למרות שלבייב עבר ללונדון: מועצת הכבלים קבעה כי ערוץ 9 עומד בדרישות הרישיון

מועצת הכבלים והלוויין תיקנה את דרישות הרישיון וקבעה כי בעל השליטה בערוץ לא יצטרך להיות תושב ישראל

המועצה לשידורי כבלים ולוויין לא מגבילה את לב לבייב, על אף שהעתיק את מקום מושבו ללונדון. המועצה החליטה על תיקון רישיון הערוץ הייעודי ברוסית, ערוץ 9, וקבעה כי לבייב, המחזיק בערוץ, עומד בדרישות הרישיון.

"הדרישה ברישיון ערוץ 9, לאזרחות ותושבות של המחזיק ב-51% ומעלה מהערוץ, הייתה מחמירה בהשוואה לרישיונות ולהוראות חוק ותקנות אחרות. התיקון שערכה המועצה כעת משווה את הוראות הרישיון להוראות הקיימות האחרות", אמר ניצן חן, יו"ר המועצה בעקבות ההחלטה שהתקבלה.

רישיון הערוץ הייעודי בשפה הרוסית קבע לפני החלטת המועצה לשידורי כבלים ולוויין בישיבתה האחרונה, כי השליטה והאחזקה של 51% ממניות הערוץ חייבים להיות בידי מי שהוא גם אזרח ישראל וגם תושב בה. במועצה מציינים כי דרישה זו של ישראליות, היא חמורה בהשוואה לרישיונות ולהוראות חוק ותקנות אחרות. על כן החליטה המועצה כי במקרה שלבעל המניות יש זיקה משמעותית וממשית לישראל, כמו למשל שעיקר עסקיו מתנהלים בארץ, די שיתקיים בו אחד מרכיבי הזהות הישראלית, אזרחות או תושבות.

מהמועצה נמסר עוד כי היא שוכנעה בעניינו של לבייב, בין היתר לאור המידע שהציג בפני המועצה בכתב ובעל-פה, כי יש ללבייב זיקה משמעותית וממשית לישראל, בין השאר בשל מאפייניה הישראליים של חברת אפריקה ישראל להשקעות, אשר חלק ניכר מאחזקותיו של לבייב בערוץ הרוסי מבוצעות באמצעותה.

ערוץ 9 נמצא בידי קבוצת אפריקה ישראל שבשליטת איש העסקים לב לבייב וכן בבעלות לבייב באופן אישי. הערוץ הוקם בסוף 2002 ובדומה לערוץ המוסיקה הייעודי, רשם הפסדים כבדים של עשרות מיליוני דולרים מאז הקמתו.

כפי שפורסם לאחרונה ב"גלובס", בימים אלה שוקלת חברת הכבלים HOT להקים ערוץ רוסי שיתחרה בערוץ 9 של לבייב. הניסיון של HOT להקים ערוץ שכזה נעשה במשותף עם איש העסקים ולדימיר גוסינסקי והוא נולד מצורך של HOT להילחם במאבק שמנהל ערוץ 9 להיכנס לחבילת הערוצים הדיגיטלית אשר תאפשר צפייה בערוצים אלה ללא תלות בכבלים ובלוויין.