הבנק הבינלאומי מעדכן את התוכנית האסטרטגית הרב-שנתית

הבנק החל במשא ומתן עם חברות הייעוץ האסטרטגי שלדור, TASC, תפן ומקינזי מהיום מוגדרים כל אגפי הבנק כחטיבות

הבנק הבינלאומי , בניהולה של סמדר ברבר צדיק, מעדכן את התוכנית האסטרטגית הרב-שנתית. כך נודע ל"גלובס".

את המהלך מובילים ראש אגף משאבים, יוסי לוי, וראש מחלקת האסטרטגיה, מרית גילת. הבינלאומי עומד לבחור חברת ייעוץ אסטרטגי שתלווה אותו בתהליך, ונמצא במשא-ומתן עם חברות יעוץ כשלדור, TASC, תפן ומקינזי.

בכוונת הבנק להתחיל בעבודה בשבועות הקרובים, על מנת להטמיע את כיווני האסטרטגיה ותוצרי התהליך הראשונים בתוך תוכנית העבודה הקבוצתית ל-2011. במסגרת התוכנית ייקבעו יעדי ההון של הקבוצה, בהתבסס על עבודת ה-ICAAP ויעדי תשואה ברמה תלת-שנתית.

כחלק מכך יוגדרו מהיום (ג') כל אגפי המטה בבנק כחטיבות. כך למשל, האגף העסקי יהפך לחטיבה העסקית, ואגף בנקאות יהפך לחטיבה הבנקאית. שלושה אגפים לא-בנקאיים - לוגיסטיקה, ביקורת פנים ויעוץ משפטי - יוגדרו מערך.

בד בבד מונו בראשונה בבנק סגנים לראשי החטיבות. חגית פרנס, מנהלת השיווק והפרסום, מונתה סגנית מנהלת החטיבה הבנקאית, ואלה גולן, מנהלת מחלקת ניירות ערך, מונתה סגנית מנהל החטיבה לניהול נכסי לקוחות.

יצירת סינרגיה

התוכנית האסטרטגית הנוכחית של הבינלאומי נבנתה ב-2004-2005 לאחר שצדיק בינו רכש את הבנק. את התוכנית בנה רו"ח יצחק סוארי, ולאחר מכן מקינזי עידכנה את התוכנית. התוכנית כללה את חיזוק הזרוע הקמעונאית של הקבוצה, ירידה בריכוזיות האשראי על ידי צמצום האשראי ללווים גדולים והגדלת פעילות הנוסטרו. כחלק ממימוש התוכנית נרכשה השליטה בבנק מסד ובבנק אוצר החייל , שני בנקים קמעונאים נישתיים (אוצר החייל בסקטור משרתי הקבע ומסד בעובדי הוראה), שחיזקו מאוד את הנוכחות הקמעונאית של הבינלאומי.

התוכנית החדשה אמורה להיות תוכנית המשך שתשים דגש על מיצוי הקבוצה הבנקאית, ויצירת סינרגיה בין מרכיביה. המטרה היא להגיע למדיניות משותפת בתוך הקבוצה בנושאים כאשראי עסקי, הלימות הון, ניהול סיכונים ושימוש במשאבים. השאיפה בקבוצת הבינלאומי היא לצמצם את הצורך במיזוג בנקים על ידי שיתוף פעולה מרבי בשירותים הניתנים ובמשאבים המוקצים בצד הלא-עסקי בין מרכיבי הקבוצה, למשל מערכי מחשוב ורכש, כך שיושג חיסכון משמעותי בהוצאות.

צרו איתנו קשר *5988