הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בת"א הגישה ערר בעניין מתחם ליבר

הערר הוגש למועצה הארצית נגד החלטת הוועדה המחוזית בעניין זה

הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל-אביב החליטה היום (ד') להגיש ערר למועצה הארצית נגד החלטת הוועדה המחוזית בעניין מתחם ליבר. לפני כחודשיים נתנה הוועדה המקומית החלטה בעניין בקשת היזמית, חברת אמריקן קולוני, בעניין תוכנית למגדל.

מתחם ליבר נמצא בין הרחובות פינס, המסילה ודרך יפו בפאתי נווה צדק. ב-2007 הגישה אמריקן קולוני שבשליטת רועי לוסטרניק ומשה גבריאל בקשה לשינוי התב"ע הקודמת. הבקשה לשינוי הציעה שתי חלופות לבנייה: מגדל של עד 20 קומות למשרדים או מגורים במבנה שיגיע עד 32 קומות, ובנוסף מבנה לצרכי חינוך. את תוכנית המגורים הכין האדריכל בעל השם העולמי, דניאל ליבסקינד. הוועדה המקומית קבעה כי יהיה במגדל עירוב שימושים: 75% ישמש משרדים ו-25% מגורים בקומות העליונות, כשהגובה יהיה 92 מטר. החלטה זו שינתה את התוכניות שהגישה אמריקן קולוני.

התוכנית עברה לדיון עם המלצת המקומית לוועדת המשנה של הוועדה המחוזית תל-אביב. זו נתנה תוקף לתוכנית להקמת מגדל, תוך שאיפשרה שלוש חלופות למגדל: מגורים, משרדים או חלופה של ייעוד מעורב שבה 75% מזכויות הבנייה יהיו לתעסוקה ו-25% למגורים. את ההחלטה לגבי הבחירה בין החלופות היא השאירה ליזם, שככל הנראה אינו תומך בשימושים המעורבים.

בעקבות דיון שהתנהל היום בוועדה המקומית הוחלט פה אחד להגיש ערר נגד החלטה זו. לדברי חברת הוועדה המקומית, מיטל להבי, "החלטת הוועדה המקומית ניתנה בעקבות שמיעת התנגדויות ותוך מענה להן. נוסף לכך, המגדל המתוכנן נמצא באזור המע"ר, והחלטת המקומית לאשר בעיקר תעסוקה במגדל מותאמת למדיניות באזור".

באחרונה החליטה הוועדה המקומית להגיש ערר נגד החלטה אחרת של הוועדה המחוזית לתת תוקף לתוכנית במגרש פנוי ברמת אביב ג'. הוועדה המקומית דחתה תוכנית לשינוי יעוד מגרש זה למגורים, ואילו הוועדה המחוזית החליטה על שינוי ייעוד והפקדת התוכנית. היום התברר כי הצוות המקצועי של הוועדה המקומית טרם הגיש את הערר, כפי שהחליטה הוועדה. הוא אף ביקש מחברי הוועדה המקומית לסייע בניסוח הערר.

סגן ראש העיר ת"א ויו"ר מפלגת "הירוקים", פאר ויסנר, מסר כי הוועדה המחוזית החלה להפוך החלטות של הוועדה המקומית באופן סדרתי ויש להפסיק זאת. "אם רוצים שהוועדה המקומית לא תחליט בענייני העיר שיבטלו את הוועדה ולא נבזבז את הזמן", הוסיף. "לא יתכן שהוועדה המחוזית תנהל את העיר, ותהפוך שוב ושוב את החלטות המקומית".