דלק אנרגיה מציעה לרכוש בדרך של חליפין 10.4% מאבנר

ההצעה משקפת למניית דלק אנרגיה פרמיה של כ-10% שעלולה להוריד את אטרקטיביות ההצעה ■ הצלחת הצעת הרכש תגדיל את סיכויה של דלק אנרגיה להצטרף למדד ת"א 100

חברת דלק אנרגיה מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובהפרסמה הצעת מדף לשם ביצוע הנפקה בדרך של הצעת רכש חליפין לפיה תחליף 517,300 מניות של דלק אנרגיה בכ-347 מיליון יחידות השתתפות של אבנר חיפושי נפט, כאשר את ההצעה מפנה החברה לכל מחזיקי היחידות (למעט אלו המוחזקות ע"י דלק אנרגיה, דלק השקעות ואבנר) אשר מחזיקים בכ-47.2% מסך כל יחידות ההשתתפות של אבנר.

שיעור יחידות ההשתתפות אשר הצעה לרכישתן מוצעת בזאת מהוות כ-10.4% מסך כל יחידות ההשתתפות שבמחזור. ביצוע הצעת הרכש מותנה בהתקיימות שיעור היענות מזערי של 262.72 מיליון יה"ש (שהן כ-75.73% מיה"ש המוצעות לרכישה לפי מפרט זה). והחברה מציינת כי אין במפרט זה כדי להגביל את דלק אנרגיה מביצוע הצעות רכש אחרות בעתיד, בתנאים זהים או אחרים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

במקרה של היענות מלאה להצעת הרכש תגדל החזקתה של דלק אנרגיה באבנר ל-48.5% לעומת החזקה נוכחית של 38.1%. זאת לאחר שבמסגרת הצעת הרכש חליפין תקצה דלק אנרגיה מניה לכל 670.65 יחידות השתתפות של אבנר. בהנחה של היענות מלאה להצעת הרכש יחזיקו חברת האם, חברת האם והחברה הכלולה ביחד בכ-2.1 יה"ש שיהוו כ-63.13% מסך כל יח' ההשתתפות.

נציין כי ההצעה משקפת למניית דלק אנרגיה פרמיה של כ-10% בהתייחס למחירי הסגירה של המניה, מה שעלול להוריד את האטרקטיביות של ההצעה בעיני מחזיקי יחידות ההשתתפות של אבנר. מניית דלק אנרגיה מזנקת בשיעור דומה היום בבורסה.

במידה ותתקבל הצעתה של דלק אנרגיה יגדלו סיכוייה להצטרף בשינוי המדדים הקרוב למדד ת"א-100 מה שבהכרח יגרום לעליית הסחירות בה. וזאת כאשר גם הונה העצמי צפוי לעלות במידה בהיקף ניכר של יותר מ-400 מיליון שקל - אם תיענה ההצעה (שווין של יחידות ההשתתפות של אבנר שתקבל החברה בעבור המניות שלה שיוקצו בתמורה.

את הצעות הקיבול ניתן להגיש החל מ-6 בנובמבר ועד ל-22 בנובמבר בשעה 15:00

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988