מתקפת רגולציה בענף הרכב: בכנסת ידונו בשינויים

בשבועות הקרובים יציג משרד התחבורה "תוכנית המשך: והקלות בייבוא המקביל ■ במקביל עשויה הרשות להגבלים עסקיים להגדיר את הענף בתור קבוצת ריכוז"

אחרי שנה של שיאים חדשים במכירות וברווחיות בענף הרכב, שוב נמצאים יבואני הרכב תחת מתקפה מכיוון הרגולטור. בעוד שבועיים תקיים ועדת הכלכלה דיון בנושא "יישום הרפורמה בייבוא מקביל", שתתמקד בענף הרכב.

בדיון צפוי משרד התחבורה להציג את תוכניתו "לשדרג" שת רפורמת הייבוא המקביל, לאחר שהרפורמה הנוכחית שנכנסה לתוקף בשנה שעברה לא הניבה פירות. בענף הרכב מעריכים כי משרד התחבורה יציג שורה של הקלות נוספות בייבוא המקביל, כגון הקטנת הערבויות הנדרשות מייבואן מקביל ואולי גם הקטנה או הסרה של הגבלת כמות המינימום הנדרשת לצורך ייבוא מקביל.

בנוסף מעריכים בענף כי המשרד יבקש להטיל סנקציות משפטיות, שימנעו פעולה משולבת של יצרן ויבואן הרכב הישראלי, שמטרתה למנוע מכירת כלי רכב לדילרים בחו"ל, שסוחרים בכלי רכב חדשים עם ישראל. כפי שנחשף בגלובס, משרד התחבורה החל לבדוק כבר בשנה שעברה את האפשרות לפעול משפטית כנגד מקרים כאלה לאחר שהתקבלו מספר תלונות בנושא מגופים, שניסו ליצור קשר עם דילרים בחו"ל.

במקביל אמורה מחר ועדת הכספים לאשר את הצעת החוק הנוגעת ל"קבוצות ריכוז", שגם לה יש השלכות ישירות על ענף ייבוא הרכב. הצעת החוק אמורה לשנות את חוק ההגבלים העסקיים כך שלרשות ההגבלים תוענק סמכות לטפל גם בשווקים, שנשלטים על ידי מספר מצומצם של פירמות גדולות ("אוליגופול").

בעקבות השינוי בחוק יוכל הממונה על ההגבלים להורות על הסרת חסמי כניסה שונים לשוק, להורות לחברי קבוצת הריכוז למכור את אחזקותיהן בחברות בת שונות וכדומה.

בענף מעריכים כי אם הממונה יחליט להפעיל את התקנה כלפי ענף הרכב, עשויות להיות למהלך משמעות מרחיקות לכת במבנה העסקי של הענף ובכללן הטלת הגלות על בעלויות צולבות של יבואנים וחברות ליסינג ועוד.

צרו איתנו קשר *5988