GE בכל תיק

ג'נרל אלקטריק מעוררת עניין לא רק מבחינת הניתוח הטכני

הפאניקה מהשבוע החולף התפוגגה במעט במהלך השבוע הנוכחי אך לא במידה בלתי הפיכה. ה-VIX , מדד הפחד, עדיין נמצא מעל תמיכה סביב 21 ממנה הוא יכול לעלות. מהלך של ה-VIX מתחת ל-21 יחשב איתות רגיעה משמעותי, אך מהלך של ה-VIX מעל 24 יחשב סימן להתחדשות הפחד.

ביחס למדדים, התקבלה התמיכה שצוינה כאן ביום שני. ה-S&P500 נתמך מעל 1,060 והנאסד"ק עלה מיד עם תחילת שבוע המסחר. אבל, הבלימה של הנאסד"ק מתחת ל-2,200 היא סימן מדאיג ביחס למגמת העליה. על פי האינדיקטורים הטכניים יש דווקא סיכוי להמשך עליה, כך שהמבחן לשני ימי המסחר שנותרו השבוע הוא מבחן התנגדות ב-2,200. מהלך מעל 2,200 יחזק את מהימנות מגמת העליה. התנגדות ב-2,200 תיחשב סימן דובי משמעותי.

ה-S&P500 נסחר בין התמיכה ב-1,060 להתנגדות ב-1,160 ובינתיים בכיוון של עליה. כזכור, מדובר באזור תנודתיות שיכול להעסיק אותנו זמן רב, ולכן ננסה לא לברבר הרבה בתוכו. מהלך מעל 1,120 יחשב סימן שורי שיוביל מן הסתם לעליה עד 1,160. מהלך מתחת ל-1090 יחשב סימן דובי שיוביל לירידה עד 1,060. פריצה של גבולות התמיכה/התנגדות תלמד על סיכוי למהלך משמעותי בכיוון הפריצה.

נכון ליום רביעי סיום המסחר, הכיוון הוא עליה.

אין עניין מיוחד ב-XME

לפני כשבוע התבקשתי בכנס יועצים בירושלים לנתח כאן את XME. זה נדחה קצת בשל אילוצי סדר עדיפויות אבל היום אקיים את ההבטחה. XME היא ETF מתחום הכריה והמתכות. היא נתמכה מעל ממוצע נע ל-150 יום והאינדיקטורים תומכים בסך הכל בעליה. אבל, אין לה יתרון משמעותי ביחס ל-S&P500 כך שאני לא מוצא בה עניין מיוחד כרגע.

GE - הצד הטכני

בטור קניון המניות אנחנו מרחיבים היום ביחס ל-GE . המניה מעניינת גם מהצד הטכני ובייחוד אם תעלה מעל 17 דולר. נכון ליום רביעי, יש לה תמיכה סביב 15.8 דולר. מהלך מעל 17 דולר ילמד על התחדשות מגמת העליה עם סיכוי למהלך עליה משמעותי.

נראה שלאור מרכזיותה של המניה בסקטור התעשיה, התחומים בהם עוסקת החברה, המצב הטכני וההמלצה של אופנהיימר, יש ל-GE מקום בכל תיק מניות.

צרו איתנו קשר *5988