האוצר יטיל הגבלות על גביית דמי הניהול בקופות הגמל

ההגבלה: באמצעות קביעת פער מרבי בכל קופה בין דמי הניהול הנמוכים ביותר לגבוהים ביותר ■ כיום משלמים ארגונים גדולים דמי ניהול של 0.5-0.9% לעומת 1.2-2% לפרטיים ■ המשמעות: דמי הניהול הגבוהים עשויים להיחתך ■ החברות המנהלות יחויבו לפרסם ברבים את מדרג דמי הניהול

המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר יטיל הגבלות על גביית דמי הניהול בקופות הגמל - כך מעריכים לקראת פרסום תוכנית האוצר לטיפול בסוגיית דמי הניהול הגבוהים. על פי ההערכות בשוק, האוצר צפוי לקבוע רף מרבי לפער בין דמי הניהול הנמוכים ביותר הנגבים בחברה מנהלת לבין דמי הניהול הגבוהים ביותר הנגבים בה, והוא ככל הנראה יעמוד על 0.5%-0.6%.

צעד זה, היה ויתממש, ייעשה בלוויית דרישה להגברת השקיפות של הגופים המוסדיים: החברות המנהלות את חסכונות הציבור יחויבו לפרסם ברבים את מדרג דמי הניהול שהם גובים - מהנמוכים שנגבים מגופים מאוגדים ועד הגבוהים הנגבים מלקוחות פרטיים עם צבירה נמוכה. כלומר, קופות הגמל יחליטו על שיעור דמי הניהול המקסימליים שיגבו כאשר האוצר יגביל את שיעור ההנחה המקסימלי שיוכלו לתת.

כיום, ארגוני עובדים, מפעלים, מגזרים מסוימים או עובדים בחברות גדולות נהנים מדמי ניהול נמוכים, לרוב בגובה 0.5%-0.7% מסך הנכסים המנוהלים, וזאת בעוד לקוח פרטי משלם הרבה יותר - לרוב בין 1.2% ל-2%. למעשה, חלק מחברי הקופות זוכים לסבסוד, וכפי הנראה האוצר רוצה להגביל אותו.

הפיקוח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר, בראשות פרופ' עודד שריג, מכין זה זמן תוכנית לטיפול בסוגיית דמי הניהול וצפוי לפרסמה כבר בשבועות הקרובים. המהלך הזה מקבל רוח גבית מסגן שר האוצר, ח"כ יצחק כהן. הצעדים שיכריז עליהם האוצר יעסקו ככל הנראה בשיפור הפלטפורמה לתחרות בשוק הפנסיוני, בהקלת הניידות בין הגופים הפנסיוניים, הגברת השקיפות בפני החוסכים ביחס לדמי הניהול ושינוי הכללים ביחס לשיווק הקופות.

התוכנית תתמקד, בין היתר, גם בהסרת חסמים להעברת כספים מקופות הגמל לקרנות הפנסיה הזולות יותר, כסכום חד-פעמי. כך, בכוונת האוצר לאפשר העברת כספים נזילים ותיקים מהגמל לפנסיה ולמנוע פגיעה בחוסכים מבחינת המיסוי.

צרו איתנו קשר *5988