רשות המסים שקלה לבקש הפסקת מסחר בדלק וישראמקו

זאת על רקע מציאת הגז הטבעי בקידוח תמר ובשל אי-התאמתן לכאורה של שותפויות הנפט והגז לתקנות מס הכנסה - שלפיהן הגדרת שותפות נפט היא שותפות שעיקר הוצאותיה מיועדות לחיפוש ופיתוח

רשות המסים שקלה להביא להפסקת המסחר של שותפויות הנפט והגז של דלק , ישראמקו ודור-אלון , על רקע מציאת הגז הטבעי בקידוח תמר באחרונה. זאת בשל אי-התאמתן לכאורה לתקנות מס הכנסה - כך נודע ל"גלובס".

הבורסה אינה מאפשרת להנפיק שותפויות, למעט שותפויות נפט. ההנפקה בבורסה מאפשרת לשרשר הטבות מס למשקיעים בבורסה.

מבחינת תקנות מס הכנסה, הגדרת שותפות נפט היא שותפות שעיקר הוצאותיה מיועדות לצורך חיפוש ופיתוח.

רשות המסים טענה כי עם איתור הגז הטבעי בקידוח תמר באחרונה, הרי שלמעשה הסתיימו הוצאות החיפוש והפיתוח של השותפות, וההוצאות הנוכחיות מיועדות להפקת הגז. המשמעות היא, לכאורה, ששותפות הנפט לא יכולה כבר להיחשב ככזו, שכן אינה עונה על ההגדרה, ולכן לכאורה יש מקום להוציאה מהבורסה.

נודע כי בשבועות האחרונים התקיימו דיונים מרתוניים בנושא זה ברשות המסים, שכן היה ברור כי החלטה שתוצאתה הינה הוצאת שותפויות הנפט מהבורסה היא בעלת השלכה דרמטית. החשש היה גם שאם ההוצאות לא יוכרו לחברות - הן יפסיקו להשקיע.

בדיונים שנערכו בין השותפויות, באמצעות עוה"ד אורי רוזנברג ופנחס רובין, מול רשות המסים ורשות ניירות ערך, היתה התמקדות בשאלה מה כוללת הגדרת "חיפוש ופיתוח", ועד לאיזו נקודה ניתן למשוך את ההגדרה.

הטענה העיקרית של השותפויות היתה שגם לאחר איתור הגז, יש להן הוצאות הפקת הגז, והוצאות אלה נכללות תחת ההגדרה של פיתוח, מה שמאפשר להן לענות על הגדרת שותפות נפט לפי תקנות מס הכנסה. בשלב מסוים נכנסה לתמונה גם רשות ניירות ערך.

לבסוף גובשה נוסחה המגדירה מודל של הכרה בהוצאות, מה שמאפשר לשותפויות המשך היסחרותן בבורסה. לפני מספר ימים הוציאה רשות המסים החלטה בנושא זה.

על-פי ההחלטה, רשות המסים קיבלה את עמדת השותפויות כי הוצאות ההפקה ייכנסו לגדר הוצאות פיתוח. יחד עם זאת, רשות המסים קבעה שורת הוצאות שיוכרו כהוצאה שוטפת, לצד שורת הוצאות לצורך פחת, על פני שנים, ולא כהוצאה שוטפת.

מרשות המסים נמסר בתגובה: "על רקע מאגרי הגז שנתגלו לאחרונה מול חופי ישראל על-ידי שותפויות נפט הנסחרות בבורסה לניירות ערך, בחנה מחדש רשות המסים את אופן יישום הסדרי המס הייחודיים החלים על שותפויות נפט אלה.

"במסגרת הבדיקה ועל רקע המעבר משלב חיפוש ומציאת הגז לשלב פיתוח שדה הגז והפקתו באופן מסחרי, עלתה השאלה האם השותפות משמרת את מעמדה הייחודי כשותפות נפט המאפשר לה להמשיך ולהיסחר בבורסה, תוך ייחוס הטבות מס המוענקות לשותפות למחזיקי היחידות.

"לאחרונה, לאחר דיונים בנושא, הוחלט כי אין בעצם המעבר לשלב הפיתוח וההפקה של הגז כדי לשלול את מעמדה של השותפות כשותפות נפט הזכאית להיסחר בבורסה לניירות ערך. יחד עם זאת, נקבעו עקרונות למתן הטבות המס בשלב הפיתוח והפקת הגז".

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988