בנק הפועלים מחזק את ההון: ינפיק אג"ח בהיקף 1-1.5 מיליארד שקל

רשמית, בכוונת הבנק לגייס 500 מיליון שקל - אך הערכות הן כי אם יהיו ביקושי יתר כפי שצופה הבנק, יגדל הגיוס ■ הגיוס לא יתבצע בערבות מדינה, ולאחריו יגדל ההון המשני, והלימות ההון תגדל בכ-0.3%-0.5%

בנק הפועלים יצא ביום רביעי לגיוס אג"ח. הבנק יגייס כתבי התחייבות נדחים סחירים המדורגים על ידי מעלות בדירוג "+AA" עם אופק דירוג שלילי. ההנפקה תבוצע באמצעות פועלים IBI.

רשמית בכוונת הפועלים לגייס 500 מיליון שקל, אך הערכות כי במידה ויהיו ביקושי יתר כפי שצופה הבנק, יגדל הגיוס להיקף של 1-1.5 מיליארד שקל. הגיוס לא יתבצע בערבות מדינה.

לאחר הגיוס יגדל ההון המשני של הפועלים והלימות ההון תגדל בכ-0.3%-0.5%. באפריל גייס הפועלים בלונדון ממשקיעים זרים אג"ח בהיקף 145 מיליון דולר (כ-600 מיליון שקל). ועוד קודם לכן גייס 200 מיליון שקל.

שטרי ההון של הפועלים יוצעו בשני מסלולים חלופיים: כתבי התחייבות נדחים צמודי מדד ובמח"מ של 5.5 שנים לפירעון בשלושה תשלומים החל משנת 2014 או כתבי התחייבות נדחים בריבית שקלית משתנה, לא צמודה ובמח"מ של 7 שנים. בחלופה השנייה הריבית תשתנה על בסיס ריבית אג"ח "ממשלתי 817" (כיום 2.7%) בתוספת מרווח. קרן איגרת החוב תיפרע באוגוסט 2017 בתשלום אחד והריבית תשולם מדי רבעון.

הלימות ההון של הפועלים עמדה בסוף 2008 על 11.15%. על מנת להגיע לשיעור הלימות של 12% עד סוף השנה על הפועלים לגייס לפחות עוד 3 מיליארד שקל, מתוכם 700 מיליון שקל על מנת להחליף אג"ח שכבר לא יוכרו כהון משני.

הגיוס הנוכחי נותן מענה לכמעט מחצית מצרכי הההון של הבנק. אמנם במסגרת תוכנית הערבויות של האוצר קיבל הפועלים הקצאה לגייס 1.9 מיליארד שקל בערבות מדינה אך עד כה לא השתמש הבנק בערבות.

מתחילת השנה גייסו הבנקים 4.1 מיליארד שקל. בשבוע שעבר גייס בנק לאומי 1.2 מיליארד שקל ולפני כן עוד 300 מיליון שקל בהנפקה פרטית למבטחים הותיקה.
מזרחי טפחות גייס 807 מיליון שקל, דיסקונט כ-600 מיליון שקל והבינלאומי 355 מיליון שקל. הגיוסים נועדו על מנת לעמוד ביעד הלימות ההון של 12% שנקבע על ידי בנק ישראל לסוף 2009. כל הגיוסים בוצעו שלא בערבות מדינה.

צרו איתנו קשר *5988