לא בדיוק איגרת חוב: שטרי ההון ההיברידיים של דיסקונט נפלטו מהתל-בונד - והגיוס נענה בביקושים נמוכים

(עדכון) הבנק ציפה לגייס במסגרת ההנפקה כ-200 מיליון שקל, אך גייס רק 60% מהסכום ; גורמים בבנק: החלטנו לגייס במנות קטנות למרות מצב השוק כדי לא להעביר מסר שלילי

היענות נמוכה ביותר לגיוס שטרי-הון היברידיים של דיסקונט במסגרת הנפקה לגופים מוסדיים, כיוון שגייסו רק 120 מיליון שקל, כך נודע ל"גלובס". ההנפקה הובלה בידי דיסקונט חיתום והנפקות, פועלים IBI וכלל פיננסים חיתום.

הבנק ציפה לגייס במסגרת ההנפקה כ-200 מיליון שקל, כך שלמעשה הסכום שגויס מהווה רק 60% ממה שתוכנן. אתמול, נציין, העניקה S&P מעלות דירוג "A" לשטרי ההון ההיברידיים של הבנק.

הגיוס הנוכחי מהווה למעשה הרחבה של סידרה קיימת. הגיוס הינו חלק ממהלך עליו הצהיר הבנק שבניהולו של גיורא עופר במארס האחרון על מנת לעמוד ביעד הביניים של הלימות ההון שהבנק קבע לעצמו, 11.25%-11.5% עד סוף 2008. הבנק מתעתד להגיע ליחס הלימות הון של 12% לפחות עד סוף 2009.

גורמים בבנק מציינים כי "החלטנו לגייס במנות קטנות למרות מצב השוק כדי לא להעביר מסר שלילי". עוד אמרו בבנק, כי "התוכנית לגייס 200 מיליון שקל התקבלה עוד לפני הדרדרות השווקים בשבועיים האחרונים וביחס למצבם, אנחנו די מרוצים מהתוצאה".

כישלון ההנפקה - לא רק בשל מצב השוק

עוד נודע ל"גלובס", כי אחת הסיבות להיענות הנמוכה להנפקה היא כנראה גריעתה של הסדרה, "דיסקונט שטרי הון א'", ממדד התל-בונד 40 אתמול. שטרי ההון נכללו בתל בונד 40 , אך בעת העדכון התברר כי במחשבי הבורסה נפלה טעות: מועד הפדיון של הסדרה שהופיע הוא בשנת 2022, בעוד שמועד פדיונם הוא ב-2106.

לפי כללי הבורסה, על האג"חים הנכללים במדדי התל בונד להיות בעלי טווח לפדיון מירבי של 30 שנה, ולכן שטרי ההון הללו, שאינם אג"ח סטנדרטיות בכלל, נגרעו כאמור. זו גם הסיבה, בין היתר, שחל עיכוב של יום בפרסום הרכבי המדדים החדשים.

ויחד עם זאת, הטווח לפידיון אינו המאפיין היחיד שאינו קולע להגדרת אג"ח; מתשקיף שטרי ההון עולה, כי "זכויותיהן של מחזיקי שטרי-ההון יהיו נדחות מתביעותיהן של יתר נושי הבנק מכל סוג שהוא", כלומר: מדובר בהון משני ונחות לכל נושי הבנק האחרים.

זאת ועוד: "שטרי ההון עשויות להיות מומרים למניות רגילות של הבנק לפי נוסחת המרה קבועה מראש ללא מתן זכות ברירה למחזיקים בהם - לרבות במקרה בו על-פי הדו"חות הכספיים של הבנק יתרת העודפים של הבנק הפכה לשלילית".

כן נציין, כי מהתשקיף עולה שתשלומי הריבית על שטרי ההון הנדחים עשויים בנסיבות מסוימות אף להימחק, לרבות במקרה בו הבנק לא ידווח על רווח נקי מצטבר במשך 6 רבעונים רצופים, ובמקרה נוסף - בו "לבנק לא יהיו עודפים ראויים לחלוקה".

דיסקונט אדיסקונט א

צרו איתנו קשר *5988