אי-ודאות לאלפי רוכשי דירות בפועל ובפוטנציה: הבנקים יקצו 100% מההון מול הלוואות לקבוצות רכישה

(עדכון) - מדובר בשילוש הקצאת ההון, לעומת 35% בלבד כיום ■ משמעות הצעד: כדאיות מתן האשראי תקטן, הריבית תתייקר, וקבוצות רכישה רבות עלולות להתפרק או לקום כלל ■ לפי הוראת המפקח חזקיהו, הבנקים ייאלצו גם לדווח על כל קבוצות הרכישה בישראל: סטטוס בנייה, מימון, לו"ז, חריגת תקציב ופיגור בהלוואות

בנק ישראל מטיל על הבנקים מגבלות במתן אשראי לקבוצות רכישה בשל הסיכון הטמון בפעילותן. "הגידול החריג בהיקפי הפעילות, כניסה לתחום של מארגנים שכשירותם העסקית טרם הוכחה והעדר ניסיון בנוגע לכשלים מהותיים בתקופה של ירידה במחירי הדיור, כל אלו יוצרים חשש מהותי לפגיעה באיכות האשראי ובמוניטין של הבנק", כותב המפקח על הבנקים רוני חזקיהו במכתב למנהלי הבנקים.

קנס לבנקים

לאור הסיכון המתגבר מצמצם בנק ישראל את הכדאיות הכלכלית של מתן הלוואות לקבוצות רכישה על ידי מתן "קנס" לבנקים בהקצאת ההון בגין הלוואות אלו כך שהלימות ההון תיפגע.

חזקיהו קובע כי אשראי לקבוצת רכישה לא ייחשב כאשראי לדיור ללווה יחיד כמו הלוואת משכנתה רגילה אלא כאשראי מסחרי רגיל הניתן לחברה קבלנית. רק לאחר סיום הפרויקט ומסירת מפתח הדירה לרוכש ניתן יהיה לסווג את ההלוואה כאשראי לדיור.

לפי תקנות באזל 2 הקצאת ההון מול אשראי למשכנתה היא 35% (הבנק מקצה 35 אגורות מול שקל שנתן כהלוואה) בעוד שאשראי לתאגיד הוא 100%. לכן יצטרכו הבנקים להקצות הון גדול פי שלושה כדי לתת את אותו היקף הלוואות לקבוצות רכישה, כדאיות מתן האשראי תקטן והריבית תתייקר.

בנוסף, חזקיהו דורש מהבנקים שעד 30 במארס ייקבעו נהלים לטיפול באשראי לפרויקטים של קבוצות רכישה. על הבנקים לבחון את סיכון האשראי של הלווה היחיד לאור כושר ההחזר שלו בצד בחינת הסיכונים השונים של הפרויקט.

"על הבנקים להביא בחשבון פרמטרים ייחודיים לקבוצות רכישה", מנחה חזקיהו ומונה שני פרמטרים כאלו: כושר ההחזר של הלוואות GRACE (הלוואות שבהן יש תקופה ידועה מראש ובה הלווה לא משלם חלק מהתשלומים) ייבחן בהתייחס להחזר קרן וריבית מלא; והשלכות אפשריות על כושר החזר בשל עלויות נוספות ללווים הנובעות מעיכובים בפרויקט והתייקרות העלויות, למשל תשומות בנייה.

סיכון מוניטין

חזקיהו מוטרד מאוד מכך שחברי קבוצות הרכישה יטעו "בשל אי הבנת הרוכשים את תפקידו של הבנק הנחזה בעיניהם כמלווה את הפרויקט", יחשבו כי הבנק מבטיח את השקעתם ובכך ייצרו לבנק סיכון מוניטין.

ל"גלובס" נודע כי בנק ישראל החל באיסוף נתונים לגבי קבוצות רכישה. מנהל היחידה המוסדית בפיקוח על הבנקים יעקב פלד דרש בכתב מהבנקים כי יעבירו לו עד 3 במארס את מדיניות האשראי של הבנק לגבי קבוצות רכישה, סמכויות מתן האשראי ויעדים לשנת 2010.

מעבר לכך דורש פלד לקבל נתונים לגבי כל קבוצות הרכישה שמממן הבנק כמפורט: סטטוס פרויקט, סטטוס בנייה, שיעור מימון, עמידה בלוחות זמנים, חריגה בתקציב ופיגורים בהלוואות. עוד דורש פלד כי הבנקים יציגו בפניו את דו"חות בקרת האשראי הפנימיים לגבי קבוצות רכישה.

מה מדאיג את בנק ישראל?

הגידול החריף בהיקפי הפעילות של קבוצות הרכישה

כניסה לתחום של מארגנים שכשירותם העסקית טרם הוכחה

העדר ניסיון בנוגע לכשלים מהותיים בתקופה של ירידה במחירי הדיור

פגיעה באיכות האשראי ובמוניטין של הבנק

מה עושה בנק ישראל?

מצמצם את הכדאיות הכלכלית של מתן הלוואות לקבוצות רכישה ע"י מתן "קנס" לבנקים בהקצאת הון.

קובע כי אשראי לקבוצת רכישה לא ייחשב כהלוואת משכנתה רגילה אלא כאשראי מסחרי רגיל הניתן לחברה קבלנית.

דורש מהבנקים לקבוע נהלים מיוחדים לטיפול באשראי לפרויקטים של קבוצות רכישה.

דורש נתונים לגבי כל קבוצות הרכישה שמממן כל בנק.

דורש נתונים לגבי עמידה בלוחות זמנים, חריגה בתקציב ופיגורים בהלוואות של קבוצות רכישה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988