רשות ני"ע בוחנת ריסון שכר הבכירים לפני תיקוני החקיקה

היו"ר זוהר גושן יוזמן להציג את הצעתו בפני ועדת השרים לשכר הבכירים שהקים ראש הממשלה בנימין נתניהו ■ המהלך שיוזם גושן: בעלי המניות יצטרכו לאשר את שכר 5 המנהלים הבכירים ביותר בחברה

רשות ניירות ערך לא תמתין לתיקוני חקיקה כדי לטפל בשכר הבכירים וכעת בוחנים ברשות אם הסמכויות שיש בידה כיום מספיקות על מנת להנחות חברות ציבוריות להעביר את שכר המנכ"ל ובכירי החברה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות, כפי שהציע ראש הרשות, פרופ' זהר גושן, אתמול בוועידת שוק ההון של "גלובס" - כך נודע ל"גלובס".

עוד נודע כי בעקבות נאומו הוזמן גושן להופיע בפני ועדת השרים לשכר הבכירים שהקים לפני שבועיים ראש המשלה בנימין נתניהו.

הוועדה הוקמה בעקבות הצעת החוק של ח"כ שלי יחימוביץ'. גושן יציג בפני הוועדה את הצעתו ואת תיקוני החקיקה הנדרשים ליישומה.

חבילות תגמול לאישור האסיפה

לפי תוכניתו של גושן, כפי שהציג אותה אתמול בוועידה, רשות ניירות ערך תיזום מהלך שיחייב להביא את חבילות התגמול לחמשת מקבלי השכר הגבוה בחברה לאישור האסיפה הכללית ברוב מיוחד, והגורם שיאשר את השכר הוא בעלי המניות מקרב הציבור ובעיקר הגופים המוסדיים. מהלך זה מחייב את תיקון חוק החברות, תהליך שעשוי להימשך כמה שנים.

לאור זאת מגבשים כעת ברשות מדיניות למימוש ההצעות שהעלה גושן. הרשות שוקלת להבהיר לחברות ציבוריות, ייתכן שבאמצעות גילוי דעת, כי מבחינתה שכר מנכ"ל מרף מסוים עלול ליצור "זיקה אישית" לבעל השליטה ומגלם בתוכו "טובת הנאה" הניתנת למנכ"ל.

אי לכך אישור שכר המנכ"ל אינו יכול להישאר רק בסמכות הדירקטוריון אלא מחייב אישור שליש לא נגוע מבעלי המניות.

"אבסורד בחוק החברות"

"היועצים המשפטיים של החברות יצטרכו להבין שיש כאן קריאה נורמטיבית וצריך לשנות את ההתנהגות לעתיד לבוא.

העניין האישי של בעל השליטה בשכר המנכ"ל מטה את שיקול הדעת ועליהם לדרוש להביא את השכר לאישור האסיפה", אומר גורם משפטי בכיר.

במקביל, שוקלת הרשות להוציא הנחיות לגופים מוסדיים המחזיקים בחברות ציבוריות. המוסדיים יצטרכו לקבוע ולפרסם, תוך גילוי נאות מרבי, מדיניות אישור שכר מנומקת. מהחברות עצמן צפויה הרשות לדרוש פרסום פרטי ההצבעה על השכר, פרסום של שמות הדירקטורים שאישרו את השכר, את שמות הדירקטורים שהתנגדו לאישור והסיבות להתנגדות.

פרופ' יוסף גרוס הביע תמיכה בהצעת ראש רשות ניירות ערך, גושן, ואמר כי "קיים אבסורד בחוק החברות הדורש את אישור בעלי המניות להתקשרות החברה רק עם דירקטור באשר לתנאי כהונתו ואילו אישור שכר הבכירים מצריך רק את אישור הדירקטוריון.

"הבעיה האמיתית אינה שכר הדירקטורים אלא שכר הבכירים האחרים. מן הראוי לתקן את החוק ולהוסיף את הצורך באישור האסיפה כללית לשכרם של חמשת נושאי השכר הגבוה בחברה (המאמר המלא של פרופ' גרוס יתפרסם ב"גלובס" ביום א').

צרו איתנו קשר *5988