DTT לכולם: יוקלו הקריטריונים לסבסוד ממירי "עידן+"

ועדת הכלכלה החליטה לסבסד לפחות 50% מסכום של 450 שקל לקניית כל ממיר "עידן+", לעומת כוונה מוקדמת יותר של סבסוד מחצית מסכום של כ-380 שקל ■ ממיר "עידן+" מאפשר לצפות ב-5 ערוצים ללא חיבור לכבלים או ללוויין

הוגדל התקצוב למערכת "עידן+" (הטלוויזיה הדיגיטלית) בעבור מעוטי יכולת. ועדת הכלכלה של הכנסת החליטה היום (ב') לתקצב לפחות 50% מסכום של 450 שקל לקניית כל מערכת, לעומת כוונה מוקדמת יותר של תקצוב מחצית מסכום של כ-380 שקל.

כמו כן הוחלט לפשט משמעותית את הקריטריונים לקבלת תמיכה שכזו, ועל-פי ההערכה, הסיוע, יתחיל כבר באוקטובר הקרוב.

"עידן+" (DTT) היא מערכת המאפשרת לצפות ב-5 ערוצים בסיסיים - 1, 2, 10, 33 ו-99 - מבלי להיות מחוברים לכבלים או ללוויין, אלא בעלות חד-פעמית של מערכת הכוללת ממיר ואנטנה.

על מנת להקל על אוכלוסייה שאין ידה משגת להתחבר לכבלים או ללוויין, הוחלט כי המדינה תסייע ברכישת המערכות. האוצר הודיע כי יתקצב ב-40 מיליון שקל את הנושא.

כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס", נקבעה שורת קריטריונים סבוכה לקבלת תמיכה.

ועדת הכלכלה, בראשות ח"כ אופיר אקוניס, החליטה היום כי בניגוד לקריטריון הקודם, לפיו יהיה על המבקש תמיכה להוכיח כי אינו מחובר כבר שנה לטלוויזיה הרב-ערוצית - כעת יהיה עליו להוכיח אי חיבור של 3 חודשים בלבד.

כמו כן, הוסרו סעיפים המדברים על איסור בעלות על נכס נוסף פרט לבית המגורים.

נקבע כי יתקיים דיון נוסף בנושא.

צרו איתנו קשר *5988