עמותה בגליל: תקני המשרד להגנת הסביבה מיושנים

עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל טוענת לכשלים בפיקוח המשרד על הפעילות של מפעלים בצפון ■ במשרד להגנת הסביבה טוענים כי חלק מהטענות שגויות וחלקן מתעלמות במפגיע מהעובדה שבתוך שנה ייכנס לתוקף חוק אוויר נקי

שורה ארוכה של טענות מובאות בדו"ח של עמותת אזרחים למען הסביבה בגליל, שכותרתו "שקט תעשייתי - מי מפקח על תעשיות?". הטענות מועלות בדו"ח כנגד הפיקוח של המשרד להגנת הסביבה על מפעלי התעשייה בצפון הארץ. לטענת העמותה, רוב המפעלים בצפון אינם עומדים בתנאים שנקבעו להם, הן בתחום האוויר והן בתחום השפכים.

עוד טוענת העמותה כי רוב התקנים למניעת זיהום אוויר שנקבעו למפעלים הם מיושנים ואינם מתאימים לדרישות המקובלות בעולם. זאת ועוד, אין על פי הטענה בקרב הרשויות גורם שמנהל מנגנון מסודר ומדויק של פיקוח ובקרה על מפעלים, והמשרד להגנת הסביבה אינו עוקב בהתדמה אחר מילוי תנאי רישיון העסק מצד המפעלים ואינו מחזיק בחלק גדול מהמידע הנחוץ על מפעלים אלה. כמו כן אין איסוף שיטתי של הנתונים ע"י הרשויות אודות המפעלים. "רוב המידע הנמצא בידי המשרד להגנת הסביבה ואצל הרשויות השונות אינו זמין במחשב או באתרי האינטרנט שלהם", נטען בדו"ח, וכך לאזרח הרוצה לדעת מה קורה במפעל הנמצא בקרבת מגוריו אין כתובת. ‏

בעמותה טוענים כי המסקנות הללו אינן מוגבלות רק לאזור צפון הארץ וטוענים שכך הדברים נהוגים בכל מחוזות המדינה. בשורה התחתונה טוענים כותבי הדו"ח, כי "מכיוון שרוב החובות והסמכויות של הפיקוח והאכיפה על התעשייה נתונות למשרד להגנת הסביבה, יש לשפר בהקדם את כל מערך הפיקוח וכן את ניהול האכיפה, כדי למצות את כל המסכויות שמקנה החקיקה הוותיקה והחדשה. ‏

מפעלים קטנים או זניחים בפליטות

בתגובה לדברים אומרים היום במשרד להגנת הסביבה, כי בתחילת השנה הבאה ייכנס לתוקפו חוק אוויר נקי שנועד לתת מענה למרבית הבעיות המועלות בדו"ח. במשרד להגנת הסביבה טוענים שהדו"ח מתעלם מעובדה זו, וכי חלק מהבעיות המתוארות בו אינן נכונות. בתוך כך מציינים אנשי הג"ס כי "עדכניות התקנים, פרסום הנתונים לציבור וכד', זוהו על ידינו עוד בשלבי חקיקת חוק אוויר נקי כדורשים שיפור ואני מצויים בשלבכים מתקדמים לשיפורם".‏

עוד טוענים במשרד, להגנת הסביבה, כי מפעלים שזוהו כבעלי השפעה סביבתית רחבה יותר, עומדים בתנאי רישיון עסק מחמירים יותר ונמצאים תחת פיקוח אדוק ושוטף מצד המשרד. שאר המפעלים, שתרומתם לזיהום האוויר נמוכה יותר, נמצאים בסדר עדיפות שני ותהליך עדכון התקנים אשר החל, יימשך מספר שנים בהתאם לרפורמת הבר.‏

לטענתם, הדו"ח מתמקד במפעלים קטנים מאוד או זניחים מבחינת הפליטות לאוויר. "מתוך 25 המפעלים במחוז צפון שנסקרו ע"י כותבי הדו"ח, שניים בלבד (פרופאל וכרמוכרום) הם מפעלים עם פוטנציאל זיהום אוויר גבוה, 15 מפעלים הם בעלי פוטנציאל זיהום אוויר נמוך ושמונש מפעלים הם בעלי פליטות זניחות (שאינן דורשות קביעת תקני פליטה). לגבי שני המפעלים הגדולים, לפרופאל עודכנו התקנים ולכרמוכרום עם יעודכנו ב-2011 בהתאם לחוק", מצוין בתגובת המשרד להגנת הסביבה.‏

עוד נטען כי למשרד תוכנית פיקוח ואכיפה בתחום הפליטות לאוויר, עם נטייה לבצע בדיקות פתע בתדירות גבוהה במפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אוויר גבוה. וכן, במשרד בסיס נתונים ממוחשב ועדכני המאפשר מעקב ובקרה אחר המפעלים ועמידתם בתנאי רישיון העסק.‏

צרו איתנו קשר *5988