מבני תעשיה תמכור נכס בקנדה תמורת כ-163 מיליון שקל

אם תושלם העסקה, יתרת המזומן של החברה צפויה להסתכם ב-17 מיליון דולר קנדי (62 מיליון שקל) ■ ההסכם מותנה בכך שממצאי בדיקת נאותות שיערוך הרוכש, במשך תקופה של 45 ימים

חברת מבני תעשיה הודיעה היום (א') כי חברה בת בבעלותה המלאה של החברה, הגיעה להסכם למכירת הנכס "קיפלינג" בטורונטו, קנדה, הכולל כ-729 דירות להשכרה בתמורה ל-45 מליון דולר קנדי (כ-163 מיליון שקל).

ההסכם מותנה בכך שממצאי בדיקת נאותות שיערוך הרוכש, במשך תקופה של 45 ימים, יהיו לשביעות רצונו המלאה.

אם תושלם העסקה, יתרת המזומן של החברה צפויה להסתכם ב-17 מיליון דולר קנדי (62 מיליון שקל), לאחר שחרור מסגרת אשראי בגין ביטול ערבות בנקאית בגין הלוואה על הנכס והחזרי הוצאות המכירה.

נכון לסוף חודש ספטמבר, שווי הנכס בספרי החברה עומד על סך של כ 46.9 -מיליון דולר קנדי (כ-170 מיליון שקל). יתרת ההלוואה בגין הנכס מסתכמת ב 36.4-מליון דולר קנדי (כ-132 מיליון שקל). ההלוואה הובטחה בחלקה בערבות בנקאית של 8.75 מליון דולר קנדי (כ-32 מיליון שקל).

* אליעזר פישמן הוא בעל השליטה ב"גלובס".

צרו איתנו קשר *5988