2010: גידול של 35 מיליון שקל בגביית אגרה מחברות פרטיות

כן נרשם גידול של 150% במספר החברות הפרטיות הלא פעילות שהחלו בהליכי פירוק מרצון

הצלחה למבצע האכיפה של רשם החברות: לאחר 3 חודשים בלבד מתחילתו של מבצע האכיפה שעליו הכריז רשם החברות נגד חברות מפירות חוק, נרשם גידול מרשים בהיקף החברות הפרטיות שהגישו את הדו"חות השנתיים ושילמו את חובות האגרה השנתית.

לפי נתוני הרשות שהגיעו לידי "גלובס", בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד הוכפל מספר החברות שמילאו חובותיהן, הגישו דו"חות ושילמו את האגרה השנתית. בסיכום השנתי נגבו לאוצר המדינה למעלה מ-35 מיליון שקל נוספים לעומת שנת 2009.

האפקטיביות של מהלכי האכיפה ניכרת גם בשיעור הגבוה של חברות שהתחילו בהליכי פירוק מרצון, גידול של 150% במספר החברות לעומת התקופה המקבילה אשתקד. נתון זה מצביע על כך שבקרב בעלי המניות בחברות לא פעילות הוטמע הצורך לפרק חברות אלה ולעדכן את המידע לגביהן במאגר רשם החברות.

ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל משרד המשפטים, הביע בשיחה עם "גלובס" שביעות-רצון על תוצאות הביניים של מבצע האכיפה.

"מעבר להיקף המרשים של הכספים שנגבו וממשיכים להיגבות לטובת הקופה הציבורית", אומר רוטקופף, "הצלחת פעילות האכיפה חשובה לפעילות הכלכלית של המשק הישראלי. המהלך מגובה בתמיכה של יחידות נוספות במשרד המשפטים, שבשיתוף-פעולה עם רשות התאגידים הביאו להבשלת המהלך בזמן קצר ביותר. במיוחד יש לציין את אגף מערכות מידע, שאנשיו אחראים לשדרוג המערך המחשובי ברשות בעת ההכנות להליך ומלווים אותו מאז תחילתו".

מידע חיוני

חוק החברות מטיל על כל חברה חובות שנתיים כלפי רשם החברות ברשות התאגידים, ובהן תשלום אגרה שנתית והגשת דו"ח שנתי. ואולם, שנים רבות נמנעו חברות פרטיות מלעמוד בחובותיהן.

הדו"ח השנתי מאפשר למגזר העסקי ולציבור הרחב נגישות למידע חיוני על חברות פרטיות, כגון כתובת עדכנית, בעלי המניות בחברה, מנכ"ל ודירקטורים, מידע התורם לפעילות מושכלת ומודעת אל מול החברות הפרטיות הפעילות במשק.

מהלכי האכיפה, שהתאפשרו בעקבות תיקון לחוק החברות, מיועדים לשפר את איכות מאגר המידע על חברות פרטיות ולהגביר את שקיפותם לציבור.

במסגרת מהלך האכיפה הכריזה הרשות על חברות שחרף התראות ממוקדות שקיבלו, לא הגישו את הדו"חות השנתיים ולא שילמו את חובות האגרה השנתית כ"חברה מפירת חוק".

הכרזת הרשות על חברה כמפירת חוק נרשמת במרשם רשם החברות הפתוח לעיון הציבור ולעיון גורמים מוסדיים. ההכרזה והרישום מקשים על ניהול עסקיהן השוטף, כולל קבלת אשראי והלוואות מהבנקים, ומונעת מבעל השליטה בחברה ומהחברה עצמה מלהקים חברות חדשות.

רשות התאגידים במשרד המשפטים הוקמה בשנת 2006, והיא מאגדת יחידות שונות שפעלו בעבר כיחידות עצמאיות. הרשות מחולקת לשתי זרועות - הזרוע העסקית, הכוללת את רשם החברות והשותפויות ורשם המשכונות; והזרוע המלכ"רית, הכוללת את רשם העמותות, רשם ההקדשות וטיפול בחברות לתועלת הציבור.

סמכויות הרשמים השונים, לרבות סמכויותיו של רשם המפלגות, הוענקו לראש רשות התאגידים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988