עידן עופר מתנגד לדרישת גרושתו לקבל את טיוטות הסכם הממון: "מנסה לבנות גירסה שקרית כדי להכין תביעה ממונית"

באחרונה ביקשה יפעת עופר-גוריון לחייב את עו"ד רם כספי למסור לה את טיוטות הסכם הממון עם בעלה לשעבר ; עידן עופר: עו"ד כספי לא חייב להעביר לה מסמכים ; כספי: סייעתי בהכנת הסכם הממון כידיד המשפחה, ללא שכר

עידן עופר, יו"ר החברה לישראל , מתנגד לבקשת גרושתו, יפעת עופר-גוריון, כי בית המשפט המחוזי בתל-אביב יחייב את עו"ד רם כספי להעביר לה את העותקים של שתי הטיוטות של הסכם הממון עימו וכן את עותק התרשומת מפגישתם עם עו"ד כספי בנוגע להסכם. זאת, לצורך הכנת תביעה ממונית נגד בעלה לשעבר. כך עולה ממכתב שמסר עופר לעו"ד כספי באמצעות באי-כוחו, עוה"ד זאב שרף ורמי הדר.

עופר טוען כי מדובר בבקשה פסולה לקבלת ראיות חיצוניות לצורך "בניית גירסה" בהליך עתידי, וכי עצם פנייתה של גרושתו לבית המשפט בעניין זה מלמדת כי "דרכה אינה דרך ישרים". לדבריו, לפי ההלכה הפסוקה בעל דין אינו זכאי לפתוח בהליכים משפטיים לקבלת מסמכים לצורך הגשת תביעה עתידית, ולפיכך דין העתירה להידחות לגופה.

עופר מדגיש כי מי שבפיו טענות אמת אינו נזקק למסמכים חיצוניים לצורך העלאת טענותיו, ואילו אדם שמבקש לבנות את גירסתו ואת טענותיו באופן מלאכותי מתוך מסמכים - על פניו אינו דובר אמת.

היעדר עילה וסמכות

עופר טוען כי יש לסלק את עתירתה של גרושתו על הסף מ-3 טעמים: נימוק ראשון הוא היעדר עילה, זאת כיוון שאין ולא היו קיימים יחסי נאמן-נהנה בין גרושתו לבין עו"ד כספי, ובעתירה לא הוצגה כל תשתית עובדתית ומשפטית המבססת את החובה של עו"ד כספי להעביר מסמכים או מידע ליפעת גוריון או לעופר עצמו; נימוק שני הוא היעדר סמכות עניינית של בית המשפט המחוזי לדון בעתירה, כיוון שמדובר בסכסוך בין בני-זוג, ולכן מי שמוסמך לדון בה הוא בית המשפט לענייני משפחה.

נימוק נוסף שמעלה עופר הוא אי צירופו כמשיב לעתירת גרושתו, למרות שהוא עלול להיפגע מההכרעה בה. לדבריו, אי צירופו נעשה בחוסר תום-לב, במטרה למנוע ממנו להגיב לבקשה ובכך להסתיר מבית המשפט את טענותיו ולרדת לחקר האמת.

לדברי עופר, עתירתה של גרושתו הינה "תביעה פסולה, נגועה בחוסר תום-לב ובלתי ראויה, שגם מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט, שכן מטרתה ליצור יש מאין ולהביא בפני בית המשפט טענות שאין בהם אמת".

"ריב לא-לי"

בתוך כך הגיש היום (א') עו"ד כספי לבית המשפט המחוזי בתל-אביב את תגובתו לעתירה של עופר-גוריון. לדבריו, על רקע ידידות אישית והעובדה שהוא מכהן כיועץ משפטי של החברה לישראל, עופר וגרושתו פנו במשותף אליו ושוגרה לו בפקסימיליה טיוטה של הסכם יחסי ממון. הטיוטה נערכה על-ידי עו"ד הדר, שעליה היו בעיקר הערות בכתב-ידה של עופר-גוריון.

כספי מבהיר כי הוא לא פעל כפרקליט של עופר-גוריון או עופר, וכי הוא התבקש על-ידם במשותף לסייע להם להגיע להסכמה, תוך גישור על פני פערים מסוימים. כספי טוען כי בניסיון לגשר על הפערים, הוא ערך מיוזמתו טיוטה חדשה של הסכם יחסי ממון והעבירה לצדדים, והוא לא נדרש יותר לעניין זה. כעבור זמן נודע לו כי השניים הגיעו להסכמה, וחתמו על הסכם.

כספי מדגיש כי לא קיבל מעופר-גוריון ומעופר שכר כלשהו עבור עבודתו ואין בכוונתו לנקוט עמדה כלשהי ביחס לטענותיהם, וכי הוא נקלע לריב לא-לו. לדבריו, נוכח התנגדותו הנחרצת של עופר למסירת חומר כלשהו לגרושתו, מן הראוי ומן הדין שעופר יצורף כצד לבקשתה. הוא ציין כי יפעל בהתאם להחלטת בית המשפט.

"התנהגות פגומה"

לתגובה של כספי מצורף מכתב ששלחה לו עופר-גוריון, באמצעות עו"ד ד"ר יוסי שגב, בו נאמר כי המסמכים המבוקשים דרושים לה בדחיפות, וכי אי מסירתם יכולה לגרום לה נזק רב. "התנהגותך התמוהה יוצרת אצל מרשתי שאלות לגבי מעמדך בעניין ומידת מעורבותך בנושא הסכם הממון", כתב עו"ד שגב לעו"ד כספי. לדבריו, בהתנהגותו של עו"ד כספי יש טעם לפגם גם מבחינה האתית.

במכתב התגובה חזר עו"ד כספי על הטענות שהעלה במסגרת תגובתו לבית המשפט. בנוסף הוא ציין כי אינו מתייחס לתוכנו המתלהם והמעליב של המכתב, "והרי כבר נאמר כל איש וסגנונו". (ה.פ. 1112/09).

טענותיו של עופר:

* אין יחסי נאמן-נהנה בין יפעת לעו"ד כספי.

* אי צירופי כמשיב לעתירה יפגע בחקר האמת.

* למחוזי אין סמכות לדון בסכסוך בין בני-זוג.

צרו איתנו קשר *5988