S&P: דירוג דלק רכב יורד בשל "מדיניות פיננסית אגרסיבית"

סוכנות דירוג האשראי הפחיתה את דירוג האשראי של יבואנית מאזדה ופורד ל"+A", לעומת דירוג קודם "AA" ■ לבקשת החברה, המעקב אחר הדירוג מופסק ■ מציינים את הסיכון הטמון בהישענות גבוהה על קווי אשראי לא חתומים כמקור עיקרי לנזילות

סוכנות הדירוג S&P מעלות הורידה היום (א') את הדירוג לדלק רכב מקבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה ובניהולו שלגיל אגמון ל"+A" מ-"AA" "בשל מדיניות פיננסית אגרסיבית". האנליסטים מציינים כי תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתם כי החברה תמשיך לשמור על רווחיות גבוהה ותשמור על יחסים פיננסיים ההולמים את דרגת הדירוג הנוכחית. לבקשת החברה, המעקב אחר הדירוג מופסק.

האנליסטים בסוכנות הדירוג מציינים את ההישענות הגבוהה של החברה על מסגרות אשראי לא חתומות, אשר תחת המתודולוגיה של S&P מעלות אינן נחשבות כמקור מובטח. האנליסטים סבורים כי הסביבה המאקרו כלכלית המאתגרת והתלות המוגברת בזמינות מקורות אשראי, לצד התנודתיות שאפיינה את הסביבה העסקית של החברה בשנה האחרונה מבליטים את הסיכון הטמון בהישענות גבוהה על קווי אשראי לא חתומים כמקור עיקרי לנזילות.

הכלכלנים מצביעים על כך שבסיום הרבעון השלישי של 2009 היו לחברה יתרות מזומנים פנויות בסך 9 מיליון שקל ומסגרות אשראי (חתומות) ופנויות בסך של כ-130 מיליון שקל. מנגד עמדו התחייבויותיה הפיננסיות לזמן קצר על למעלה ממיליארד שקל, מרביתם בהישענות על קווי אשראי שאינם חתומים.

עם זאת הם מעריכים כי על רקע המשך ההתאוששות בפעילות העסקית של דלק רכב ברבעון הרביעי של 2009, תוצאות רבעון זה יניבו תזרים שוטף חזק לצד ירידה משמעותית בחוב לזמן קצר. כמו כן צופים כי החברה תמשיך להציג תזרים חופשי חיובי בשנה הקרובה.

עוד מציינים ב-S&P מעלות את העלייה ברמת הסיכון הענפי, אשר נובעת מהתנודתיות הגבוהה בפעילות בענף הרכב ומחוסר הוודאות לגבי השלכות רפורמות המיסוי האחרונות שחלו בענף - השפיעה אף היא לשלילה על הדירוג.

"חרף הערכתנו כי ההתאוששות בענף, אשר הואצה במחצית השניה של 2009 תימשך אל תוך 2010, אנו סבורים כי בתנאי השוק הנוכחיים תתקשה החברה, לפחות בטווח הקרוב, לשוב לרמות הרווחיות הגבוהות שאפיינו את שנת 2008".

גורם נוסף להורדת הדירוג הינו הערכתם להמשך חלוקת כל רווחי החברה כדיבידנדים, הגוזרים גמישות פיננסית שאינה מספקת לרמת דירוג גבוהה יותר.

בהתייחס לתחזית הדירוג שנותרה יציבה מזהירים הכלכלנית בסוכנות הדירוג כי מדיניות פיננסית אגרסיבית שתוביל לעלייה במינוף הפיננסי לרמות של חוב ל-EBITDA מעל ל-X3 או הרעה משמעותי בסביבה העסקית של החברה, עשויה להוביל למהלך דירוגי שלילי, כמו כן מציינים כי הרעה משמעותית בפרופיל האשראי של החברה האם - עשוי גם הוא להפעיל לחץ שלילי על הדירוג.

בתגובה להורדת הדירוג מסרה החברה כי "הדירוג של S&P מעלות, AA, קיים לדלק מערכות רכב החל משנת 2004. לחברה אין שימוש בדרוג ולכן אינה רואה את נחיצותו גם בעתיד הקרוב. החברה אינה מסכימה עם המתודולוגיה בה בוצע המעקב האחרון שבעקבותיו ירד הדירוג, ולכן מודיעה החברה על הפסקת הדירוג. אין בכוונת החברה להיגרר להוצאות מיותרות בגין קבלת מסגרות אשראי חתומות, המהוות תנאי להישארותה בדירוג AA ע"פ המתודולוגיה של s&p, ועל כן ביקשה החברה את הפסקת הדירוג".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988