5 המתמודדות במכרז עיר הבה"דים קיבלו הזמנה להציע מחיר

המכרז, שעלותו המוערכת עומדת על 2.5-3 מיליארד שקל, לא כולל הוצאות החזקת הפרויקט בעשרים השנה הראשונות ■ בשלב הנוכחי מתמודדות הקבוצות על אלמנט המחיר

חמש הקבוצות המתמודדות במכרז עיר הבה"דים (קרית ההדרכה של צה"ל בנגב) קיבלו אתמול את שלב ה-RFP (הזמנה להגשת הצעות מחיר) במכרז, שעלותו המוערכת עומדת על 2.5-3 מיליארד שקל, לא כולל הוצאות החזקת הפרויקט בעשרים השנה הראשונות. את ההזמנה להגשת הצעות מחיר קיבלו הקבוצות מידי ועדת המכרזים של משרד הביטחון.

כזכור, בהליך המיון המקדים (PQ) של מכרז עיר הבה"דים לבחירת הזכיין נבחרו בשנה שעברה חמש קבוצות, הכוללות את את שיכון ובינוי בשיתוף אשטרום, אפריקה ישראל בשיתוף אלקטרה, מבני תעשייה בשיתוף א. דורי ואלטל וכן חברת מנרב יחד עם שפיר.

בשלב הנוכחי מתמודדות הקבוצות על אלמנט המחיר.

במסגרת הפקת הלקחים מפרויקטים קודמים שבוצעו בשיטת PPP בעולם ובישראל יכלול המכרז מספר תהליכים חדשניים, כולל סגירה פיננסית בהליך המכרז. זאת גם על מנת לקצר את לוחות הזמנים להקמתה של קריית ההדרכה. הגשת הצעות המחיר של המתמודדות צפויה לקראת סוף השנה.

עבודות העפר בשטח בו תוקם קרית ההדרכה בצומת הנגב, שנמשכו במשך יותר משנה, הסתיימו לאחרונה. בכדי להאיץ את לוחות הזמנים לאכלוס קרית ההדרכה הוחלט במשרד הביטחון כי במקביל להליך בחירת הזכיין להקמת ותפעול קריית ההדרכה יפורסמו בקרוב (עם אישורה של התוכנית הסטטוטורית לקריית ההדרכה) מכרזים להקמת תשתיות חשמל, מים ותקשורת שביצועם יסתיים עד לבחירת זכיין להקמת הקריה.

קרית ההדרכה תוקם בשיטת ה-PPP , שבה הזכיין יקים, יתפעל, ויתחזק את קריית ההדרכה לפרק זמן ארוך, ולאחריותו של הזכיין יועברו פעולות המבוצעות כיום על ידי צה"ל ושאינן בליבת העשייה הצבאית. בתום תקופת התפעול יחזור הנכס לידי המזמין, במקרה זה, המדינה.

צרו איתנו קשר *5988