יחיד או חברה - מה כדאי?

האם כדאי לעצמאים ולשכירים בכירים למסד את פעילותם במסגרת חברה בערבון מוגבל

לאחרונה פורסם כי בדעתו של ראש הממשלה להעניק הטבות מס חשובות, וביניהן הפחתת המע"מ ל-15.5% והפחתת המס על החברות ל-24% כבר מחודש יולי הקרוב, שמעלה שוב את השאלה: האם כדאי לעצמאים ולשכירים בכירים למסד את פעילותם במסגרת חברה בערבון מוגבל?

השאלה הזאת רלוונטית במיוחד לבעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים, שמאים, מתווכים, יועצים וכיו"ב, אך גם לשכירים הנהנים ממשכורות גבוהות במיוחד.

המעבר לפעילות במסגרת חברה אינו צריך להיעשות אך ורק משיקולי מס; יש לתת את הדעת גם לשיקולים משפטיים ותדמיתיים. למשל, התאגדות במסגרת חברה בע"מ מגבילה את האחריות של הפועל במסגרתה, כך שנושי החברה אינם יכולים לפגוע בנכסים האישיים של בעלי המניות. הדבר אטרקטיבי ליועצים הרוצים לגדר את תחום אחריותם.

עם זאת, חשוב לומר, לא כל בעל מקצוע חופשי יכול להתאגד במסגרת חברה בערבון מוגבל. למשל, עורכי דין יכולים להתאגד כחברה, אך היא איננה יכולה להירשם כחברה בע"מ, כיוון שהאחריות לפעולותיהם של עורכי הדין היא אישית. במקרה כזה ניתן לגדר סיכונים על-ידי רכישת פוליסת ביטוח אחריות מקצועית.

מבחינה תדמיתית, פעילות במסגרת חברה מעניקה נופך רציני יותר, מאחר שההנחה הרווחת היא שעל פעילותה של חברה יש בקרות רבות יותר מצד השלטון ומצד החברה עצמה. כמו כן, פעילות במסגרת חברה מסגירה את העובדה שהכנסות בעל המקצוע הן גבוהות.

לפניכם ההבחנות העיקריות בין פעילות כעצמאי יחיד לבין פעילות כחברה:

אפשרות לחשיפת טעויות

* עצמאי: מוגבלת. בהחלט ייתכן כי עצמאי שילם תשלום מבלי שקיבל חשבונית מס והדבר נשכח - או לחלופין קיבל תקבול מבלי שהוצאה עליו חשבונית מס כדין.

* חברה: שיטת ניהול החשבונות של החברה חושפת כל תשלום שלא גובה בחשבונית מס/קבלה, ומנגד כל תקבול אשר לא הוצאה לגביו חשבונית מס.

עלויות

* עצמאי: עלות הנהלת החשבונות מופחתת - 250-1,000 שקל לחודש. הדבר תלוי בהיקף הפעילות.

* חברה: העלות יקרה יותר שכן יש לשלם אגרה שנתית לרשם החברות, יש לשלם למנהל החשבונות, ויש לשלם לרואה חשבון עבור הכנת דו"ח שנתי של החברה ודו"ח אישי. 1,000-2,000 שקל בחודש, תלוי בהיקף הפעילות.

חשיפה משפטית

* עצמאי: חשיפה אישית של בעל העסק לתביעות נושים.

* חברה: אין חשיפה אישית, למעט במקרים שבהם החברה אינה רשומה כחברה בערבון מוגבל ו/או בעל המניות בחברה העמיד ערבויות אישיות.

שיעורי מס

* עצמאי: יחיד משלם מס הכנסה לפי מדרגות המס. המדרגה השולית הגבוהה - 45%. בעלי הכנסות גבוהות משלמים על עיקר ההכנסה מס שולי של 45%!

* חברה: חברה משלמת מס חברות בשיעור אחיד של 25%. משיכת הרווח מחוץ לחברה באמצעות דיבידנד מחויבת במס נוסף של 25%. סך-כל שעור המס ליחיד ולחברה בשנת 2009 היה 43.75%. תכנון מס נכון במשיכת הרווחים מהחברה באמצעות שילוב משכורת ודיבידנד עשוי להפחית את שיעור המס הכולל.

חבות בביטוח לאומי ומס בריאות

* עצמאי: חבות בשיעור של 16% מההכנסה עד תקרה שנקבעה. רק 52% מדמי הביטוח מותרים לניכוי למס הכנסה.

* חברה: חברה איננה חייבת בביטוח לאומי ומס בריאות.

בטורים הבאים נבחן את הדרכים להפוך מעצמאי לחברה ואת עמדת פקיד השומה בעניין, וגם נענה על השאלה לאיזה שכיר ולאיזה עצמאי כדאי לפעול במסגרת חברה.

* הכותב הוא עורך דין, בעל משרד העוסק בדיני מסים ועובד רשות המסים לשעבר. האמור במאמר זה אינו תחליף לייעוץ פרטני.

צרו איתנו קשר *5988