ירידה של 6.6% בתרומות הבנקים לקהילה ב-2009 ל-80 מיליון שקל

זאת בהשוואה ל-86 מיליון שקל ב-2008 ■ היקף התרומות חזר לרמתו ב-2007 ■ שיעור התרומה הכוללת לקהילה של המערכת הבנקאית היה 2 פרומיל מההכנסות המצרפיות של הבנקים ■ היחיד שהגדיל - דיסקונט

ירידה של 6.6% בהיקף התרומות לקהילה של הבנקים - בשנת 2009 עמד היקף התרומה לקהילה של הבנקים על 80 מיליון שקל בהשוואה ל-86 מיליון שקל בשנת 2008 ובכך חזר לרמתו בשנת 2007. הבנק היחיד שהגדיל את היקף התרומה לקהילה הוא בנק דיסקונט בניהולו של גיורא עופר.

שיעור התרומה הכוללת לקהילה של המערכת הבנקאית היה 2 פרומיל מההכנסות המצרפיות של הבנקים, שעמדו בשנת 2009 על 40.4 מיליארד שקל. בשנת 2008 עמד שיעור התרומה מההכנסות על 2.7 פרומיל וב-2007 עמד על 2.1 פרומיל.

כמו בשנים האחרונות, גם בשנת 2009 היקף התרומה לקהילה של בנק הפועלים הוא הגבוה מכולם, ומהווה כמחצית מהתרומה המצרפית. התרומה לקהילה של בנק הפועלים עמדה בשנת 2009 על 39.6 מיליון שקל, ירידה של 7% בהשוואה לשנת 2008. שיעור התרומה לקהילה היווה 0.33% מההכנסות, הגבוה ביותר מכל הבנקים. מאז שנת 2006, שהייתה שנת שיא בהיקף התרומה לקהילה עם 50 מיליון שקל, ירדה התרומה לקהילה של בנק הפועלים ב-21%.

פעילותו של הפועלים בניהולו של ציון קינן התמקדה בסיוע לילדים ונוער כמו פרויקט "תקרא תצליח" לעידוד הקריאה, תרומות מחשבים, סיוע לתלמידים מרקע סוציו-אקונומי נמוך לשפר את הישגיהם במתמטיקה ופעילות דרך עמותת "מתן".

בבנק לאומי חלה ירידה של 6.7% בתרומה לקהילה. היקף התרומה לקהילה של לאומי עמד בשנת 2009 על 26.5 מיליון שקל, בהשוואה ל-28.4 מיליון שקל בשנת 2007. שיעור התרומה לקהילה של לאומי היה 0.23% מההכנסות. בין היתר התמקדה פעילות לאומי בעמותה "לאומי אחרי" לקידום הנוער, קידום נגישות להשכלה גבוהה לבני נוער מהפריפריה, תמיכה ביזמים צעירים ובכפר הנוער נירים לנוער בסיכון.

בדיסקונט עמדה ההוצאה החברתית על 7.3 מיליון שקל בהשוואה ל-6.9 מיליון שקל אשתקד. מאז 2004 הוכפלה התרומה של דיסקונט. שיעור התרומה לקהילה של דיסקונט היה 0.09% מההכנסות ופרויקט הדגל של הבנק הוא "הזנק לעתיד", תוכנית המתמקדת בסיוע לתלמידים מהפריפריה.

התרומה לקהילה של שאר הבנקים הייתה צנועה יותר: במזרחי טפחות 3.2 מיליון שקל, בבינלאומי 3 מיליון שקל. פעילות בנק ירושלים ובנק אגוד הסתכמה במאות אלפי שקלים כל אחד. עוד נציין כי שיעור התרומה לקהילה של בנק ירושלים היה 0.19% מהכנסות, השלישי בגובהו אחרי פועלים ולאומי.

11
 11

צרו איתנו קשר *5988