שבועיים גורליים לערוץ 10: מחפש מימון ממוסדיים

מסתמן: גופים מוסדיים ובהם מיטב יצטרפו לקרן המנוף בהעמדת אשראי של 140-160 מיליון שקל לערוץ ■ בעלי השליטה בערוץ 10 צפויים להעמיד ערבויות ואולי אף להשקיע שוב מכספם

השבועיים הקרובים צפויים להיות גורליים לעתידו של ערוץ 10, הפועל להשלמת גיוס מימון של כ-150 מיליון שקל. הערוץ, שמאז הקמתו צבר גירעונות ענק, פועל בשנתיים האחרונות ב"עצימות נמוכה", קרי איננו משקיע בהפקות הדורשות השקעות גדולות ומסתפק בלוח שידורים צנוע, שאותו ניתן לקיים מהכנסות הערוץ מפרסום.

ההלוואה צפויה לשמש למימון פעילותו השוטפת של הערוץ המסחרי ופיתוחו, כדי שיוכל להעמיד לוח שידורים תחרותי ולהיערך לעידן הרישיונות. ערוץ 10 ונציגו של בעל השליטה בערוץ, יוסי מימן, סירבו להגיב לידיעה.

ל"גלובס" נודע כי מנכ"ל ערוץ 10, יוסי ורשבסקי, מנהל בתקופה האחרונה מגעים עם גופים מוסדיים, ובהם בית ההשקעות מיטב בניהול אילן רביב ובראשות צבי סטפק וגוף מוסדי נוסף, כדי לצרף אותם לקרן המנוף אוריגו בעסקה המתגבשת, שנחשפה ב"גלובס" לפני שבועיים.

מגעים ראשוניים מתנהלים על-פי ההערכות עם בית ההשקעות מגדל שוקי הון שבבעלות קבוצת הביטוח מגדל.

ככל הנראה יעמידו הגופים המוסדיים וקרן המנוף יחד אשראי של 140-160 מיליון שקל לערוץ 10 - מרביתם מכספי קרן המנוף.

כמו כן, נודע כי בעלי המניות של הערוץ, בראשות יוסי מימן, צפויים "לתרום את חלקם" באמצעות ערבויות, ואולי אף באמצעות הזרמת הון ראשונה זה חודשים ארוכים, בסכום של כמה עשרות מיליוני שקלים.

נציין כי תנאי האשראי והביטחונות שיינתנו למשקיעים המוסדיים אינם סגורים, והצדדים ממשיכים להידבר ביניהם.

בעל השליטה בערוץ 10 הוא יוסי מימן, שמחזיק ב-51% ממניות החברה. מחזיקי מניות נוספים הם רון לאודר (25%) ורופרט מרדוק (4%). בעל המניות הרביעי בערוץ, ארנון מילצ'ן (20%), הודיע זה כבר כי בכוונתו לעזוב את הערוץ, ואיננו מעורב בניהולו.

מאז עלה הערוץ לאוויר לפני 8 שנים, השקיעו בו בעלי המניות כ-1.3 מיליארד שקל, כאשר את חלק הארי השקיע יוסי מימן. בתקופה זו רשם הערוץ הפסדים כבדים, ובשנתיים האחרונות הצליח להקטין במידת מה את הפסדיו הנמשכים. בשנת 2009, כך על-פי הערכות, עמדו הפסדי הערוץ על כ-50 מיליון שקל, כשאת שנת 2010 הוא יסיים עם הפסד נמוך יותר.

ביוני 2009, במהלך ועידת "נתח שוק" של "גלובס", הודיע מימן כי לאור מצבו ההולך ומחמיר של הערוץ, ולאור העובדה שהערוץ עמד להפסיד את זיכיונו בתום השנה, הוא - וגם יתר בעלי המניות - מפסיקים להשקיע בערוץ. בעקבות ההכרזה יצאו עובדי ערוץ 10 להפגנות, וחוקק חוק, בתמיכת משרד התקשורת ומשרד האוצר, שהאריך את חיי הערוץ עד לשנת 2012, בתוספת אפשרות להארכה נוספת לשנת 2014.

עם החקיקה העביר מימן ערבויות אישיות לערוץ על סך 20 מיליון שקל, והודיע כי לא ימשיך בהזרמת כסף לערוץ, עד שיעבור החוק הקובע כי שוק הטלוויזיה המסחרית עובר לשדר בשיטה של רישיונות, במקום בשיטת הזיכיונות. כך יובטח לערוץ אופק רחוק יותר, שיאפשר השקעות לטווח ארוך ולא השקעות קצרות מועד בין מכרז אחד למשנהו.

בזכות המעבר לשיטת הרישיונות

לפי הצהרות פומביות של ערוץ 10 בעבר, בכוונת הערוץ לעבור לרישיונות כבר ב-2012, במטרה לשפר באופן מיידי את מצבו ולעודד השקעות בו.

במשך תקופה ארוכה, בהיעדר עתיד נראה לעין לערוץ, סירבו הבנקים והגופים המוסדיים להעמיד הלוואות חדשות לערוץ. כעת, עם התחזקות ההערכה כי שוק התקשורת יעבור לשיטת הרישיונות, משתנה מצבו של הערוץ בעיני הגופים המממנים - מה שמסביר את נכונותם של המוסדיים לנהל כעת מגעים להעמדת מימון לערוץ 10.

קרן המנוף אוריגו החלה לפעול לקראת סוף מאי 2009, והיא מנהלת נכסים בהיקף כולל של כ-1.25 מיליארד שקל, מהם כ-300 מיליון שקל מכספי המדינה. עד היום חתמה הקרן על 5 הסכמי מימון בהיקף של כ-400 מיליון שקל. את הקרן מנהלים רו"ח גבי טרבלסי, גיא ועדיה ודייב גל. ככל הידוע, לחברה צבר עסקאות נוסף, חלקן בשלב מתקדם יחסית.

בית ההשקעות מיטב נמנה עם גופי הגמל הגדולים בשוק, ומנהל כ-12.4 מיליארד שקל בכספי עמיתים בחיסכון ארוך-טווח (12.3 מיליארד שקל בגמל וכ-137 מיליון שקל בפנסיה). ככל הידוע, בית ההשקעות יעמיד את האשראי לערוץ 10 מכספי הגמל של העמיתים. במיטב בחרו שלא להגיב.

מגדל שוקי הון מנהל נכסי גמל והשתלמות בהיקף של כ-11.3 מיליארד שקל.