היה שווה לה לחכות: גבי רביד תשתכר 400 אלף שקל בחודש

כיו"ר דש איפקס תזכה רביד לשכר ובונוסים שצפויים להגיע לכ-5 מיליון שקל בשנה, ואופציות בשווי של כ-11 מיליון שקל ■ עלות השכר המצרפית של חמשת הבכירים בבית ההשקעות עשויה להגיע השנה לכ-30 מיליון שקל

חברת ההשקעות דש איפקס פרסמה הלילה את תנאי ההעסקה של היו"רית הנכנסת, גבי רביד. חבילת התגמולים של רביד, אדריכלית העסקה בה רכשה קרן BRM של אלי ברקת את השליטה בבית ההשקעות, תכלול שכר שנתי בסך 1.44 מיליון שקל, בונוס שיכול להגיע עד למיליון שקל בשנה ובונוס נוסף של עד 2.6 מיליון שקל בשנה. כך ששכרה השנתי ברוטו יוכל להגיע לכ-5 מיליון שקל.

מעבר לכך, יוקצו לרביד אופציות בשיעור 2.5% ממניות דש איפקס, ששווין הכלכלי, לפי המודל הבינומי, הוא 10.88 מיליון שקל. ההסכם אינו מוגבל בזמן וכאשר רביד תעזוב את תפקידה, היא תקבל מצנח זהב של 1.5 מיליון שקל.

רביד חזרה לאחרונה לשוק ההון, שלוש שנים לאחר שנאלצה לעזוב את תפקידה הקודם כמנכ"לית בית ההשקעות פסגות אופק מקבוצת בנק לאומי. עד סוף שנת 2006 נחשבה רביד לאישה החזקה בשוק ההון בכלל ובמערכת ניהול ההשקעות של בנק לאומי בפרט. עזיבתה לוותה בטונים צורמים, והתרחשה בשל דרישת רשות ני"ע, בעקבות פרשת טובות ההנאה שקיבלו יועצי השקעות בבנק לאומי, במטרה שיעודדו את שיווק הקרנות אצל לקוחות הבנק.

רביד ניהלה מלחמת חורמה נגד ההאשמות, אך לבסוף נאלצה לפרוש לאחר שלא קיבלה את התמיכה הנדרשת מצד בעלי הבית החדשים של פסגות, קרן יורק. שם הבינו שמאבקה של רביד עלול לעכב את העברת השליטה בבית ההשקעות לידיהם.

במאי השנה מונתה רביד על-ידי ברקת לתפקיד יו"רית דש איפקס. תנאי ההעסקה שלה יובאו לאישור האסיפה הכללית, שזומנה ל-16 ספטמבר. האישור מובטח, כיון שנדרש רוב רגיל ול-BRM, בעלת השליטה, יש 55% מהמניות.

דירקטוריון דש איפקס מנמק את חבילת השכר של רביד כך: "הניסיון המוכח של רביד בניהול חברת פיננסים גדולה במשק והמוניטין שיצא לה כמנהלת מן השורה הראשונה, מעידים על כישוריה. חבילת התגמול המוצעת לה נמצאת בטווח האפקטיבי של התגמול המוצע ליושבי ראש פעילים בחברות שתחומי פעילותן דומים".

בדש איפקס חישבו כי עלות שכרה של רביד לשנת 2010 תעמוד, ללא בונוסים, על 4.6 מיליון, מתוכם 3.3 מיליון שקל בגין האופציות. לדש איפקס סייעו בהכנת תוכנית התגמול משרד רו"ח קסלמן וקסלמן ופרופ' שרון חנס, מומחה לממשל תאגידי ותגמול בכירים.

יעד הרווח נמוך מהרווח הקיים

שכר הבסיס של רביד יהיה 120 אלף שקל בחודש ובנוסף היא תקבל רכב מנהלים בשווי של עד 350 אלף שקל, לפי בחירתה. שכרה יהיה צמוד למדד ונקבע שבתחילת שנה קלנדרית תקבל תוספת של 5%, זאת בהנחה שהחברה עמדה ביעדי הרווח שנקבעו מראש.

חלק ניכר מההטבות שבתנאי העסקתה של רביד מותנים בעמידה ביעדי רווח. דירקטוריון דש איפקס הגדיר "יעדי רווח לצורכי שכר שנתי" - בשנת 2010 רווח של 115 מיליון שקל "מפעילות שוטפת" ובשנת 2011 רווח של 130 מיליון שקל. עם זאת, הגדרת הרווח מפעילות שוטפת אינה הרווח הנקי אלא רווח לפני מס. בנוסף, יעד הרווח יכול להשתנות לפי החלטת הדירקטוריון וועדת הביקורת, אם חל "שינוי מהותי בשוק ההון".

הרף שנקבע כיעד רווח, נמוך מביצועי דש איפקס. בשנת 2009 עמד הרווח לפני מס של דש איפקס על 181 מיליון שקל וברבעון הראשון של 2010 היה 47.7 מיליון שקל. יעד הרווח שנקבע לרביד בשנת 2010 הוא כאמור 115 מיליון שקל.

בתגובה, נטען מדש איפקס כי רווחי הנוסטרו, שהם חד פעמים בהגדרתם, מטים את התמונה. לטענת דש איפקס, מאחר שהרווח הממוצע לפני מס בשנים 2008-2009 היה 112 מיליון שקל והרווח מנוטרל נוסטרו היה 72 מיליון שקל, משקף יעד הרווח שנקבע, רף אמיתי.

הבונוסים לרביד (כאמור שניים: עד מיליון שקל ועד 2.6 מיליון שקל) יהיו תלויים בעמידה ביעדי רווח ויעדים איכותיים, כאשר 50%-86% מהבונוסים יהיו תלויים רק ברווח לטווח קצר. ככל שהרווח יהיה גבוה יותר, כן שיעור מרכיב הרווח בבונוס יגדל.

המרכיב העיקרי בחבילת השכר של רביד, הוא האופציות. לרביד יוקצו 958 אלף אופציות, שאחרי המרה יהוו 2.5% ממניות דש איפקס. הערך הכלכלי של האופציות הוא 10.88 מיליון שקל לפי מודל בינומי. מחיר המימוש של האופציות הוא 26.49 שקל, גבוה ב-12.6% ממחיר המניה בשוק ערב אישור התוכנית.

בבנק השקעות דה קאלו, שהיה מעורב בהכנת תוכנית התגמול, מסבירים כי המודל הבינומי לתמחור אופציות מניח, שמממש האופציה (העובד) פועל באופן לא רציונלי ולכן יממש את האופציות לא בהכרח ברגע הנכון ביותר.

האופציות יבשילו בחמש מנות שנתיות שוות החל במאי 2011 ויפקעו במאי 2016. במידה שתהיה העברת שליטה בחברה, אזי 50% מהאופציות שלא הבשילו, יואצו למימוש עד שנה מיום העסקה. במקרה שרביד תסיים תפקידה, ייכנסו האופציות שנותרו להבשלה מיידית ויפקעו תוך 3 חודשים.

צרו איתנו קשר *5988