סיכום שנה: 4 השינויים שנערכו ב-2010 ביחסי עובד-מעביד

מספר החלטות שהשפיעו על יחסי העבודה בתעשיית ההיי-טק קרו השנה ■ לפניכם מספר אירועים כאלה, ששווה לזכור כשנתקלים במצב לא נוח עם הבוס הגדול במקום העבודה

שנת 2010 מסתיימת בסוף השבוע, לאחר שהתרחשו בה מספר החלטות שהשפיעו על יחסי עובד-מעביד בתעשיית ההיי-טק. לפניכם מספר אירועים כאלה, ששווה לזכור כשנתקלים במצב לא נוח עם הבוס הגדול במקום העבודה.

1. בהחלטה של הוועדה לענייני פיצויים ותגמולים ברשות הפטנטים, נקבע כי עובד רשאי לדרוש פיצויים או תמלוגים עבור המצאה שהגיע אליה במהלך ועקב עבודתו, אלא אם בהסכם העבודה הוסכם במפורש אחרת.

"אין די בהוראה בהסכם עבודה הקובעת כי העובד מעביר את כל זכויות ההמצאה למעביד, ונדרשת התייחסות ספציפית לוויתור העובד גם על זכותו לפיצוי או תמלוגים", אומר עו"ד חמי לפידור, מומחה לדיני עבודה ממשרד לפידור ושות'.

"הוועדה קבעה כי אין צורך כי במועד הפנייה אליה ייעשה שימוש בפועל בהמצאה על מנת לזכות את העובד בפיצויים או תמלוגים בגין, שכן אחד הקריטריונים לקביעתם הוא האפשרות לניצול ההמצאה", הוסיף לפידור.

2. במסגרת פסק דין שניתן השנה נקבע כי עובדת או מועמדת לעבודה חייבת לגלות למעביד כי היא בהריון גם לפני החודש החמישי להריון, כשהדבר רלבנטי לתפקיד או למשרה המוצעת.

הכוונה היא למשל בפרויקט שנסמך במידה רבה על עבודת המועמדת בתקופה שלאחר תחילת עבודתה, ויציאתה לחופשת לידה תגרום למעסיק נזק חריג.

3. במקרה אחר התייחס השנה בית המשפט לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, המחייב את המעביד לתת הודעה מוקדמת לעובד על פיטוריו ולהיפך.

"החוק קובע כי מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים, ישלם לעובד פיצוי בסכום השווה לשכר הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת", אומר לפידור.

הדין חל, כאמור, גם במקרה בו העובד התפטר ולא נתן הודעה מוקדמת להתפטרות למעבידו.

לדברי לפידור, "בית הדין הארצי לעבודה פסק כי חוק הודעה מוקדמת לא חל במקרה שעובד שפוטר וקיבל הודעה מוקדמת לפיטורים עוזב את העבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת. בהתאם לכך, לא ניתן לקזז מהתשלומים שמגיעים לעובד עקב סיום עבודתו בגין הפרת חובת העובד לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים.

"בית הדין לעבודה יפסוק למעביד פיצוי רק במקרה שבו המעביד יוכיח במדויק את הנזק שגרם לו העובד עקב הפרת החובה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת לפיטורים", אומר לפידור.

4. תיבות הדואר האלקטרוני המשמשות את העובדים לצורכי עבודתם הן לכאורה בחזקתו של המעביד ונמצאות על גבי שרת השייך למעביד. כתוצאה מכך, עולה כי אין לעובד זכות לפרטיות מבחינת התנהלותו בתיבת המייל שלו.

עם זאת, בית המשפט המחוזי פסק השנה כי העתקת תחולת תיבת מייל של עובד, גם כשהיא יושבת על שרתי המעביד, מהווה חדירה לפרטיות של העובד. חדירה זו, קבע המחוזי, שקולה לחיפוש בחפציו האינטימיים או במגירה במקום עבודתו שבה נמצאים חפציו האישיים.

צרו איתנו קשר *5988