חברת השילוח DHL ישראל משיקה שירות לצמצום פליטת פחמן דו-חמצני משינוע משלוחים

פיתחה פטנט המחשב את כמות ה-CO2 הנפלטת לאוויר בכל משלוח ; את הנזק לסביבה מנטרלת, באמצעות השקעה בפרויקט עולמי ירוק שמחויב לצמצום פליטת CO2 באותה הכמות

[הרשמה לניוזלטר סביבה]

חברת השילוח והשירותים הלוגיסטיים, DHL ישראל, משיקה בארץ את תוכנית Go Greenשל DHLהעולמית, שמטרתה לצמצם את נזקי פליטת הפחמן הדו-חמצני (CO2) במהלך שינוע המשלוחים ביבשה, באוויר ובים.

איך זה עובד? DHL פיתחה לטענתה פטנט המחשב במדויק את כמות ה-CO2 הנפלטת לאוויר בכל משלוח בים, באוויר או ביבשה. לאחר קבלת הנתונים, החברה מנטרלת את הנזק לסביבה באמצעות השקעה בפרויקט עולמי ירוק שמחויב לצמצום פליטת CO2 באותה הכמות. לדוגמה: אם חברה מסוימת גרמה לפליטת 50 טון CO2 במשלוח שלה, תוודא DHL כי באמצעות פרויקט ירוק תצומצם כמות של 50 טון CO2 מהאטמוספרה.

לקוחות DHL שיהיו מעוניינים להצטרף לתוכנית Go Green, יידרשו להוסיף 2% לעלות המשלוח למימון פעילות הפרויקטים הירוקים.

התוכנית כולה תנוהל ותפוקח על-ידי ה-SGS, חברה שוויצרית לתקינה בתחום הירוק, בשיתוף הבנק העולמי. SGS תבצע ביקורת שנתית ב-DHL ישראל ובשאר סניפי החברה בעולם. בסיום הבדיקה תנפיק SGS תעודה לכל לקוח, המפרטת את כמות ה-CO2 אותה "חסך" במהלך השנה.

הפרויקטים הירוקים העולמיים לצמצום פליטת CO2 בהם תתמוך DHL יעסקו בין השאר בדלק חלופי וטכנולוגיות תחבורה משופרות, אנרגיה סולארית לקהילות באסיה ושתילה מחדש של יערות באמריקה הלטינית. במקביל, תפעל DHL לשיפור מערך השינוע העולמי שלה עצמה, כך שיפלוט פחות CO2.

צרו איתנו קשר *5988