מנכ"לית הבינלאומי ברבר-צדיק תמונה ליו"ר אוצר החייל

גוטמן ימונה למנהל הסיכונים הראשי של הבינלאומי ולא יוכל לשמש בשני התפקידים ■ על-פי הנחיות בנק ישראל משנת 2010 ימנו הבנקים מנהל סיכונים ראשי בדרגת חבר ההנהלה הבכירה של הבנק ובכפיפות ישירה למנכ"ל

בכוונת הבנק הבינלאומי למנות את מנכ"לית הבנק סמדר ברבר-צדיק לתפקיד יו"ר בנק אוצר החייל במקומו של זאב גוטמן, שנושא בתפקיד מאז נרכש הבנק בשנת 2006 מידי בנק הפועלים. גוטמן מיועד להתמנות למנהל הסיכונים הראשי של הבנק הבינלאומי (CRO). כך נודע ל"גלובס".

גוטמן, המשנה למנכ"ל הבינלאומי, הוא כיום ראש אגף ניהול פיננסי וניהול סיכונים בבנק. על-פי הנחיית בנק ישראל, הנושא בתפקיד מנהל סיכונים ראשי לא יכול לשמש בתפקיד הדורש ממנו לקבל החלטות עסקיות. בבינלאומי פנו לקבל את אישור המפקח על הבנקים רוני חזקיהו למינויו של גוטמן ל-CRO, אך חזקיהו הבהיר כי מינויו של גוטמן למנהל סיכונים ראשי מתנגש עם תפקידו כיו"ר בנק אוצר החייל.

על-פי הנחיות בנק ישראל משנת 2010 ימנו הבנקים מנהל סיכונים ראשי בדרגת חבר ההנהלה הבכירה של הבנק ובכפיפות ישירה למנכ"ל, זאת כנגזרת מעקרונות הנדבך השני של באזל 2. מנהל הסיכונים הראשי יהיה בלתי תלוי ולא יקבל החלטות עסקיות הכרוכות בנטילת סיכונים. עליו להיות מעורב באופן פעיל בתהליכי תכנון האסטרטגיה העסקית ומדיניות הסיכונים של הבנק בדגש על תכנון ההון. בנוסף עליו לבצע פיקוח ובקרה לגבי עמידת הבנק בפועל במגבלות הסיכון שנקבעו, להיות שותף בזיהוי וניתוח סיכונים בפעילות חדשה ובעסקאות לא שגרתיות.

ברבר-צדיק עומדת בראש קבוצה בנקאית המונה חמישה בנקים: הבינלאומי, יובנק ושלושה בנקים קמעונאיים - פאג"י המתמחה במגזר החרדי, אוצר החייל, הפועל בעיקר במגזר משרתי הקבע, ובנק מסד, הפונה למגזר ההוראה. מינויה של ברבר-צדיק לתפקיד יו"ר אוצר החייל יאפשר לה להגדיל את תשומת הלב הניהולית המופנית לבנק. אוצר החייל עומד כעת בפני הסבה יקרה מאוד של מערכות המחשב ממערכת המחשב של בנק הפועלים לזו של הבינלאומי.

מנכ"ל בנק אוצר החייל הוא ישראל טראו. הבנק סיים את שנת 2009 עם רווח של 60 מיליון שקל ותשואה על ההון של 7.4%. אלו הן התוצאות הפחות טובות מבין הבנקים הקמעונאיים בקבוצת הבינלאומי. טראו, בעבר ראש האגף הקמעונאי של הבנק הבינלאומי, מכהן בתפקידו מאז קיץ 2006.

צרו איתנו קשר *5988