אחרי חיפושים: המלצות נוספות על מניות אנרגיה חמות

גלובס tvעל רקע פרסום מסקנות הביניים בעניין תמלוגי הגז, יואב בורגן מפועלים סהר ממליץ על מניות אנרגיה פחות ידועות, לאלו שחשים כי פספסו את הרכבת האחרונה לראלי בענף

מאז תגלית מאגר הגז בקידוח "תמר", סקטור חברות הגז והנפט רותח וכבר לא ניתן לבטלו בטענה כי הוא לספקולנטים בלבד. הדבר מקבל משנה תוקף עם פרסום המלצות ועדת ששינסקי הנוגעות להטלת המס על תגליות הגז.

לאלו ביניכם שחשים כי פספסו את הרכבת האחרונה לראלי בענף, מציע יואב בורגן, ראש מחלקת SELL SIDE בפועלים סהר, שתי מניות פחות מוכרות.

נפטא

"מדוע אנחנו ממליצים על נפטא? במילה אחת, הדיסקאונט", מסביר בורגן.

נפטא מחזיקה ב-17% מיחידות ההשתתפות של השותפות הבורסאית המוכרת והסחירה ישראמקו, וכן 52% ממניות חברה בשם ישראמקו אינק. אשר נסחרת בארה"ב. לישראמקו אינק. נכסי נפט וגז טבעי במספר מדינות בארה"ב, וכן זכאות לתמלוגי-על מסוימים מפרויקט "תמר". בנוסף, לנפטא 15% ממניות חברת י.ו.א.ל הנסחרת בת"א, וכן יש לה פעילויות נוספות פרטיות, בתחום הנדל"ן והמלונאות. לחברה גם נכסים פיננסיים בשווי של כמעט 60 מיליון שקל.

"אם נבצע הערכת שווי פשוטה ובסיסית למדי, לפי מודל של שווי נכסי נקי (NAV) נקבל שנפטא אמורה להיות שווה 1.7 מיליארד שקל לכל הפחות, ואילו שווי השוק הנוכחי של מניית נפטא הינו 1.292 מיליארד שקל. כלומר, נפטא נסחרת לפי דיסקאונט משמעותי ועמוק יחסית, בגובה 24%, לעומת מודל ה-NAV הסחיר אשר לוקח בחשבון את כל ההחזקות הבורסאיות לפי שווי השוק", מציין בורגן.

במלים אחרות, בורגן סבור כי מניית נפטא, בתמחור השוק הנוכחי שלה, מגלמת פוטנציאל לאפסייד בשיעור של 31%. וזאת עוד לפני שלוקחים בחשבון פוטנציאל כלשהו לאפסייד בנכסי הבסיס של נפטא. כך לדוגמה, אומר בורגן: "אין לנו ספק כי לשותפות הבורסאית של ישראמקו יש אפסייד מהותי למדי, על רקע הערכותינו הכלכליות ביחס לשווי מאגרי הגז הימיים 'תמר' ו'דלית' (7-7.5 מיליארד דולר, ת"ק)".

לטענת בורגן, ועדת ששינסקי הפכה את נפטא להשקעה מעניינת עוד יותר. שכן מצד אחד מדובר על חברה בע"מ, ומן העבר השני זוהי חברת החזקות שיכולת התמרון שלה במישור של ניהול הוצאות/רווחים היא גבוהה בהשוואה לשותפויות הגז והנפט עצמן.

כהן פיתוח

באשר לכהן פיתוח, מסביר בורגן כי בניגוד ליחידות השתתפות של שותפויות מוגבלות, שותפים כלליים זכאים לטובות הנאה משמעותיות, שעיקרן תמלוגי-על ודמי ניהול. "השקעה במניית כהן פיתוח כן נותנת חשיפה כזו, מעצם היותה בעלת מחצית מהמניות של חברת אבנר נפט וגז בע"מ, שהיא מצידה מהווה את השותף הכללי של השותפות המוגבלת הבורסאית אבנר חיפושי נפט".

על טובות ההנאה של כהן פיתוח נמנות: תמלוג נומינלי בשיעור של 2.75% מהכנסותיה של שותפות אבנר ממאגרי ים תטיס (לשותפות אבנר 23% מן הזכויות במאגרי ים תטיס); וכן תמלוג של 2.875% מהכנסותיה העתידיות של שותפות אבנר מפרויקט "תמר"/"דלית" (שטחי רישיונות "מתן" ו"מיכל"), ובכלל - מכל הכנסותיה הפוטנציאליות של אבנר, לרבות ממאגר "לוויתן" במידה שיתגלה בשטחי רישיונות רציו-ים.

בנוסף, כהן פיתוח גם זכאית לקבל משותפות אבנר דמי ניהול בשיעור של 7.5% מהוצאותיה של אבנר בגין פעולות חיפושי נפט וגז, כאשר קיימת רצפה לדמי הניהול הללו ברמה של 40,000 דולר לחודש (חישוב דמי הניהול הוא על בסיס רבעוני).

לדברי בורגן, "אם לוקחים בחשבון את המודל העסקי האטרקטיבי של כהן פיתוח עם הפוטנציאל לתמלוגי-על ודמי ניהול משמעותיים, מוסיפים לכך את השווי הגלום בעצם ההחזקה העקיפה בשותפות אבנר - 0.9%, וכן נכסים נוספים דוגמת נדל"ן להשקעה בשווי מאזני של 18 מיליון שקל וחוב פיננסי נטו של כ-9 מיליון שקל - אזי די ברור כי קיים אפסייד מהותי למדי לעומת השווי השוק הנוכחי של כהן פיתוח, העומד על כ-325 מיליון שקל בלבד".

בשורה התחתונה מציין בורגן כי "נוכח העובדה שתמלוגי העל העתידיים שמהם צפויה ליהנות כהן פיתוח, ייגבו ממחזור המכירות ברוטו של שותפות אבנר, כלומר לפני מיסים ותמלוגים למדינה, הרי שהשלכות המלצת ועדות ששינסקי פחות רלוונטיות לגביה".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988