הממשל האמריקני שוב מזרים ל-AIG כספים: 29.8 מיליארד דולר במשך 5 שנים - בכפוף למגבלות

במשך התקופה לא תוכל AIG להגיש בקשה להגנה מפני נושים, ויוטלו מגבלות על תגמול בכיריה ועל סעיפי ההוצאות - לרבות על שתדלנות ; תנאי נוסף הוא אחזקה של משרד האוצר בלמעלה ממחצית מזכויות ההצבעה בחברת הביטוח הגדולה בעולם

הממשל האמריקני שוב מזרים ל-AIG כספים: 29.84 מיליארד דולר במשך 5 שנים - בכפוף להגבלות, כך עולה מדיווח של החברה לרשות ניירות-הערך האמריקנית (ה-SEC). מהדיווח עולה, ההזרמה תבוצע באמצעות החלפה של מניות בכורה מסדרות שונות. בצורה כזו, תקטן יכולה של AIG לרכוש את הון מניותיה הרגילות מחדש.

AIG תנפיק בבהקצאה פרטית למשרד האוצר 300 אלף מניות מסדרה F, מניות בכורה בדיבידנד תמידי בשיעור קבוע שאינו ניתן לצבירה, בערך נקוב של 5 דולר למניה, פי 3.09 משער המניה הרגילה בנעילת המסחר בבורסה בניו-יורק ביום שישי (1.62 דולר). בנוסף, תנפיק 3,000 כתבי אופציה להמרה למניות, בערך של 2.5 דולר למניה (פרמיה של 54.3% על שער הנעילה).

במשך התקופה לא תוכל AIG להגיש בקשה להגנה מפני נושים ("צ'פטר 11"), ויוטלו מגבלות על תגמול בכיריה ועל סעיפי ההוצאות של התאגיד - לרבות על שתדלנות (לובינג). תנאי נוסף הוא אחזקה של משרד האוצר בלמעלה ממחצית מזכויות ההצבעה בחברת הביטוח הגדולה בעולם. נזכיר, כי הממשל הלאים כ-80% ממניות חברת הביטוח בספטמבר באמצעות כתבי אופציות שהוענקו לו.

"הסכום אותו תקצה הממשלה ינוכה מיתרת הסיוע הכספי שמשרד האוצר יספק ל-AIG, חברות הבנות שלו או כל ישות משפטית ייעודית שנוסדה על-ידי או לתועלתה של AIG וכל אחת מחברות הבנות שלה לאחר מועד הרכישה והמכירה של ניירות-הערך, אלא אם כן צוין אחרת על-ידי משרד האוצר האמריקני, תחת תנאי סיוע כספי שכזה", לשון הדיווח לרשות ניירות-הערך האמריקנית.

מאז ביצע עוד שתי הזרמות הון נוספות - האחרונה שבהן בפברואר, לאחר שחברת הביטוח דיווחה על ההפסד הרבעוני הגדול ביותר מאז ומעולם בהיסטוריה התאגידית - כ-60 מיליארד דולר.

בתוך כך, מדווח היומון הכלכלי האמריקני "הוול סטריט ג'ורנל" כי רעידת האדמה האפשרית בחברת הביטוח מביאה לדחייה בהגשת כתב ההצבעה השנתי, כך מדווח ליומון מקורב לנושא. מאז השתלטה הממשלה על חברת הביטוח, היא מינתה 3 נאמנים מטעמה, נוסף על 11 חברי מועצת המנהלים שבהרכבה כמעט ולא חל שינוי.

צרו איתנו קשר *5988