לב לבייב ונתן חץ רבים על פארק עסקים ברחובות

אילות, שבשליטת נתן חץ באמצעות אמות, בסכסוך בהיקף של 30 מיליון שקל עם אפריקה מגורים בפארק המדע ברחובות

כאילו לא היו חסרים קשיים לאפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, מסתבר מדיווח שפרסמה אמש חברת הבת אפריקה מגורים, כי סכסוך משפטי שורר בינה לבין חברת אמות שבשליטת נתן חץ ומשפחת ורטהיים (אותם מגדירה אפריקה מגורים בדיווח כ"צד שלישי"). אפריקה מגורים טוענת שאמות מקבוצת אלוני חץ צריכה הייתה לרכוש ממנה נכס בפארק עסקים רחובות, אך זו מסרבת בטענה שאפריקה לא עמדה בלוחות זמנים של מסירת הנכס.

אתמול, כאמור, פרסמה אפריקה מגורים דו"ח לגבי היקף חשיפתה לחברת האם אפריקה ישראל, לבקשת רשות ניירות ערך. מהדו"ח עולה שהקשיים אליהם נקלעה אפריקה ישראל עלולים לעלות לאפריקה מגורים כ-30 מיליון שקל בגין המחלוקת עם אמות.

מדובר בסכסוך ותיק שמקורו ב-1995, קודם שאמות עברה לשליטת נתן חץ. באותה שנה אפריקה מגורים מכרה חלק מהקרקע ברחובות לחברת אילות השקעות בנכסים, חברה בת של אמות. הנכס נמכר בתנאי Turn Key Project, ואפריקה התחייבה לשמש כקבלן מבצע של הפרויקט. בסך הכול, רכשה אמות 50% משטחי שלושת מתחמים הכלולים בפרויקט "פארק עסקים רחובות". הסכסוך הנוכחי נוגע לחצי בניין שאותו התחייבה אמות לרכוש, אך לא עשתה זאת לבסוף.

ההסכם של אפריקה מגורים עם אילות קובע, שבתנאים מסוימים תהיה אילות רשאית לחייב את אפריקה מגורים לרכוש ממנה את הזכויות שרכשה במתחם ב' של הפרויקט, וכן לבטל את רכישת הזכויות במתחם ג'. אילות הודיעה כי היא זכאית לממש זכויות אילו, אך לדעת אפריקה מגורים לא נתקיימו התנאים למימושן. בין הצדדים נשמר כיום סטטוס קוו לפיו כל אחד שומר על זכויותיו, אך אין תביעות, התדיינות משפטית או בוררות. עם זאת, ייתכן כי עקב מצבה של אפריקה הצדדים ינסו לסיים את הסכסוך.

יתרת החוב של אילות לאפריקה מגורים עמדה על 35.3 מיליון שקל נכון לסוף 2008. בתחילת 2009 העבירה אילות לאפריקה מגורים 4.8 מיליון שקל וכיום החוב עומד כאמור על 30.5 מיליון שקל. כבר בשנת 2006 התחייבה אפריקה ישראל לגבות את מלוא החוב של אילות כלפי אפריקה מגורים, ולשפות את אפריקה מגורים בהתאם.

על פי ההסכם בין אפריקה ישראל ואפריקה מגורים, במידה ויושג הסכם פשרה, לפיו אילות זכאית לחייב את אפריקה מגורים לרכוש ממנה את זכויותיה במתחם ב' או במתחם ג', תשפה אפריקה ישראל את אפריקה מגורים, בין אם מדובר ברכישת הנכס, פירעון חוב בגינו בצירוף ריבית משתנה או כל תשלום רלבנטי אחר.

בשנת 1991 הקימה אמות את אילות ביחד עם קבוצה של קופות גמל, המחזיקות ב-49% מהחברה. אילות רכשה 13 נכסים מניבים במינוף מלא באמצעות אג"ח שהונפקו, ובמהלך שנת 2006 הגדילה אמות את אחזקותיה בחלק מהנכסים. כיום בבעלות אילות 83 נכסים ששויים ההוגן 3.6 מיליארד שקל.

צרו איתנו קשר *5988