באוצר נזכרו קצת מאוחר

השבוע נזכרו במשרד בירושלים, שכדאי לציית לחוק שנחקק בישראל לפני 5 שנים

ד"ר אופירה אילון היא חוקרת בכירה במוסד שמואל נאמן בטכניון ומרצה בכירה בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה.

נחמד היה לשמוע, השבוע, שר האוצר פועל "ליירק" את משרדו. כבר זמן מה
שוקדת ועדה מיוחדת, מטעם משרד האוצר, על תוכניות לחסכון בחשמל לרבות התקנת תאים סולאריים על גג בניין האוצר ועל הפרדת ניירות והפנייתם למיחזור.

נשמע מצויין, לא? אבל אולי כדאי שמישהו יספר לפקידים משרד האוצר ובכיריו, שכבר במאי 2003, קיבלה ממשלת ישראל החלטה בדבר אימוץ תוכנית אסטרטגית לפיתוח בר קיימא של תוכנית להגנת הסביבה.

התוכנית כללה התחייבות של כל משרדי הממשלה לפעול על פי קריטריונים, לרבות אלה שמשרד האוצר רק עכשיו הודיע על אימוצם. זאת ועוד, ביולי 2001 קיבלה ממשלת ישראל החלטה לגבי הגברת המיחזור במשרדי הממשלה.

אפילו חוברת מפוארת בת 41 עמודים פורסמה, נגישה וניתנת להורדה אשר עסקה בהנחיות כיצד להפחית את השימוש בנייר, להגביר מיחזור ולצמצם שימוש במשאבים מסבירה את הצעדים שיש לנקוט.

זה טוב שמשרד האוצר ממחזר את ההנחיות 7 שנים אחרי שניתנו, ועוד מקבל על כך כותרות, אבל למה עכשיו הוא נזכר? ואם הוא כבר נזכר להיות "ירוק" מדוע ההתעסקות האמיתית עם בעיות סביבה עדיין נדחקת לשוליים?

למה תקציב המשרד להגנת הסביבה עלוב ביחס למשרדי ממשלה אחרים וביחס לתקציבים באותם משרדים בדיוק ברחבי העולם? מדוע ההשקעות הציבוריות לתשתיות מים, ביוב, טיפול בפסולת ושאר מרעין בישין אינן מתקרבות להשקעות במדינות המפותחות בעולם? ויותר מכך, למה יישום רפורמת המיסוי הירוק נדחתה וצפויה להיות מיושמת בשלבים במשך 2009.

לא ברור. מה שכן, עכשיו, כשמשרד האוצר מתחיל לגלות מודעות לבעיות סביבה שישראל סובלת מהן ובהן: מחסור בשטחים פתוחים עירוניים הכוללים מקומות משחק לילדים, מדרכות פנויות למעבר הולכי רגל, ניצול לא מבוקר של שטחים פתוחים, זיהום אוויר, פקקים, זיהום נחלים ועוד הנובעים בעיקר משום היותה של ישראל מהצפופות בעולם המערבי, אולי כדאי לנצל את המומנטום הירוק?

בוקר טוב פקידים

אז אחרי שמשרד האוצר יוצא בכותרות "ירוקות", שהן החדשות של אתמול, כדאי שיתחיל להפנים שהתנאים למסחר ולשגשוג בעולם המפותח של מדינות OECD, הוא קיום מדיניות סביבתית מתקדמת, חקיקה ואכיפה, תוך שימוש באמצעים כלכליים וחיוב המזהם לטפל בזיהום ולשלם את עלותו.

כדאי שבאוצר יפנימו שעל מנת שהמשק הישראלי ייצמח, דרושה מדיניות סביבתית מתוכננת ומתואמת, שכיום נעדרת מכל תוכניות משרדי הממשלה באשר הם.

אולי אם התיאום בין משרדי הממשלה וגם תיאום ועבודה משותפת באגפים שונים בתוך אותו משרד, בכל נושאי התשתיות והסביבה יתקיימו בישראל, יימנע משרד האוצר לשחרר הודעות לעיתונות שרחוקות מלהיות משהו רציני ובטח שלא אקטואלי.

צרו איתנו קשר *5988