רוכשים בהרחבות לא יחויבו במס רכישה של דירות מקבלן

כך קובע ביהמ"ש העליון בערעורם של 40 מתיישבים בהרחבה של מושב רגבה ■ זאת, משום שבהרחבות התקשרו עם הקבלן רק לשירותי בנייה

אין לחייב רוכשי מגרשים בשטחי ההרחבה במושבים במס רכישה המתייחס לרכישת דירות מוגמרות מקבלן, משום שבהרחבות התקשרו עם הקבלן רק לשירותי בנייה, כך קובע ביהמ"ש העליון בערעורם של 40 מתיישבים בהרחבה של מושב רגבה.

הערעור הוגש באמצעות עוה"ד יהושע גבעון, שרון מאיר ומדלן אדר ממשרד פרימס, שילה, גבעון מאיר ושות', לאחר שוועדת הערר של מס שבח קבעה שרכשו מהחברה "בונה הצפון" דירות מוגמרות וזכות במקרקעין לפי חוק מיסוי מקרקעין 1963, שעליה יש לחייבם במס רכישה.

רגבה חתם ב-1998 על הסכם עקרונות עם "בונה הצפון", שלפיו זכויות המושב בקרקע יימכרו לקבלן שנטל על עצמו אחריות לביצוע התכנון, הבנייה והשיווק של הדירות בפרויקט ההרחבה וב-1999 נכרת ביניהם הסכם מפורט שקבע שאין בכוחה של העסקה להעביר זכויות במקרקעין ליזם ושהקצאת זכויות במקרקעין למשתכנים תתבצע בידי המינהל.

הקבלן קיבל ב-2004 מכתב ממנהל מס שבח על ההחלטה לתקן את השומה שעליה הגיש השגה, ונדחה בנימוק שהסכם העקרונות הוא בבחינת הסכם למכירת מקרקעין. בינתיים פעלו המערערים לרכישת הקרקע וחתמו על הסכמים עם הקבלן והמושב תוך התחייבות להעביר 28 אלף דולר עבור חלק מהוצאות הפיתוח. לבסוף קיבלו מכתבי המלצה למינהל שאישר בקשתם להקצאת מקרקעין ושילמו לו דמי חכירה מהוונים עבור המגרשים. לכל אחד מהמשתכנים הונפקה שומת מס רכישה לפי סכום דמי החכירה המהוונים ששולמו למינהל בגין הסכם החכירה.

בהמשך הונפקו הודעות שומה חדשות ובהן הוחלף המוכר מהמינהל לקבלן ומס הרכישה נגזר מסך דמי החכירה המהוונים בתוספת הסכומים ששולמו למושב ולקבלן. המשתכנים ערערו ונדחו בנימוק שיש לראות בקבלן כמי שרכש זכות בקרקעות ההרחבה ושבינו למשתכנים התקיימה עסקת רכישת דירות מוגמרות.

לטענתם, הוועדה התעלמה מהקביעה שהקבלן לא רכש זכות במקרקעין מהמושב ושההתקשרות הייתה להזמנת שירותי בנייה בלבד. העליון קבע שהמערערים לא רכשו מהקבלן זכות בקרקע, המחייבת אותם במס רכישה, ושאין לחייבם על העסקה שכרתו עם הקבלן.

צרו איתנו קשר *5988