מיעוט הציבור חושב שיש לסבסד את הביטוחים לאופנועים

כך עולה מסקר שהזמין לאחרונה משרד האוצר על רקע המהלך לייקור תעריפי ביטוח החובה של רכבי הדו-גלגלי ושהגיע לידי "גלובס"

הציבור הישראלי מכיר היטב את מחאת רוכבי האופנועים והקטנועים ותומך בהם רעיונית אך רק מיעוט חושב שהמדינה צריכה לסבסד את הביטוחים הללו ורוב הציבור מתנגד למימון הפסדי ביטוח החוב לאופנועים על ידי ייקור ביטוח החובה שלו. כך עולה מסקר שהזמין לאחרונה משרד האוצר על רקע המהלך לייקור תעריפי ביטוח החובה של רכבי הדו-גלגלי, ושהגיע לידי "גלובס".

הסקר, שנערך על ידי מכון המחקר פאנלס בתחילת החודש בקרב 509 מרואיינים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית הבוגרת, נעשה בעניין "מחאת האופנוענים".

מהסקר עולה כי 81.5% מהציבור שמע על מחאת האופנוענים ויודע על מה הם מוחים. 62.5% מהציבור תומך באופן כללי במחאה לעומת 13.4% המתנגדים לה. מקרב אלו שרכבו בעבר על אופנוע אך לא כיום, 79.55 מהמשתתפים בסקר הביעו תמיכה במחאת האופנוענים כאשר 58.1% מקרב אלו שלא נהגו אי פעם באופנוע תומכים במחאה אף הם.

ואולם, מתברר שלתמיכה הרבה לה זוכים האופנוענים ברמה הרעיונית, הרי שבפועל מרבית הציבור, כפי שעולה מהסקר, אינו מעוניי לסבסד את הפסדי ביטוח הרכבים הדו-גלגליים. מהסקר עולה כי 65.3% מהציבור חושב כי על המדינה לעודד שימוש באופנועים במידה מועטה ובינונית בעוד שרק 25.3% מהציבור חושב שעל הממשלה לעודד שמישו באופנועים במידה רבה או רבה מאוד.

בנוגע לכך שמחירי ביטוח החובה לאופנועים לא מכסים כיום את עלות הנזקים מפציעות ופגיעות של האופנוענים עולה בסקר כי 50.7% מהציבור חושב כי המדינה לא צריכה לסבסד את רוכבי האופנועים כשמנגד 38.9% חושבים שעל המדינה לסבסד זאת. אגב, מקרב הציבור שנהג בעבר באופנוע אך לא כיום, כ-29.5% חושבים שהמדינה לא צריכה לסבסד את ביטוחי האופנוענים.

מהסקר עולה עוד כי 52.8% מהציבור מתנגד למימון הוצאות המדינה העודפות עבור ביטוחי רוכבי האופנועים מתשלומי ביטוח הרכב חובה של הרכבים הפרטיים, וזאת למול 24.4% התומכים בכך. 34.6% מרוכבי האופנועים בעבר מתנגדים לכך אף הם. כשמצמידים לכך ערכים כספיים מסתבר, לפי הסקר, כי ההתנגדות לסבסוד עולה. 58.2% ממשתתפי הסקר מתנגדים לייקור ביטוח החובה של הרכב הפרטי שלהם ב-90 שקל לשנה עבור סבסוד ביטוח האופנוענים, כאשר רק 21.9% תומכים בכך במידה בינונית או במידה רבה.

לסיום, מהסקר עולה כי 80.2% מהנסקרים מאמינים שאופנוע מסוכן יותר מרכב פרטי כש-63.9% לא יסכימו לאפשר לילדיהם לרכוב על אופנוע.

הפגנת אופנועים / צלם: רונן טופלברג