איך מעבירים נכסים?

האם כדאי להעביר נכסים כעצמאי או במסגרת חברה בע"מ? טור שלישי ואחרון בסדרה

בפעמים הקודמות הצגתי יתרונות בהתאגדות ובפעילות כחברה. הפעם אסביר כיצד ניתן להפוך מעצמאי לחברה.

ראשית לכול, אזהרה! לא אחת נטען על-ידי רשות המסים כי העברת נכסים שבבעלות היחיד למסגרת חברה בע"מ חייבת להיקלט ברשת המס, ויש לראות בה עסקת מכירה לכל דבר ועניין.

אני בדעה שונה: ליחיד יש אפשרות להעביר את נכסיו לחברה שבשליטתו מבלי להסתכן ולהיתפס ברשת המס, והכול לפי הוראות המחוקק.

קיימות שתי אפשרויות לעשות זאת:

1. העברת נכסים לחברה בתמורה להקצאת מניות למעביר העצמאי (לשעבר):

בשיטה זו יהפוך המעביר לבעל השליטה בחברה שהעביר אליה את נכסיו. החברה בתמורה מקצה לו מניות. העברה כזאת פטורה ממס לפי סעיף 104א לפקודת מס הכנסה וכן ממע"מ.

המחוקק התייחס בסעיף 104 להגדרה של "נכס" וקבע מהם הנכסים שהעברתם פטורה ממס. ביניהם (הרשימה אינה סגורה) ציוד וריהוט משרדי, מחשבים וציוד חשמלי ואלקטרוני, מוניטין ומקרקעין.

העברת מלאי עסקי יכולה להתבצע באחת משתי הדרכים הבאות: האחת היא מכירת המלאי מהיחיד לחברה בשווי שוק. בדרך זו ניתן להפחית את תשלום המס, אם מתקבלות הנחות. אפשרות אחרת היא להעביר את המלאי לחברה כעסקת קונסיגנציה (סחר בתיווך).

יתרונותיה של העברה כזו הן דחיית תשלום המס כשהבעלות על הנכס נשארת עד למכירה לצד שלישי, או מכירה במחיר מופחת אם כעבור תקופת זמן הנכס לא נמכר ואיבד מערכו. כחסיד אדוק של הפשטות, אני בעד החלופה הראשונה.

2. מכירה של הפעילות מהיחיד לחברה:

בשיטה זו העצמאי מוכר את נכסיו לחברה. במקרה זה יש להתייחס ל-3 סוגי נכסים: מקרקעין, מוניטין ורכוש אחר.

* העברת רכוש קבוע (שאינו מקרקעין). העברה של נכסים כאלה נחשבת מכירה החייבת במס על רווח ההון שנוצר.

* העברת מוניטין. הכוונה למוניטין עסקי שצמח בעסקו של היחיד ולא למוניטין אישי. העברה של מוניטין עסקי נחשבת מכירה החייבת במס רווח הון בשיעור של 20%. כנגד מכירה זו ייווצר למעביר סכום אשר החברה חייבת לו בגין המוניטין, והוא יכול למשוך אותו כהלוואת בעלים בפטור ממס.

יתרון נוסף בהעברת מוניטין לחברה טמון בתקנות מס הכנסה (שיעור פחת למוניטין) התשס"ג-2003, שלפיהן יש זכות לניכוי פחת השווה ל-10% מהמחיר המקורי ששולם עבור המוניטין. מניסיוני, מרכיב זה הוא מקור לוויכוח עם פקידי השומה, מאחר שהם מעריכים בדרך-כלל את המוניטין במחיר גבוה יותר.

* העברת מקרקעין מיחיד לחברה. בהעברת מקרקעין, ייתכן שנעמוד באחד המצבים הבאים:

1. ההעברה מייצרת רווח. העברה כזו תהיה חייבת במס שבח מקרקעין בידי היחיד. במקרה כזה מומלץ להשכיר את המקרקעין לשימושה של החברה כדי להימנע מתשלום מס שבח.

2. ההעברה מייצרת הפסד. העברה כזו לא חייבת במס שבח, ולמעביר תיווצר יתרת זכות, דבר אשר יאפשר לו משיכת רווחים בצורה של "הלוואת בעלים" שבגינה לא ישלם מס.

הבחירה באחת החלופות שנפרשו כאן צריכה להיעשות תוך בחינה מדוקדקת של הפרטים, ומצריכה התארגנות מתאימה כדי לנטרל אפשרות שפקיד השומה יטען למלאכותיות המהלך או לביצוע חלקי שלו.

* הכותב הוא עורך דין מומחה לדיני מסים ועובד לשעבר ברשות המסים. המאמר אינו מהווה תחליף לייעוץ פרטני.

צרו איתנו קשר *5988