קרנות הפנסיה הוותיקות מורידות זכויות העמיתים

קרן הפנסיה הוותיקה הע"ל, הנמצאת תחת ניהול מורשה של המדינה באמצעות קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים בניהולה של יעל אנדורן, מורידה לעמיתיה 11% מזכויות הפנסיה שלהם

קרנות הפנסיה הוותיקות מורידות את זכויות העמיתים. ל"גלובס" נודע כי קרן הפנסיה הוותיקה הע"ל, הנמצאת תחת ניהול מורשה של המדינה באמצעות קרנות הפנסיה הוותיקות עמיתים בניהולה של יעל אנדורן, מורידה לעמיתיה 11% מזכויות הפנסיה שלהם. במשרד האוצר ובקרנות הפנסיה הוותיקות אישרו את נכונות הידיעה. במקביל הורידה גם קרן הפנסיה הוותיקה עתודות, שבניהול כלל ביטוח, 6% מזכויות העמיתים.

הקיצוץ בזכויות בוצע לאחר הפעלת מנגנון איזון אקטוארי פנימי המאזן בין נכסי הקרנות והתחייבויותיהן כך שלא ייווצר גירעון. לדוגמה, על פי תקנון הע"ל אם בסוף שנה קלנדרית לקרן התחייבויות הגבוהות מהנכסים במעל 5% יותאמו זכויות העמיתים עד לאיזון. מנגנון דומה יופעל אם ייווצר עודף של מעל 4% ואז יגדלו זכויות העמיתים.

עתודות מנהלת 3.9 מיליארד שקל ולה 23.5 אלף עמיתים. הע"ל, שהיתה עד לאחרונה בניהול הסתדרות העובדים הלאומית, מנהלת 5 מיליארד שקל ולה 38 אלף עמיתים, מתוכם 19 אלף עמיתים פעילים. לקרן היה ב-31 דצמבר 2008 גירעון של 15% ולכן הופעל מנגנון האיזון. הע"ל סבלה בשנת 2008 משילוב של ירידות בשווקים שפגעו בנכסיה, אינפלציה וירידת ריבית. הפעלת מנגנון האיזון אינה נתונה לשיקול דעת אלא מופעלת אוטומטית על פי הנחיות האוצר.

צרו איתנו קשר *5988