תיקון חקיקה: העברת נכסים עסקיים בגין גירושים תהיה פטורה ממס

ברשות המסים הגיעו למסקנה כי אין מקום לאפליה בין נכס מקרקעין לבין נכס עסקי או מניה, ולכן פועל נסרדישי לגיבוש תיקון לפקודת מס הכנסה שתשווה את המצב לזה הקיים בחוק מיסוי מקרקעין

העברת נכסים עסקיים ומניות בגין גירושים תהיה פטורה ממס. כך עולה מתיקון חקיקה לפקודת מס הכנסה שמקדם מנהל רשות המסים, יהודה נסרדישי.

כיום קובע החוק כי רק בעת העברת נכס מקרקעין בעת פירוק התא המשפחתי זכאים הצדדים לפטור ממס רכישה או מס שבח, אולם כשמדובר בנכסים עסקיים, מניות, זכויות יוצרים, ציוד עסקי ופטנטים - לא קיימת הוראה שכזו בפקודת מס הכנסה, ולכן מחוייב בן-הזוג המעביר את הנכס במס רווח הון.

ברשות המסים הגיעו למסקנה כי אין מקום לאפליה בין נכס מקרקעין לבין נכס עסקי או מניה, ולכן נסרדישי פועל לגיבוש תיקון לפקודת מס הכנסה שתשווה את המצב לזה הקיים בחוק מיסוי מקרקעין ותאפשר לבני-זוג הנמצאים בהליך גירושים ומחלקים ביניהם את הרכוש להעביר את הנכס ללא חיוב במס.

לפי התיקון לחוק, המס ישולם רק כאשר מקבל הנכס יבקש למכור אותו לצד ג'.

תיקון המונח "מכירה"

לפי חוק מיסוי מקרקעין, אין צורך בגט מבית הדין הדתי כדי שההעברה לא תחשב כמכירה - אלא די בפסק דין שניתן אגב הליכי גירושים. כך, למשל, החלטה שיפוטית הניתנת במסגרת הליכים בין בני-זוג לפירוק התא המשפחתי ועניינה חלוקת הרכוש בין בני-הזוג - גם אם ניתנה בבית המשפט לענייני משפחה - תעמוד בתנאי הסעיף, גם אם שאר ההליכים בין בני-הזוג טרם הסתיימו. האמור לעיל חל גם בפירודם של בני-זוג ידועים בציבור, לרבות מאותו מין.

על מנת להשוות בין החוקים, הנחה נסרדישי לבצע תיקון בהגדרת המונח "מכירה" בפקודת מס הכנסה, כך שהעברת נכסים בין בני-זוג - ביניהם או מהם לילדיהם - תוכל להתבצע גם על-פי פסק דין שניתן אגב הליכי גירושים ביניהם.

באמצעות התיקון, כל העברת נכס שנעשית אגב הליכי גירושים ועל-פי פסק דין שניתן בגין הליכי גירושים לא תיחשב מכירה - גם אם העברת הזכויות נעשתה על-פי הוראות פסק דין של ערכאה כלשהי המוסמכת לדון בענייני גירושים, גם אם לא ניתן גט.

במקביל, יתוקנו גם הגדרות "מחיר מקורי" ו"יום הרכישה", כך שבמכירת הנכס שהועבר בהעברה אגב גירושים, יחושב המס כאילו נמכרה הזכות על-ידי מי שממנו הועברה (הוראות "כניסה לנעליים" של המעביר).

צרו איתנו קשר *5988