EMG של יוסי מימן היתה פטורה ממס במצרים עד 2008

הפטור בוטל ב-2008 והומר במס חברות של 20%, כך עולה ממסמכים שהעבירה המדינה ■ מימן ומרחב שילמו מס על רווחים בגין אחזקותיהם ב-‏EMG‏ עפ"י ההוראות החלות על חברה משפחתית‏

‎‎המדינה העבירה היום (ה') לידי נובל אנרג'י וקבוצת דלק את מסמכי הפטור ממס שניתנו ל-‏EMG‏ שבשליטת יוסי מימן וכן את ההסדר של קבוצת מרחב ומימן.

מדובר בפטור ממס בגין הכנסות EMG בישראל שניתן למרחב ולמימן ב-28 באפריל 2004, באישור נציבת מס הכנסה באותו זמן, טלי ירון-אלדר, עליו דווח לראשונה ב"בגלובס".

ואולם, מהמסמכים עולה כי בעת מתן הפטור ל-‏EMG‏ בישראל נהנתה החברה המצרית מפטור ממס על הכנסותיה גם במצרים, עקב הקמתה באזור סחר חופשי. הפטור ממס במצרים בוטל ב-2008, והומר במס חברות שבשיעור 20%.

EMG‏, שהוקמה ב-2000, נשלטה אז על-ידי חברת הנפט הלאומית המצרית וקבוצת משקיעים מצריים בראשותו של חוסיין סאלם (75%). יתרת המניות (25%) הוחזקה על-ידי חברת ‏Medgas‏ שבשליטת מימן. מאז השתנה מבנה החברה מספר פעמים, וכיום שולט מימן בכ-20.6% מ-‏EMG‏ באמצעות חברות מרחב המשפחתית ואמפל הציבורית שבשליטתו.

במאי 2008 הודיעה אמפל לבורסה על ביטול הפטור ממס שממנו נהנתה ‏EMG‏ במצרים ועל המרתו במס חברות בשיעור 20%. בנוסף,סגן נשיא מרחב, נמרוד נוביק, טען בעבר כי החברה רוכשת את הגז שהיא מספקת לישראל מחברת הגז הלאומית המצרית (‏E-Gas‏) במחיר המגלם תמלוגים בגובה 75% מעל העלות הבסיסית. ‏EMG‏ החלה בהזרמת הגז לישראל ב-2009, כ-5 שנים לאחר הסדרי הפטור.

צינור בשטח ישראל

בקבוצת מרחב טענו כל העת כי הפטור ממס ל-20 שנה שניתן לחברה הוא זהה להתייחסות של רשויות המס בישראל לכל חברה זרה המייצאת לישראל, כדוגמת יצואניות נפט, פחם וסוגי דלקים אחרים.

ואולם, ממסמך הפטור עולה כי בידי המדינה היתה אפשרות לטעון כי על ‏EMG‏ חלה חבות מסוימת עקב הימצאותו של חלק קטן מהצינור המשמש להולכת הגז לישראל בתחום מדינת ישראל.

מהמסמך עולה כי מדובר במאפיין ייחודי של ‏EMG‏, לאור העובדה שבניגוד לפחם ודלקים אין אפשרות להוליך את הגז לישראל אלא באמצעות חיבור יבשתי קבוע.

לגבי ההסדר של מרחב ויוסי מימן נאמר בהסדר כי חלקם ברווחים ובהפסדים ייחוסו לחברת מרחב ודרכה לנישום המייצג (יוסי מימן - ע.ב.), בהתאם להוראות המיסוי הקיימות לגבי חברה משפחתית. ‏‎‎‏

צרו איתנו קשר *5988