנתה לרעה

20/11/2016, 11:47
מועד ההתיישנות של דמי שימוש

מועד ההתיישנות של דמי שימוש

לעודד בעלי מקרקעין להפגין התעניינות ממשית הן בעת רכישת המקרקעין והן באופן שוטף במהלך שנות בעלותם בקרקע

02/11/2016, 16:05
מתנה במשק חקלאי וביטולה

מתנה במשק חקלאי וביטולה

אחד מפסקי דין היותר מקיפים בסוגיה ובמיוחד האבחנה שבין מתנה בחיים לעומת מתנה שתתממש לאחר החיים

18/10/2016, 14:16
שינוי בעלות לאחר הסדר קרקעות

שינוי בעלות לאחר הסדר קרקעות

בית המשפט דחה את תביעת התובעים בקבעו כי היורשים לא הוכיחו את העילות הבודדות שלפיהן בלבד ניתן לתקן רישום בעלות לאחר הסדר קרקעות

19/09/2016, 13:13
בניית מרתף רק בהסכמת השכנים

בניית מרתף רק בהסכמת השכנים

אין חולק כי למבקשי ההיתר אין זכויות קנייניות בנכס – ברכוש המשותף המקנות להם הזכות לעשות בו כרצונם, ומשכך לדעת הוועדה כאשר כל יתר בעלי הזכויות מתנגדים לבקשה, לא ניתן לאשר את ההיתר ויש להמתין להכרעה בסוגיה הקניינית

01/08/2016, 13:56
שימוש חורג ודרכי אישור שלו

שימוש חורג ודרכי אישור שלו

לא ניתן לפסוח על התייחסות הועדה המחוזית לשימוש חורג הנוגד תכנית מופקדת שהיא הגתה, על אף שדנה בבקשה הנ"ל בכובעה כוועדת ערר, על החלטת הועדה המקומית לעניין אותו שימוש חורג

26/07/2016, 10:29
הצג דעות נוספות

נושאים קשורים