פרטנר הכתה את התחזיות: צופה כי רווחי 2010 יעלו על 2009

ההכנסות ברבעון הרביעי של 2009 עלו ב-1.6% ל-1.578 מיליארד שקל, כשהצפי היה לירידה של 2.2% ■ הרווח הנקי עלה ב-1.4% ל-294 מיליון שקל, לעומת צפי כי יירד 6.5% ■ ברבעון הצטרפו 34 אלף מנויים

חברת פרטנר , שבשליטת סקיילקס (44.8%) של אילן בן-דב ובניהולו של דוד אבנר, פרסמה היום (ג') דו"חות כספיים לרבעון הרביעי של 2009 ולשנה כולה.

החברה הכתה את התחזיות כשדיווחה על עלייה של 1.6% בהכנסות ל-1.578 מיליארד שקל ברבעון הרביעי של 2009. בשנת 2009 כולה ירדו הכנסותיה ב-3.5% ל-6.1 מיליארד שקל. לפי הצפי, הכנסות החברה היו צפויות לרדת ב-2.2% ל-1.52 מיליארד דולר.

הרווח הנקי עלה ב-1.4% ל-294 מיליון שקל ברבעון הרביעי, וב-2009 חלה ירידה של 4.8% ברווח הנקי ל-1.1 מיליארד שקל. לפי הערכות האנליסטים, פרטנר היתה צפויה לדווח על ירידה של 6.5% ברווח נקי ל-1.59 דולר למניה ברבעון הרביעי

ברבעון האחרון הצטרפו לחברה 34 אלף מנויים, וכ-144 אלף הצטרפו אליה בשנה כולה, כך שבסך-הכל לחברה יש כ-3 מיליון מנויים, מהם 1.279 מיליון מנויי דור שלישי.

החברה דיווחה על ירידה של 0.8% בהכנסות משירותים ברבעון הרביעי ל-1.4 מיליארד שקל, ובהכנסות משירותים בשנת 2009 כולה חלה ירידה של 2.2% ל-5.4 מיליארד שקל. החברה מסבירה כי הירידה השנתית, כמו גם הרבעונית, נובעת מירידה בהכנסות משיחות יוצאות ומשקפת השפעה של תנאי השוק התחרותיים, בנוסף על השינוי ביחידת חיוב בגין שיחות בתחילת 2009, כפי שנקבע על-ידי משרד התקשורת, והירידה בפעילות הנדידה. ירידות אלה אוזנו חלקית על-ידי עלייה מתמשכת בהכנסות מתקשורת נייחת, מנתונים ומתוכן ועלייה שנתית בדקות רשת של כ-3.4%, הנובעות מהגידול בבסיס הלקוחות שצמח בכ-3.5% בממוצע ב-2009

ה-EBITDA עלה ב-9.2% והסתכם ברבעון הרביעי של 2009 ב-608 מיליון שקל. בשנה כולה ה-EBITDA עלה ב-0.3% ל-2.3% והיווה 37.9% מסך ההכנסות, לעומת שיעור של 36.5% בשנת 2008.

בתזרים המזומנים נטו נרשמה ברבעון הרביעי ירידה של 16.6% ל-2.61 מיליון שקל, כאשר בתזרים המזומנים השנתי של החברה נטו (פעילות שוטפת בניכוי פעילות השקעה) חלה נפילה של 27.3% למיליארד שקל.

דוד אבנר, מנכ"ל פרטנר, אמר עם פרסום הדו"חות: "אני מרוצה מהתוצאות הפיננסיות והתפעוליות של פרטנר ברבעון הרביעי ובשנת 2009 כולה. כמו כן, אני מעודד מהסימנים הראשוניים לשיפור בסביבה העסקית. תוצאותינו ממחישות את יכולתנו להציג בו-זמנית תוצאות פיננסיות חזקות במקביל להשקעה בתשתית לצמיחה עתידית".

החברה פרסמה תחזית עתידית וסמנכ"ל הכספים של החברה, עמנואל אבנר אמר בהתייחסו אליה "בחודשים האחרונים אימצה החברה תהליך נירחב של בחינת עלויות והתייעלות, בעזרתם של יועצים חיצוניים, תוך כוונה לצמצם את העלויות התפעוליות. כמו כן, אנו מתחילים לזהות אינדיקציות ראשוניות לשיפור מסוים בתנאים הכלכליים. שני גורמים אלה מהווים בעיקרם בסיס להנחה כי הרווחיות בשנת 2010 תהיה גבוהה יותר מאשר בשנת 2009, וזאת בתנאי שהרגולציה והסביבה התחרותית יתפתחו כפי שצפוי היום".

מה יהיה שוויו של הדיבידנד?

נזכיר כי לקראת סיום הרבעון הרביעי הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד מיוחד בסך של 1.4 מיליארד שקל בדרך של הפחתת הון, אשר עדיין מחכה לאישורו של בית המשפט, לאחר שהתנגדותם של מחזיקי האג"ח של החברה הוסדרה בימים האחרונים, והם יזכו לפיצוי של 1% אם כתוצאה מחלוקת הדיבידנד ירד דירוג האשראי של החברה.

דירקטוריון החברה הודיע היום כי יקבל החלטה בדבר חלוקת דיבידנד רבעוני לאחר אישור הדו"חות המבוקרים לשנת 2009. התחזיות בשוק היו כי החברה תודיע בנוסף גם על חלוקה של דיבידנד מפעילות שוטפת בסך של כ-300 מיליון שקל. נזכיר כי כבר עם פרסום דו"חות הרבעון השלישי חילקה פרטנר דיבידנד חריג בסך 300 מיליון שקל, 114% מהרווח הנקי של החברה בתקופה זו.

תגובות לדו"חות

על כך אמר מנהל מחלקת המחקר של IBI, אורי ליכט: "אנו מעריכים כי הכרזה על הדיבידנד תתקבל עם פרסום הדוחות המלאים של החברה בעוד מספר שבועות והיא צפויה לכלול 100% מהרווח הנקי של החברה הרבעון בתוספת לדיבידנד חד פעמי של 1.4 מיליארד שקל שנמצא בשלבי אישור סופיים. אנו מעריכים כי הסיפור הגדול בחברת פרטנר מצוי בדיבידנדים הגבוהים. החברה צפויה לחלק בשנת 2010 כולה מעל 2.5 מיליארד שקל אשר תייצר למשקיעים תשואה דיבידנד של מעל 20%".

לעומת זאת ערן יעקובי, אנליסט בכיר בלידר שוקי הון מגיב לדו"חות באופן שונה לגמרי ואומר "ציפינו לדו"חות טובים לסיום השנה הבעייתית שהחברה עברה. כעת כאשר נחשפים נתוני הפעילות החוץ סלולרית, ניתן בהחלט לומר שלא לילד הזה החברה והמשקיעים פיללו. המודל לפיו חברת סלולר מקימה את כל הפעילויות הנוספות באופן עצמאי - כמעט ייחודי לפרטנר והוא בהחלט גבה מחיר".

לדברי יעקובי "ניתן לקוות כי הדירקטוריון החדש וההנהלה הקיימת או החדשה אם תהיה, יצליחו לשפר באופן מהותי את תוצאות פעילות זו שאחרת מדובר בהרפתקה מיותרת ומסוכנת. במקביל החברה גם מנסה להתייעל במבנה ההוצאות שלה וזהו אתגר לא פשוט על רקע הנסיון לפתח את הפעילות החוץ סלולרית הכושלת. החשש הוא מקרחות בשני הצדדים".

יעקובי מציין כי צפה בהנאה בזינוק בשער המניה בחודשים האחרונים. אולם, שוב הוא מדגיש כי במחירים הנוכחיים כאשר סיפור הדיבידנדים ידוע ועל רקע האתגרים לשנה הקרובה, כדאי לממש את הרווחים ולחכות קצת בצד. מאחר ומספרי הרבעון וההנחיה לשנה הקרובה תואמים לחלוטין את המודל שלנו, אנו ממשיכים בהמלצת תשואת שוק עם מחיר יעד של 81 שקל".

צרו איתנו קשר *5988