ירידה של 21% ברווחי כאל; המנכ"ל: "ב-2011 נחזור לצמיחה שהכרנו בעבר"

מתחילת השנה הרוויחה חברת כרטיסי האשראי בניהולו של ישראל דוד, 176 מיליון שקל ■ כמות הכרטיסים החוץ בנקאיים חזרה לצמוח

כאל ממשיכה לאבד גובה. חברת כרטיסי האשראי דיווחה היום על ירידה נוספת ברווחיה ובהכנסותיה, הנובעת בעיקר מצמצום פעילותה בסליקת פורנו והימורים באינטרנט. הרווח הנקי של כאל עמד ברבעון השלישי על 56 מיליון שקל, ירידה של 20.5%. מנכ"ל כאל הוא ישראל דוד.

מתחילת השנה הסתכם הרווח של כאל ב-176 מיליון שקל בהשוואה ל-199 מיליון שקל אשתקד. בנטרול רווח חד פעמי בסך 16 מיליון שקל ממכירת מניות ויזה העולמית, ירד הרווח מתחילת השנה ב-19.5%. עם זאת, התשואה על ההון של כאל נותרה גבוהה ועמדה על 21%. מחזור העסקאות עמד מתחילת השנה על 34.3 מיליארד שקל, עלייה של 7.9%. כמות הכרטיסים הפעילים הגיעה ל-1.37 מיליון, עלייה של 4.2%.

כאל ממשיכה לשקם את פעילות הסליקה האלקטרונית שלה. ויזה אירופה הודיעה רשמית לחברה כי "לאור הפעולות שננקטו צומצמה באופן משמעותי ביותר האפשרות לשלילת רישיונה של כאל". ב-ויזה אירופה לא מתנגדים להרחבת פעילות כאל, אך מבקשים "לנטר את חזרת החברה לפעילות תוך מתן אישור מראש לכל בית עסק עמו תבקש החברה להתקשר".

הפסקת הסליקה האלקטרונית עשויה לגרור את כאל לערכאות, לאחר שמספר בתי עסק עימם הופסקה הפעילות העלו דרישות בגין העמסת הסנקציות הכספיות שספגו, וצמצום פעילות הסליקה עימם שהסבה להם, לטענתם, נזק כבד. בכאל מסבירים כי "הדרישות עלולות להגיע להליך משפטי, במסגרתו תיתבע החברה בסכומים מהותיים". המנכ"ל דוד דווקא רגוע: "הפרשנו את כל הסכומים בעבר וברבעון הזה כבר אין הפרשות", הוא אומר בעניין.

"נחזור לחלוקה של 50% מהרווח"

באשראי החוץ בנקאי חזרה כאל לגדול בכמות הכרטיסים לאחר ארבעה רבעונים רצופים בהם ירדה בכמות הכרטיסים המונפקים. כמות הכרטיסים החוץ בנקאיים עמדה ברבעון השלישי על 427 אלף, בהשוואה ל-417 אלף בתום הרבעון השני, ו-421 אלף בסוף 2009. היקף האשראי החוץ בנקאי עדיין בסטגנציה, ועמד על 2.1 מיליארד שקל כמו ברבעונים הקודמים (ירידה של0.8% מסוף 2009). הריבית שגובה כאל על האשראי היא הגבוהה מכל חברות האשראי ועומדת על 12.1%.

* חזרתם לגייס?

ישראל דוד: "באשראי החוץ בנקאי נדרשנו על ידי בנק ישראל לשנות את אופן ההנפקה של הכרטיס. מרגע שטיפלנו בעניין חזרנו להנפיק כרגיל, אם כי לא בקצב שהנפקנו בעבר. אחרי שנתייצב נחזור בשנת 2011 לקצב שהכרנו".

* הלימות ההון של כאל היא 16.5% כאשר היעד הוא 15.5%, האם צפוי דיבידנד?

"ישנה אפשרות לחלוקת דיבידנד. אני מעריך שבעתיד נחזור למדיניות חלוקה של 50% מהרווח הנקי בכפוף לעמידה ביעד הלימות ההון של 15.5%, אבל הדירקטוריון לא החליט".

הכנסות כאל מעסקאות בכרטיסי אשראי המשיכו לרדת ברבעון השלישי ועמדו על 217 מיליון שקל, בהשוואה ל-247 מיליון שקל ברבעון המקביל. מתחילת השנה ירדו הכנסות כאל מעסקאות בכרטיסים ב-10%, והסתכמו ב-643 מיליון שקל. "אנחנו חוזרים לגייס כעת בתי עסק בזהירות, בצורה מדודה ובקצב איטי, בהמשך נראה עלייה בהכנסות", אומר דוד.

הירידה בהכנסות קוזזה בירידה של 59% בהפרשות לחובות מסופקים שהגיעו מתחילת השנה ל-25 מיליון שקל. עם זאת, שיעור ההפרשות של כאל - לה תיק האשראי החוץ בנקאי הגבוה ביותר מכל חברות האשראי - נותר גבוה. החברה מדווחת כי שיעור ההפרשה המאזנית לחובות מסופקים ביחס לחייבים בגין פעילות בכרטיסי אשראי הוא 2.8%.

פעילות הפקטורינג של כאל ממשיכה לקרטע. החברה מדווחת על הפסד של 7.4 מיליון שקל מפעילות זו, הגוררת גרעון בהון העצמי של חברת הפקטורינג בסך 8.3 מיליון שקל. ברבעון השני נאלצה כאל לבצע הפרשה של מיליון שקל בשל הסדר גבייה שלא כובד על ידי אחד מלקוחותיה. "כל פעילות הפקטורינג בארץ לא צומחת, אבל אנחנו לא דנים בסגירת פעילות הפקטורינג אצלנו. רצינו את המוצר כדי לתת שירות ללקוחות וזה עדיין מוצר חשוב לנו", אומר דוד.

צרו איתנו קשר *5988